Seminaras „Asmeninio egregoro stiprinimas palaimos, harmonijos, sėkmės energijomis“, II dalis

  / Ketvirtadienis, 03 rugsėjo 2015 / Paskelbta: Mokymai, Savaitgalio seminarai, Seminarai

NIJOLĖ   GABIJA   WOLMER

NAUJAS    SEMINARAS

2015 m. spalio mėn. 3 – 4 d., 10 – 19 val.

A S M E N I N I O    E G R E G O R O    S T I P R I N I M A S

P A L A I M O S,    H A R M O N I J O S,    S Ė K M Ė S    E N E R G I J O M I S

II – D A L I S

I. Darbo, nuveikto pirmoje seminaro dalyje, aptarimas bei analizė, užtvirtinimas.

II. Darbo erdvės, darbo santykių egregoro stiprinimas:
šio egregoro stiprinimas, įkvėpuojant jį supratingumu, sėkme, gerove.

III. Asmeninio tobulėjimo, dvasinio kelio egregoro stiprinimas:
meditacija, įkvėpavimas tiesa, šviesa, dvasios jėga, supratingumu.

IV. Kūrybos bei vidinės magijos egregoras:
įkvėpavimas džiaugsmu, palaima, sėkme.

V. Įvykusių pokyčių atpažinimas, analizė, stabilizavimas, įtvirtinimas.

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 44008

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų