Organizacijos

Judėjimas "Gyvoji planeta"

Šios sąjungos įkūrimą inicijavau matydama, jog daugybei Žemės bei žmonijos problemų išspręsti būtini kompleksiški sprendimai, kurie įmanomi tik suvienijus daugybės šviesių Žemės žmonių jėgas. Laikas mums prabusti kaip Žemės piliečiams, prisiimantiems atsakomybę ne tik už savo miestą, šalį, bet ir už Žemę, žmoniją. Juk procesai Žemėje tampa vis labiau susiję tarpusavyje. Tai, kas daroma už vandenyno ar kaimyninėse šalyse, vis greičiau atsiliepia visoje Žemėje. Sutelkime jėgas planetos šviesuoliams suvienyti - nesvarbu, kokio tikėjimo, profesijos, tautybės jie būtų. Svarbu, kad kartu taikiai spręstume aktualiausias žmonijos problemas.

"Kalnuotės Eko bendruomenė"

Gyventi dorai, sveikai, gamtoje, bendražygių tarpe, harmoninguose ekologiškuose namuose; kurti, dirbti, švęsti savipakankamoje bendruomenėje; puoselėti tradicinius amatus, ekologišką daržininkystę, gražinti aplinkinę gamtą, kurti parkus; kultivuoti sveiką gyvenimo gyvenimo būdą, ugdyti dorą – tai svajonė, kurią stengiamės realizuoti kartu su draugais, bendraminčiais. Kaip ir mūsų vaikai, norime taikos, turime daug kūrybinių idėjų, mylime žemę, gyvybę – kviečiame prisidėti idėjomis, o gal ir dar esmingiau :)

Dvasinio ugdymo ir sveikatingumo centras “Udumbara”

Mano vadovaujamas dvasinio ugdymo centras “Udumbara” buvo įsteigtas tam, kad suteiktų galimybę vienoje erdvėje dirbti bei praktikuoti žmonėms, užsiimantiems įvairiomis dvasinėmis praktikomis, teikiantiems įvairias sveikatingumo paslaugas.

Klubas “Trys brangenybės”

Klubą įsteigiau, matydama, jog, gavę dvasinius mokymus, praktikas, žmonės ieško, kur galėtų pabendrauti, pasidalyti patirtimis, kaip jiems sekasi, pasidžiaugti laimėjimais, kartu praktikuoti, medituoti. Jau beveik septynerius metus du kartus per mėnesį bendraminčiai renkasi klube bendrauti, dalytis patirtimis, šventėms, bendroms praktikoms, aptarimams. Turėti draugų dvasiniame kelyje - tai ir džiaugsmas, ir laimė, ir naujos atsiveriančios galimybės, ir bendros džiaugsmingos, blaivios šventės.

Sąmoningo kvėpavimo asociacija

Sąmoningo kvėpavimo asociacija įkurta vienyti žmonėms, turintiems sąmoningo kvėpavimo įgūdžių, praktikuojantiems sąmoningą, hiperaktyvų kvėpavimą bei rebirthingą, teikiantiems profesionalias sąmoningo kvėpavimo sesijas. Veikia nuo 2006 metų.
TOP