Tikiuosi, kad mano inicijuoti projektai padės apvalyti šiukšles, grąžinti pagarbą gamtai bei žmoniškumui, sutelkti visuomenę spręsti aktualias mūsų planetos problemas.

Džiaugsiuosi, jei jų dėka patirsite įkvėptą, prasmingą buvimą žmonių kolektyve. Man jie jau padeda gydyti savyje pasitikėjimą žmogumi, gilinti meilę jam.

Mano svajonė – kad Žemė taptų švari, taiki, skendinti soduose, o žmonija – dora, sėkminga bei sąmoninga. Įsijunk, brangus žmogau, kartu daugiau nuveiksime…

Projektas "Laimingas vanduo"

Šį projektą pradėjau suvokusi, jog nebegaliu ramiai ilsėtis, medituoti gamtoje, paskendusioje šiukšlėse, darkomoje jai rodomos nepagarbos, abejingumo. Manau, kiekvienas žmogus, įsitraukiantis į „Laimingo vandens” projektą, ne tik švarina gamtą bei savo sąžinę, karmą, bet ir sulaukia didžiulio Žemės dėkingumo, kurį pajunta kaip palaiminimo, sėkmės srautą – panašiai kaip vaikas, nuprausęs motinos veidą bei jį paglostęs, jai padėkojęs. Man tai ne tik fizinis, bet ir sakralus, dvasinis veiksmas. Vanduo – tai ir mes patys. Rinkdami šiukšles, atsiprašydami, kviesdami vandeniui, Žemei palaiminimą, dėkodami jiems, apsivalome, palaiminame ir save pačius. Tai plačiai atveria duris žmogiškajai laimei bei sveikatai.

Projektas "Apkabinkime Žemę"

Manau, jei susikibtų žmonės, apkabindami Žemę visuose kontinentuose, tai daug ką pakeistų – vienybėje lengviau rasti būdus taikai, stabilumui Žemėje įtvirtinti. Tesusikabins dėl taikos ir meilės šimtai milijonų žmonių, vaikų. Tegims, nusidrieks nesibaigianti, tūkstančius kilometrų besitęsianti meilės ir taikos gyva rankų grandinė. Tepakeis tai žmoniją, tepakeis tai Žemę visam laikui. Pradėkime nuo mažų ratelių – miestuose, kaimuose. Tesusikabina vaikai, suaugę… Nustokime bijoti laikyti saujoje žmogaus ranką – tai draugo ranka. Apkabinkime tai, kas mums brangu, svarbu – ligonines, mokyklas, parlamentus, šventyklas, universitetus. Tegu plečiasi supratimas, kad artumas, gerumas, išreikšti aktyviai, gali mus pakeisti. Padėk man apkabinti Žemę, žmogau… Padėk pakeisti, išgydyti Žemę, žmoniją, įtvirtinti taiką…

Projektas "Pasaulinė sekmadienio meditacija"

Vesdama radijo laidą “Kaip danguje, taip ir ant žemės”, maždaug septynerius metus kas sekmadienį kviesdavau Lietuvos žmones po radijo laidos medituoti už taiką, gerovę, dorą, kviesti palaiminimą Lietuvai ir Žemei. Atliepė nemažai žmonių, buvome įkvėpti. Tačiau metai bėgo, supratau, kad to neužtenka – tai vis dar nepakeitė Žemės, žmonijos. Padariau pauzę, pailsėjau ir suvokiau, jog net jei tai atrodo naivu, reikia kviesti tokiai meditacijai ne tik Lietuvos, bet ir visos Žemės žmones. Juolab, kad pasaulinis informacijos tinklas leidžia tai padaryti, o ir bendraminčių jau turime 21 pasaulio šalyje. Be abejo, mes ne vieninteliai, kviečiantys į tokias meditacijas, tačiau, manau, kuo daugiau mūsų bus, tuo geriau. Galbūt vieną dieną sujungsime pastangas. Įsijunk į mūsų meditaciją kiekvieną sekmadienį, nuo 12 iki 13 val. Tyloje, ramybėje pakviesk Žemei taiką, dorą, sąmoningumą, palaiminimą… Susijunkime, tapkime pokyčiu Žemėje, apie kurį svajojame...

Projektas "Bėk, šok, vaduokis"

Šiuo projektu svajoju nukreipti gaivališkas žmogaus apraiškas džiugaus sąmoningumo, atsakingo socialinio veiksmo link. Šokti, dūkti blaiviai, bėgti maratonus ir tai sujungti su šviesia idėja – kas gali būti smagiau? Šok ir vaduokis. Šok, trypk ir kviesk, pažadink taiką ir meilę visai Žemei, visoms tautoms. Įtvirtink tai. Tu tai gali – pažadinti žmoniją šokiu. Mes tai galime – taikoje, blaivume, džiaugsme. Tai, ką aktyviai svajosime, šoksime, galime paversti gyvenimu. Aš tuo tikiu. Prisijunk, nesnausk... Taika – tai galima šokti. Sveikata visai Žemei – tai galima pasakyti ir įtvirtinti rankomis, kojomis. Meilė ir vienybė blaivybėje, džiaugsme – tai galima pergalingai teigti sirtakyje ar polkoje, spontaniškame jėgos šokyje kartu su draugais ir kol kas svetimais. Šok su mumis, bėk maratonus, gyvenk ir juokis, pasakyk “taip” žmonijos gyvastingumui ir šviesai. Mes laukiame tavęs, prisijunk...

Projektas "Prabusk, Žmonija, taikai, dorai, sąmoningumui"

Idėja daryti šį projektą gimė neseniai. Manau, jis suteikia progą išreikšti savo rūpinimąsi taika, dora, sąmoningumu Žemėje tiems, kurie mėgsta ramybę, praktikuoja meditaciją. Taip puiki galimybė kartu su bendraminčiais sėdint, medituojant atkreipti visuomenės dėmesį į taikos, doros, sąmoningumo svarbą Žemėje bei žmonijoje. Geltona projekto vėliava, kurioje užrašyta “Prabusk, žmonija, taikai, dorai, sąmoningumui”, leidžia nieko nekalbant viską, kas būtina, pasakyti tiems, kurie norėtų prisijungti ar tiesiog stebi. Ji trumpai paaiškina šios viešos tylios akcijos prasmę. Prisijunk - šiame veiksme gali rasti naujų draugų, prisidėti prie žmonijos taikos ir doros…

Maitrėjos projekto budistinių relikvijų turas Lietuvoje 2007, 2009 m.m.

2007, 2009 ir 2014 metais Dvasinio tobulėjimo ir sveikatingumo centro „UDUMBARA “ kvietimu į Lietuvą buvo atvykę išskirtinės reikšmės budistinės relikvijos. Išskirtinės, nes tarp jų yra Budos Šakjamunio, ankstesnio žmonijos ciklo Budos Kašjapos kūno relikvijos, kelių tiesioginių Budos Šakjamunio mokinių - Anandos, Maudgaljajanos, Šariputros - relikvijos, kitų didžiųjų budistų mahasidhų - tokių kaip Nagardžuna, Milarepa, Atiša - kūno relikvijos, didžiojo reformatoriaus lamos Tsonkapos relikvijos, daug kitų nuostabių relikvijų. Tiems, kurie nors kiek domisi budizmu bei žmonijos dvasine istorija, šie faktai atskleis, koks išskirtinis yra šis relikvijų rinkinys. Paprastai tokios relikvijos nekeliauja po pasaulį, nėra atvirai rodomos pasauliečiams. Dažniausiai jos yra laikomos kokioje šventoje vietoje: stupoje, vienuolynų šventyklose ir panašiai. Šį kartą didelė laimė pamatyti relikvijas tapo įmanoma todėl, jog relikvijos keliauja po Žemę, atkreipdamos dėmesį į Maitrėjos projektą. Manau, šio įvykio dvasinę, istorinę reikšmę yra sunku pervertinti – toks gausus be galo svarbių relikvijų atvykimas į Lietuvą ar į kitą šalį yra labai retas reiškinys.
TOP