Sekmadienio meditacija

  / Ketvirtadienis, 20 birželio 2013 / Paskelbta: Meditacijos, kvėpavimo praktikos

Atsisėskite patogiai, nurimkite. Pasakykite sau: „Nuraminu savo protą bei jausmus. Meditacijos eigą bei jos rezultatus įteikiu Viešpaties valiai, malonei, palaiminimui. Tegu ši meditacija atneš naudą visoms mano būties sritims bei visoms gyvoms būtybėms. Tevyksta tai iš Viešpaties malonės“.

Pajuskite, kaip Jūsų kūną apgaubia švelni, balta visa persmelkiančios šventos dvasios buvimo šviesa – tarsi be galo malonus baltas, mylintis, saugantis, besirūpinantis Jumis šviesos debesis. Pajuskite, kaip nuo to aplink Jūsų fizinį kūną ir jo viduje ima raibuliuoti lengva palaiminta šviesa, nuo kurios Jums darosi lengva, saugu, ramu. Pajuskite, kaip ši šviesa Jus susieja su amžinybe, su visų gyvų būtybių dieviška prigimtimi, su besąlyginės meilės šaltiniu Jumyse. Atsiverkite šiai besąlyginės meilės šviesai savyje, šiam palaiminimui, imkite ramiai, lygiai kvėpuoti sujungtu kvėpavimu per nosį. Stebėkite šį kvėpavimą, leiskite jam nuraminti bei atpalaiduoti susikaupusias įtampas, pajuskite, kaip Jūsų fizinis kūnas atsipalaiduoja, nurimsta, pradedant pėdomis, blauzdomis, šlaunimis. Toliau, ramiai kvėpuodami, atpalaiduokite dubenį, liemenį, nugarą, pečius ir kaklą, rankas, galvą.

Neskubėkite, nepersistenkite – darykite maloniai, pasikliaukite savo vidine prigimtimi, gerbkite savo procesą bei tikėkite juo. Ramiai kvėpuokite, leisdami sau įeiti į ramią, valdomą dvasinės palaimos, šviesos ir ramybės erdvę.

Kai pajusite, jog visas kūnas maloniai nurimęs, atsipalaidavęs, pereikite prie kitos meditacijos dalies. Ramiai, neprisirišdami prie rezultato, tarkite:

„Tebus palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančios į rytus nuo manęs. Tebus jos taikingos, dvasingos, palaimintos. Tegausiu ir aš palaiminimą iš rytų krypties“.

Leiskite šiam atgarsiui ateiti, palytėti Jus švelniu, tačiau nesunaikinamu aušros tyrumu – augimo, vilties, tikėjimo bei pradžios jėga.

„Tebus palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančios į pietus nuo manęs. Tebus jos taikingos, dvasingos, palaimintos. Tegausiu ir aš palaiminimą iš pietų krypties.“

Leiskite palaimintam, harmoningam pietų krypties atgarsiui ateiti, palytėti Jus vidurdienio šviesos ir šilumos, gausos ir meilės pertekliumi, džiaugsmingo, saugaus, taikingo pasaulio palaiminimu.

„Tebus palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančios į vakarus nuo manęs. Tebus jos taikingos, dvasingos, palaimintos. Tegausiu ir aš palaiminimą iš vakarų krypties.“

Tepalytės Jus ir šis palaiminimas, nešantis proto, analizės, įžvalgos jėgą, dvasinį gailestingumą, ego suvaldymą, meistriškumo bei išminties jėgą artėjančio saulėlydžio, nakties, tamsos akvaizdoje…

„Tebus palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančios į šiaurę nuo manęs. Tebus jos taikingos, dvasingos, palaimintos. Tegausiu ir aš palaiminimą iš šiaurės krypties“.

Teateis į Jus harmoningas, švytintis, išgrynintas šiaurės krypties palaiminimas – tiek, kiek to šiandien Jums reikia, atnešdamas askezę, valią, tvirtumą, susikaupimą, konkretumą, gebėjimą atsisakyti viso, kas nereikalinga, neprisirišti, išlikti tamsiausioj naktyje, aštriausiame speige, suteikdamas stabilumo bei patikimumo, paprastumo dorybę, tylos bei išbaigtumo jėgą…

„Tebus palaimintos visos gyvos būtybės, gyvenančios tarpinėse pasaulio kryptyse nuo manęs. Tebus jos taikingos, dvasingos, palaimintos. Tegausiu ir aš palaiminimą iš tarpinių pasaulio krypčių, tevyksta tai iš Viešpaties malonės“.

Leiskite sau gauti palaiminimą, ateinantį tarsi mirgančios vaivorykštės spalvos, tarsi sąmoninga gyva šviesa iš šių tarpinių pasaulio krypčių, nesukdami galvos tuoj pat išskirti, ką gi kiekvieną iš jų neša… Tiesiog priimkite palaiminimą… ir laiminkite patys…

Nesirūpinkite, ar turite teisę tai daryti. Laiminti – tai daugiau nei mylėti. Laiminti – tai išdrįsti ketinti gėrio tam, ką myli, bei neprisirišti prie rezultato…

Tiesiog pasakykite:

„Tebus palaiminta mūsų duona vanduo, oras, kuriuo kvėpuosime.

Tebus palaiminta žemė, kurią mindysime.

Tebus palaimintos mūsų mintys ir jausmai, darbai ir ketinimai.

Tebus palaiminta mūsų meilė.

Tebus palaiminti mūsų artimieji ir tie, kurių nepažįstame.

Tebus palaiminti mūsų vaikai ir kūdikiai, ir motinos, juos maitinančios.

Tebus palaiminta visa, kas gyva, – tevyksta tai iš Viešpaties malonės.

Meldžiu to iš savo širdies gelmės, kukliai ir tyrai, be prisirišimo prie nuopelno, meldžiu to iš savo besąlyginės meilės šaltinio giliai širdyje – Viešpatie, atliepk ir palaimink. Amen….“

Po to būtinai pabūkite ramiai, neskubėkite kur nors bėgti, staiga keltis iš vietos. Būtina skirti laiko ir erdvės Jūsų vidiniams procesams išsibaigti bei juos gerbti. Te Jūsų dvasiniai procesai Jums bus ne mažiau svarbūs nei materialios reikmės ar aplinkinio pasaulio poreikiai, reikalavimai. Jūsų visos struktūros (čakros, meridianai, jausmų, minčių, karminis ir kiti kūnai) turi susiderinti tarpusavyje naujoje kokybėje, ramiai bei harmoningai paskirstyti gautą naują, palaimintą energiją bei informaciją. Gerbkite tai, ką darote, tik tuomet šis procesas galės duoti Jums apčiuopiamą naudą. Neprisiriškite per daug prie meditacijos nuopelno bei rezultato – nuo to jis bus tik geresnis…

Sėkmės Jums.

 

P.S. Dar reikia žinoti, jog dvasinėje praktikoje labai svarbu esminė nuostata, ketinimas Jūsų dvasinio kelio bei jo rezultato atžvilgiu. Kad nugalėtumėte baimes, nepasitikėjimą, nesąmoningą problemų formavimą (žinote apie jį ar nežinote), jį galite koreguoti įtvirtindami žodžiu, postulatais, pavyzdžiui:

„Viskas iš esmės yra ir bus puiku mano dvasiniame kelyje, gyvenime. Nėra ir negali būti kito varianto. Net jeigu sutikčiau trumpalaikes kliūtis, mano dvasinis kelias yra ir bus sėkmingas. Įteikiu jį ir einu kartu su geranoriškiausiąja Viešpaties Dievo Tėvo Valia. Amen…“

Pakartokite tai kelis kartus, pajuskite giliau tai, ką sakote, leiskite teiginio jėgai kurti Jūsų sąmonėje naują švytintį tikėjimo taką, leiskite jam skleistis. Darydami tai, nesigręžiokite mintimis atgal: „O ar išeis?“. Tai yra kūrimo, o ne tikrinimo momentas. Leiskite šiai teiginio jėgai įsitvirtinti bei išsiskleisti Jūsų sąmonėje. Tik tuomet ji galės imti veikti, kurdama, pritraukdama sėkmę.

Abejokite, jei to norite, apmąstymų, analizės metu. Tačiau to nereikia daryti tuomet, kai teiginių pagalba kuriate naują energiją bei naują ketinimą. Tai yra skirtingi dalykai.

Šią meditaciją galite trumpinti, tačiau, jei jau pradėjote laiminti pasaulio kryptis, tai, nors trumpai, tačiau palaiminkite visas pagrindines keturias. To reikia Jūsų pusiausvyrai bei harmonijai.

Visokeriopos Jums sėkmės medituojant, tobulėjant bei laiminant pasaulį. Tebus įmanomas tik vienas variantas jūsų kelyje – sėkmė.

Į viršų