Bendravimas su medžiais. II dalis.

  / Antradienis, 13 rugsėjo 2016 / Paskelbta: Mokymai

PUŠIS

Pušų energija – kiek kitokia, nei ąžuolo ar liepos. Bendraujant su pušimi, ji formuoja kylančių energijų srautą žmogaus astraliniame kūne – į viršų, link dangaus, link dvasios. Astralinis žmogaus kūnas dėl to kiek išsitempia į viršų, dėl ko astralinio kūno viršutiniai sluoksniai priartėja prie aukštesniųjų žmogaus kūnų. Dėl šio efekto emocijos tampa labiau pakylėtos. Juk emocijos – tai mūsų astralinio kūno judesiai, o jis, astralinis kūnas, šiuo atveju kyla aukštyn… ! Be abejo, ar tai vyks bei kaip stipriai vyks, priklauso ir nuo žmogaus, jo brandos, nuotaikų, siekių.

Bendraujant su pušimi, natūraliai pasikylėja ir žmogaus sąmonės dėmesio centras, dėl to pušyne lengviau atsisieti nuo buitinių rūpesčių, grynai pasaulietinių, materialių dalykų, kurie susiję su žemesnėmis energijomis, žemesniojo astralinio pasaulio lygiu, su kuriuo bendraujant, žmogaus aura, atvirkščiai, ne išsitempia viršų, o kiek susiploja, labiau išsiplėsdama horizontalėje, priartėdama arčiau žemės, žemiškų dalykų.

Dėl to, bendraujant su didele, aukšta pušimi, yra lengviau jausti savo aukštesniąją esatį, bendrauti su sielos bei dvasios pasauliu, mažiau norisi įklimpti kasdieniuose materialiuose rūpesčiuose, yra lengviau nuo jų atsiplėšti, pailsėti.

Be abejo, žmogus, būdamas pušyne, gali būti labai susirūpinęs materialiais dalykais, kasdieniais rūpesčiais, įsikibęs į juos, nenorėti jų paleisti. Tuomet net ir kelianti pušų energija jo nepadarys dvasingesnio, nenukreips link pakylėtų emocijų ir minčių, jei žmogui tiesiog to nereikia…

pusu-egliu-miskas-grazu
Tačiau yra ir nuolatiniai dalykai: lyginant, pavyzdžiui, pelkės ir pušyno energijas, jos labai skirsis – pušynas visuomet labiau skaidrins nuotaiką bei protą, o pelkė skatins niūrumą ir baimes.

Bendravimas su pušimi arba tiesiog buvimas pušyne taip pat labai palankiai veikia intelekto, protinį darbą, nes pušyno energija labiausiai atitinka aukštesniojo mentalinio kūno vibracijas bei jas labiausiai aktyvuoja. O tai yra pakylėta proto veikla, susijusi su apibendrinimais, filosofiniu požiūriu į gyvenimą, apmąstymais, dėsningumų suvokimu. Pušynas natūraliai ne tik pakylėja emocijas, daro jas mažiau prisirišančias prie aistrų, prie kasdienių bėdų, bet išskaidrina ir mintis, jas pakylėja filosofinių apibendrinimų link. Su pušimi, pušies energijomis yra lengva mąstyti, apgalvoti kokius nors projektus, žmogaus gyvenimo prasmę. Šios energijos palankios svajokliams bei rašytojams, kūrėjams, kurių kūryboje vyrauja ne jausminės aistros, o intelektuali kūryba, minties polėkis. Jei norime lengvo, įkvėpto mąstymo sau arba savo artimiesiems, vaikams, gerai pasodinti šalia namo pušų. Jos darys vietovės energetiką pakylėtą, lengvesnę, neįkyrią, padedančią ramybėje arba skrajoje proto kūryboje atgauti jėgas.

Pušys taip pat puikios pagalbininkės, jei norisi paleisti skausmą, jei nebenorime jo nešioti su savimi, jei norime pažvelgti į savo skausmus, gyvenimą iš kitos perspektyvos, jei norime skaidresnių, lengvesnių emocijų. Pušų energija stipriausiai aktyvuoja žmoguje gerklės bei kaktos čakras, kurios susijusios su bendravimu, protavimu, įžvalga. Taip pat pušų energija aktyvuoja ir tarpinę čakrą, esančią tarp krūtinės centro čakros, arba anachatos, ir gerklės čakros. Ši tarpinė čakra beveik sutampa su užkrūčio liaukos vieta žmogaus organizme. O juk ši čakra yra susijusi su jaunyste – gebėjimu palaikyti jaunystę, atsinaujinti, taip pat su savo pašaukimo suvokimu, su įkvėpta kūryba, su kvėpavimo takų veikla. Gal būt, tai viena iš priežasčių be grynai materialaus pušyno poveikio žmogaus organizmui, kodėl buvimas pušyne toks palankus sveikatai, atsinaujinimui.

pusies-konkorezis
Jei lygintume pušies poveikį žmogaus aurai ir ąžuolo poveikį, matytume, jog ąžuolas skleidžia, sustiprina žmogaus aurą sferiškai. Sfera šiuo atveju išsiskleidžia, centruodamasi ties krūtinės centru arba saulės rezginiu. Iš krūtinės centro arba saulės rezginio išsiskleidžia daugmaž tobula sfera. Todėl ąžuolas mumyse skatina universalumą, stabilumą, aukštesniojo pasaulio tamprų ryšį su žemiškuoju, mūsų vidinio pasaulio ryšį su išoriniu. Pušys, kita vertus, išryškina tampresnį žmogaus proto ir emocijų ryšį su aukštesniaisiais pasauliais, su aukštesnių idėjų pasauliu. Šiuo atveju formuojasi ne sfera, bet struktūra, labiau panaši į vertikalų energijų stulpą, kylantį aukštyn. Dėl to žmogus, gyvenantis ąžuolyne, gali būti ypač valdingas ar net agresyvokas – juk ąžuolas skatina, stiprina ir valią, orumą, garbę, ne tik sąmoningumą ir širdingumą. Valdingam, egoistiškam žmogui ąžuolas gali dar labiau išryškinti valdžios, garbės, įtakos siekį. Pušys niekuomet nesukels tokio poveikio. Pušys, atvirkščiai, padės neprisirišti, pažvelgti į situaciją kitaip, išvengiant kovos, nesirūpinant tiek daug dėl garbės bei egoistinių siekių ar valdžios. Tačiau pušų įtakoje auga draugiškumas, neegoistiškumas, romantizmas, dvasingumas, neprisirišimas, filosofinis, ramesnis požiūris į gyvenimą. Galima pasakyti, jog ąžuolas labiau veikėjo, vadovo, transformuojančio materiją, medis. Galų gale – tai mago, krivio medis, susijęs su Saulės bei Marso energijomis. Pušys – labiau inteligento, intelektualo, kūrėjo, nesavanaudiško visuomenės veikėjo, netgi atsiskyrėlio, medis. Pušų energija labiau susijusi su Saturnu, Merkurijumi, jos pobūdis – nei Jan, nei In, o labiau Den. Tai energija, kurioje taikingai sąveikauja, yra susiliejusios Jan ir In energijos, ji nesusijusi moterišku ar vyrišku pradu, yra kaip dangus, kaip Dao – rami, suintegravusi savyje priešingybes. Dėl to buvimas pušyne ne tik pakylėja emocijas bei mintis, bet ir atneša ramybę, brandą, išmintį…

Bendraujant su pušimi, natūraliai kyla noras susisiekti ne tik su pavieniu medžiu, bet ir su „didžiąja pušimi“, pušų kolektyvinės būties bei sąmonės siela, kolektyvinės pušų sąmonės centrine patirties bei informacijos talpykla.
Bus daugiau…

pusys-lengvos

Į viršų