44-47 metų laikotarpis

  / Trečiadienis, 10 liepos 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

Nuo 42 metų iki 44 metų yra tam tikras atoslūgis. O 44,25 metų Saturnas, apėjęs pusantro rato, atsiduria opozicijoje savo paties pozicijai gimimo momentu. Ir kas gi tada įvyksta? Organizmas jau nėra jaunas. Pirmiausia tuo metu gali ypač stipriai pasijusti kaulų, sąnarių, stuburo problemos, nes su tuo yra susijęs Saturnas. Saturnas – tai vidinė šerdis, atsparumas, stabilumas, galų gale tas pagrindas, ant kurio mes formuojame pasaulėžiūrą. Ir štai per tuos 44 metus žmogus gali pasijusti silpnas, jam tarsi yra sunku atsiremti į tai, kuo jis tikėjo, ir tada jis turi tarsi iš naujo pertikrinti tą stabilų pagrindą, tą žemę, ant kurios jis stovi. Tokiu metu žmogui reikia tiesiog aplinkinių supratimo, pritarimo, pagalbos, paramos, nes tai vidinio silpnumo metas. O, kaip tyčia, neretai tokiais momentais yra patiriama partnerio išdavystė. Tai vyksta todėl, kad Saturnas stovi priešais savo poziciją -jis atsiranda simboliniame partnerių būste. Galima sakyti, kad tai yra viena iš krizių partnerystės srityje, kada, praėjus aiškinimusis ir krizę, arba sustiprėja partneriški santykiai, arba, atvirkščiai, yra jais nusiviliama ir jie gali nutrūkti.

Po to, jau sulaukus 45 metų, jau vienoje vietoje sutampa netgi 3 ciklai: lygiai 45 metų Lilit sugrįžta į savo vietą 5-jį kartą, Jupiterio praeina 3,75 ciklo ir ateina į savo kryžiaus viršutiniąją dedamąją , iškyla į vieną iš viršūnių žmogaus gyvenime, bet … kartu su Lilit sugrįžimu ir Neptūnas praeina savo ciklo vieną ketvirtį (visas Neptūni ciklas yra 180 metų). Neptūnas yra susijęs su grožio išgyvenimu, su Dievo išgyvenimu subtiliausiuose lygmenyse arba iliuzijomis, apgaulėmis ir paklydimais. Taigi Lilit grįžta į savo vietą, Neptūnas ateina į apatinę kryžiaus dedamąją, o Jupiteris, atvirkščiai, atsiduria viršutinėje dedamojoje. Ir kas gi dėl viso to vyksta? Į ką žmogus turėtų orientuoti, kad šitame cikle nepaslystų, o, atvirkščiai, sustiprėtų.

Saturnas ateina į opoziciją savo padėčiai gimimo momentu ir būtent tai verčia žmogų suabejoti vertybėmis, kuriomis jis seniai, ilgai tikėjo, suabejoti savo paties tvirtybe. Tada yra reikalingas didžiulis dėmesys visai savo kaulų sistemai: dantims, stuburui, sąnariams. Tada ypač pradeda jaustis sąstingis, gali ypač dramatiškai pasijusti senatvė, jos išgyvenimas.

Atėjęs į aukščiausią savo kryžiaus tašką Jupiteris verčia ieškoti tokių vėlyvų aukštumų profesijoje, bandyti kartais ir desperatiškai įsitvirtinti. Čia yra galimos klaidos, paklydimai, pagundos todėl, kad tuo pačiu metu ir Lilit yra grįžusi į savo vietą. Ji tarytum sako: „Galvok apie save, pasirūpink savimi, jau netoli saulėlydis, jau senatvė netoli.” Tada gali kilti pagunda pasisavinti jaunesnių kolegų įdirbius, pavyzdžiui, paskelbti jų atradimus savo vardu, nusigręžti nuo sunkaus darbo ir ieškoti lengvai pasiekiamų rezultatų ir viršukalnių. Tuo labiau, kad ir Neptūnas tuo metu yra sudėtingoj pozicijoj, apatinėje kryžiaus dedamojoje. Tai gali paskatinti žmogų sau priekaištauti, nesugebėjus įsitvirtinti, padaryti karjeros: „Štai, tiek stengiausi, niekas manęs neįvertino, nepadariau karjeros ir pensija jau netoli, o ji maža ir t.t.” Tai pakankamai skausmingas lūžis, bet čia jau nėra to azarto, tos jėgos, to laisvės vėjo, koks buvo 40-42 metų, kada iš naujo suskamba: „Galiu viską. Man leidžiama viskas. Galiu ieškoti, galiu atsinaujinti ir t.t.“ Štai 45 metų sulaukus, jau „ne viską galiu, ne viskas yra įveikiama. O jeigu ir pasiekiama, tai kartais labai didele kaina“. Tai gali paskatinti eiti skaudžių nuopuolių keliu.

Ir tuo labiau, kad dar visai netrukus, 46,5 metų, taip pat ir Karminiai mazgai ateina į savo opoziciją. Žmogus kosmoso yra daugiau skatinamas, nors ir neprievartaujamas, atsigręžti atgal į tai, kas jau praeita, pasiremti senosiomis vertybėmis labiau, negu veržtis į priekį ir ieškoti kažkokių naujų dalykų. Ir todėl šiuo momentu (plius-minus, kokie 4-6 mėnesiai) yra galimybė ir karmine, ir dvasine prasme pasukti ne tuo keliu (panašus momentas buvo 27- 28 metų).

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų