35-37 metų laikotarpis

  / Penktadienis, 12 liepos 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

35 metų gimtadienis yra svarbus tuo, kad Selena sugrįžta į savo vietą 5 kartą (Selenos, arba Baltojo Mėnulio, ciklas yra 7 metai). Selena yra mūsų šviesusis pradas – tas, kuris skatina tarnauti pasauliui, susilieti su Viešpačiu, atsisakyti egoizmo. Tai yra ta neegoistiškoji mūsų dalis ir Dvasios pasaulio pagalba, ateinanti per neegoistiškąją, idealistinę mūsų dalį. Taigi 35 metai yra momentas, kada tie žmonės, kuriems tai yra artima, jaučia likimo pagalbą ir gali ateiti kažkokie pozityvūs dalykai, susiję su dvasiniu pasauliu, o jeigu jis artimas bei girdimas, tada galima sėkmė ir socialiniame lygmenyje – profesijoje, karjeroje ir panašiai. Tačiau, jeigu 35 metų žmogus nori sėkmės, jis turi nekenkti aplinkai, sau ir artimiesiems. Jam iškyla aktualija: „Surask, kaip tu gali padėti visam pasauliui aplinkui, dalytis su juo sava erdve ir meile.”

O štai 36 metų sutampa dviejų planetų ciklai. Visų pirma Jupiteris grįžta į savo vietą (jo ciklas yra 12 metų), o tai reiškia, kad tiesiog žmogus turi progą sutvirtinti savo garbės pojūtį, autoritetą, įsitvirtinti profesijoje, padaryti karjerą. Tai momentas sutvirtinti šlovės, iškilimo galimybes arba ryšį su Dievu, dvasingumu. Bet 36 metų į savo vietą taip pat grįžta ir Lilit, Juodasis Mėnulis. Jis kalba apie tai, ko reikia pačiam žmogui, jo ego, asmenybei. Ir todėl po 35 metų, kada skatinama: „Galvok apie kitus. Atiduok kažką, atsiverk, pasiaukok, dalykis”, yra 36 metų impulsas, planetų kosminis judesys: „Galvok, ko reikia tau, kad atsistotum ant kojų. Ko reikia tavo artimiesiems? Ko reikia tavo karjerai, šlovei?” Dabar yra daugiau akcentuojama būtent paties žmogaus reikmės ir, jeigu peržengiama pusiausvyra, yra nukrypstama į egoizmą ir pagundas. Jeigu tai daroma saikingai, tada žmogus tiesiog labiau pasirūpina savimi, daugiau apie save galvoja, padaro kai ką reikšmingo savo karjerai. Visa tai priklauso ir nuo paties žmogaus.

Manau, iš konkrečių pavyzdžių žmonėms yra lengviau atpažinti panašius įvykius ir savo gyvenime. Štai viena moteris rašo: „Dar prieš 30-ąjį gimtadienį prasidėjo stiprus dvasinio kelio ieškojimas. Atsimenu, būtent tada pradėjau klausytis Jūsų laidų ir viduje nuolat neduodavo ramybės mintis, kad neužtenka vien dirbti, valgyti ir miegoti. Kad yra kažkas žymiai svarbesnio, tauresnio. Ir ta mintis man tiesiog nebeleido ramiai gyventi. Dar nesuėjus 30 metų, aš išdrįsau užsirašyti į Jūsų dvasinio ugdymo seminaro I pakopą. Tada ir supratau: „Va, ko man reikėjo“. Bet tai nebuvo per šį ciklą vienintelė dilema, kurią reikėjo spręsti. Pradėjo nesisekti darbe. Patikrinimas po patikrinimo. Susidūrimas su finansiniu nusikaltimu, tyrimų tarnyba, krata darbe ir namuose. Ir po viso to, kai įtampa nuslūgo, supratau, kad šito darbo dirbti nebenoriu ir nebegaliu. Vėl ieškojau, ko aš noriu, kas man svarbu. Apsispręsti padėjo vasarą per Jūsų stovyklą atvažiavusi moteris daryti auros nuotraukos. Tą pačią vasarą suspėjau paduoti dokumentus mokytis psichologijos. Jau dabar, po pirmo kurso, suprantu, kad sprendimas buvo teisingas.”

Taigi matome, jog įvyko staigus pokytis žmogaus likime. 30-mečio ciklui yra būdingi tokie dramatiški posūkiai, kada sprendimai įvyksta ne savaime, o per kažkokius sukrėtimus, nes tai yra Saturno ciklas (Saturnas grįžta į savo vietą 29,5 metų, ciklas apima maždaug pusę metų į vieną ar kitą pusę).

Toliau ta moteris rašo: „Buvo dar vienas neramumas, kuris man taip pat nebeleido ramiai gyventi. Tai santykiai su draugu, kurie pradėjo labai stipriai nebetenkinti. Prasidėjo vidinis ir išorinis maištas, kad nebesutinku toliau taip gyventi. Jautėsi didžiulė dinamika, noras keisti, veikti, daryti, nestovėti vietoje, veikti ir ne bet kaip, o gerai. Žiūrėdama į tą laikotarpį iš dabarties, suprantu, kad šie įvykiai buvo labai svarbūs mano evoliucijai, mano ėjimui į priekį. Visos šios temos man yra labai įdomios ir svarbios. Iš savo patirties žinau, kad tai tikrai vyksta, o nėra vien tiktai žodžiai.”

Tikiuosi, kad šis pasakojimas ir Jums padės atpažinti savo ciklus ir procesus ar jiems pasiruošti. 35 metai – tai laikas, kada iš tikrųjų yra svarbu rimtai pažiūrėti į profesiją, į visą savo gyvenimą, nes, jeigu to nedarote, tiesiog tai įvyksta per nerimą ar per kokias nors situacijas.

Apibendrintai būtų galima pasakyti, jog 35 metų užduotis yra išgirsti Angelo sargo balsą savo gyvenime: „Ką gero gali nuveikti? Kaip atsiverti Dvasios vedimui, Vidinei Šviesai?“ 36 metai, kada Lilit ir Jupiteris grįžta į savo vietą, iškelia klausimus: „ Ką gali nuveikti dėl savo karjeros? Kaip gali protingai, išmintingai pasirūpinti savimi – savo keliu, savo autoritetu visuomenėje. Pasirūpink savimi.”

37,2 metų vyksta Karminių mazgų antrasis grįžimas į savo vietą. Tai tarpsnis, kada vyksta karminės programos korekcija: „Ar teisingai eini? Ar girdi savo sielos uždavinius – tai, ko tavo sielai dabar iš tikrųjų reikia? Kas yra jai nauja ir todėl įdomu?” Taigi po 37-ojo gimtadienio ši tema turėtų būti svarbi ir neturėtų būti nustumiama į šoną, ignoruojama todėl, kad su Karmos mazgais, kaip ir su Saturnu, juokauti neišeina. Nes, jeigu bandote tai ignoruoti, tiesiog ima vibruoti Jūsų karminis audinys, galimos nemalonios situacijos.

Be to, prieš 37 gimtadienį (36,8 metų, tai yra maždaug 36 metai ir 10 mėnesių) Saturnas būna perėjęs vieną ciklą ir dar ketvirtadalį. Tai yra momentas, kada jis nueina į kryžiaus apatinę dedamąją – tada planeta nėra stipri, tada yra ieškoma visiškai naujų žemių, einama gilyn: ne aukštyn, į įsitvirtinimą, o į giluminę paiešką. Ir kada tai vyksta su Saturnu, žmogus naujai ieško: „Kaip aš galiu rasti pagrindą po kojomis?“ Kadangi tuo metu aktyvuojasi ir Karminiai mazgai, galima sakyti, kad laikas po 37 metų yra pakankamai sudėtingas karmine, psichologine ir dvasine prasme, nors ir nėra tragiškas. Jis neturėtų būti skiriamas tiktai karjerai, grynai pasaulietiniams uždaviniams – tai giluminės paieškos, vidinio sustiprėjimo momentas. Tai nėra labai ryškus momentas – tiesiog viena iš užduočių žmogaus gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų