27 metų “išbandymų laikotarpis“

  / Pirmadienis, 15 liepos 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

Kitas ryškus ciklas yra 27 metai. Ir jis ne vienalytis: šis ciklas susijungia su kitu ir išsitęsia iki pat 28 metų.

Vienas ciklas – tai Lilit grįžimas į savo vietą. Gundantis, atnešantis, rodos, tokias pačias slapčiausias mintis: „O kodėl gi ne taip? Kodėl gi ne šitaip? Kodėl gi tau nepasirūpinus pirmiausia savo gerove?” Lilit ciklai atneša ne tik bloga. Mes iš tikrųjų surandame, pavyzdžiui, kaip nugludinti, nušlifuoti savo įvaizdį, tapti ryškiu žmogumi. Pasirūpinti tuo, ko mums iš tikrųjų reikia. Na, jeigu viršijame saiką, tada tampame egoistai, savanaudžiai, ir tai jau yra negerai. Taigi 27 metai yra ne tiek apsivalymo, išsigryninimo, bet daugiau galvojimo apie save, apie savo asmenines reikmes metas. Tačiau pageidautina tai daryti saikingai.

27 metų taip pat Jupiteris ir vėl praeina apatinę kryžiaus dedamąją – giliausiąją poziciją savo cikle. Ir, vadinasi, dabar jau nebesinori taip aršiai siekti įsitvirtinimo, karjeros. Jau ateina atvanga – norisi poilsio, tiesiog nuslūgsta entuziazmas.

Trečioji dedamoji – tai, jog karminiai mazgai Rachu ir Ketu taip pat atsistoja į priešpriešiais tai pozicijai, kuri buvo gimimo metu. Tai yra žmogus gali pasukti priešingu keliu, negu jam iš tikrųjų reikėtų pasirinkti. Tai skatina ir Lilit, atėjusi į tą pačią vietą. Ji kužda: „Ai, ko čia stengsiesi, tu geriau pailsėk, neimk į galvą, viskas ir taip gerai, nereikia nieko daryti, kad viskas būtų gerai. Tiesiog gyvenk. Gyvenimas ir taip prasmingas.” Taip, gyvenime tokio požiūrio reikia. Tačiau tuo metu šis šnabždesys įgyja didesnį, nei reikėtų, svorį. Tuo labiau, kad tuo metu silpna ir Jupiterio, ir Karminių mazgų pozicija.

Ką gi, tačiau netrukus po to, jau lygiai 28 gimtadienį, nebe Lilit, o Selena grįžta į savo vietą. Tai visiškai keičia situaciją. Žmogus gali atsipeikėti: „ Tai kaipgi aš nebesistengsiu?“ Jis grįžta prie savo tikrųjų vertybių, prie šventų dalykų. Atsigręžia ne egoistinės vertybės, , tiktai jam reikalingas, bet taip pat į bendruosius dalykus: „Kuo aš galiu padėti visuomenei?“ ir t.t.

Visai šalia, 29,5 metų, yra labai rimtas ciklas- Saturno. Faktiškai į šį periodą reikėtų žiūrėti kaip vientisą. Kas gi vyksta 30-metį ir kaip tai sujungti su šiuo 27-ių, 28-ių metų ciklu?

Labai įdomus, „išsiplėtęs“ yra 27 metų ciklas, kada į savo vietą grįžta Lilit, arba Juodasis Mėnulis. Tai skatina siekį pasirūpinti savim, šiek tiek užmiršti idealizmą, dvasingumą ir pagalvoti grynai apie save. Kad būtų patogu, kad būtų komfortas, pagarba, pasaulietinės vertybės. Neretai yra galimybė ir paslysti, nueiti tokiu banaliu keliu.

Tuo pačiu metu, 27 metų, Jupiteris ateina į savo apatinę kryžiaus dedamąją. Tai vėlgi skatina eiti paprastu keliu – kartais per daug paprastu. Profesijoje, pasaulėžiūroje, religijoje, dvasiniame kelyje. Atsisakyti viršūnių, o eiti žemyn. Kartais tuo metu įvyksta sumaterialėjimas, prisitaikymas.

Tą patį patvirtina prieš 28-ąjį gimtadienį į opoziciją atėję Karminiai mazgai. 27 metų net 3 ciklai veda mus į pagundą, išbando mūsų tvirtybę, įžvalgą. Tuo metu yra galimybė karmos prasme nueiti į tai, ką mes jau pažįstame, į tai, kas, atrodo, yra patogu, į tai, ką gerai moki, bet kas neveda dvasinio tobulėjimo link, neišveda į tolesnes viršukalnes. Visi šie 3 ciklai baigiasi tiksliai 28-ąjį gimtadienį.

Štai tau ketvirtasis Selenos, arba Baltojo Mėnulio, grįžimas į savo vietą. O tai reiškia, kad jeigu po viso šito prisitaikymo, jei jis padarytas netinkamai, per daug konformistiškai, mes visa jėga pajusime užgriūvant Selenos Kosminę Ugnį – Dvasios Šviesą, Dvasios reiklumą, kuris primins: „Na, ką gi tu padarei? Ar tu teisingai padarei?” 28-ąjį gimtadienį, Selenos grįžimo į savo vietą metu, mes išgirstame Angelą Sargą, kuris ir vėl kalba apie tai, kas amžina, apie tai, kas svarbiausia, apie tai, kas nepriklauso nuo vienadienių vertybių. Tai sudėtingas ciklas.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų