Apie sielos bendražygius II d.

Penktadienis, 10 birželio 2016  

Sielos kraitis – dorybės Taigi,  labai svarbu mums patiems atsigręžti į tą darbą, kurį nuveikė mūsų siela bei kurio rezultatais mes galime naudotis, jei juos suvokiame. Ne įsikūnijimai svarbu, kiek jų buvo, ką fizinis kūnas juose darė, bet svarbu, ką siela juose savimi sukūrė, kokias kokybes ji pati įgijo. Juk pastatyti namai sugriūva, vaikai numiršta,

Į viršų