Ženklai ant kūno. Žuvų zona

  / Trečiadienis, 19 birželio 2013 / Paskelbta: Ženklai ant kūno

Žuvų zona
(pėdos)
Neptūno buveinė, Veneros sostas

Teigiami ženklai šioje zonoje informuoja, jog žmogus praeituose gyvenimuose sukaupė gilų dvasinį patyrimą, jam suvokiami dieviško grožio, harmonijos principai, jis moka aukotis, yra gailestingas, jautrus, subtilus. Greičiausiai tokie ženklai liudytų apie slaptą šviesią misiją, kurią žmogus vykdo šiame gyvenime. Neretai tai aiškiaregystės, įžvalgos, gilios, pasiaukojančios tarnystės Viešpačiui ar religiniams reikalams ženklas. Toks žmogus turi dovaną labai giliai jausti įvykių prasmę, priežastis, visumą, yra kupinas grožio, dvasingumo, užuojautos. Gali būti dvasinis mokytojas. Aišku, tokia reikšmė bus, jei ženklai žuvų zonoje yra ryškūs.

Atsiradę ženklai reikštų vieną ar kelis iš šių dalykų:
• Jūsų pastangos teikia gyvenimui grožio, dvasingumo, meilės;
• įgijote tikrą tikėjimą, labai gilias dvasines žinias, patyrimą;
• tapote vertas būti dvasiniu mokytoju kitiems arba sutikote labai šviesų, svarbų dvasinį mokytoją;
• galite būti puikus menininkas, tapote vertas atskleisti savo talentus, kūrybingumą, galite išgarsėti kaip menininkas;
• Jūsų gailestingumas, pasiaukojimas teigiamai paveikė kitų likimą;
• tapote globojamas šviesių dvasinių jėgų, įgijote ar atskleidėte savo dvasinį pašaukimą, misiją.

Neigiami ženklai šioje zonoje byloja, jog šis žmogus praeituose gyvenimuose sukaupė negatyvų patyrimą dvasinėje srityje, jam lengva pakliūti tamsių jėgų įtakon, tapti jų laidininku. Gali rodyti ilgalaikių neigiamų įpročių pavojų. Tokiam žmogui reikėtų neskubėti mokyti kitų, vengti sektų, burtų, įvairių slaptų organizacijų, siekti aiškumo, paprastumo, atvirumo, dvasinės švaros, kuklumo, ugdyti valią, labai atsargiai atsirinkti dvasinius mokytojus, tradiciją, netgi pažintis, ugdyti gerumą, užuojautą, gebėjimą atsisakyti savanaudiškų, egoistinių tikslų. Didžiausias pavojus – tapti netikru dvasiniu mokytoju, iškreipto mokymo auka.

Atsiradę ženklai informuotų apie vieną ar kelis iš šių pavojų:
• darotės priklausomas nuo blogų įpročių – galite tapti jų vergu;
• šalia Jūsų – tamsios jėgos, įtakos, galite pakliūti ar jau pakliuvote jų įtakon, venkite klaidingo mokymo, netikrų dvasinių mokytojų, sektų ir panašiai;
• šalia Jūsų apgaulė, esate apimtas iliuzijų;
• Jums gresia pavojus tapti auka, nemokate savęs apginti, esate per daug patiklus;
• susitapatinate su aukos pozicija, užuot išmokę pakovoti už save ar realiau pažvelgę į gyvenimą;
• Jūsų kuriamas menas griauna aplinką, yra kenksmingas.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų