Selena Avine zodiako ženklams

  / Penktadienis, 14 birželio 2013 / Paskelbta: Dangaus kūnų įtaka laikotarpiams
Trey Ratcliff

Selena įėjo į Avino zodiako ženklą 2009 m. balandžio viduryje ir bus čia iki 2009 m. lapkričio mėnesio vidurio, kai pereis į Jaučio zodiako ženklą.

Selenos pozicija bet kuriame zodiako ženkle yra siejama su tuo, jog į šį zodiako ženklą stipriau nei į kitus zodiako ženklus projektuojasi Dvasios vedimas, Dvasios jėga, dvasingos energijos srautas, kuris, be abejo, stipriai transformuoja zodiako ženklą bei su zodiako ženklu susijusias sritis, aktyvuoja to zodiako ženklo jėgą, tačiau taip pat ir nemažai reikalauja. Didėja svarba atitikti Selenos reikalavimus, o tai nėra lengva, todėl žmonės, kurie yra sukaupę daug negatyvios karmos, kurie neigia dvasingumą, neigia Dvasios buvimą, priešinasi pasaulio bendrajai evoliucinei tėkmei, gali, užuot pajutę galingą Selenos, arba Baltojo Mėnulio, palaikančią jėgą, susidurti su likimo smūgiais, su tuo, kad jų asmenybė, jų brangusis ego patiria nuvertinimą, neįvertinimą arba likimo smūgius. Taigi čia vis dėlto nėra garantuota, kad ateis pas jus sėkmė, jei Selena yra tame zodiako ženkle, kuriame yra jūsų Saulė, tai yra, jei Selena yra Avine, kad štai dabar visiems Avino zodiako ženklą atstovaujantiems žmonėms šis periodas yra sėkmingas. Ne.

Sėkmingas šis periodas tik tuomet ir tose srityse, kurios yra švariausios karmine prasme, kuriose Dvasia gali lengvai jus pašaukti, kuriose jūs veikiate sutinkamai su savo pašaukimu, su bendrąja pasaulio evoliucine tėkme, tose srityse, kuriose jūs atliepiate Dvasiai, kur jūs veikiate neegoistiškai. Štai tose kryptyse ir srityse Selena gali jums padėti. Gali būti ir atvirkščiai – jeigu veda egoizmas, noras kenkti pasauliui, užsidaryti nuo jo, tuomet gali būti ne apsauga, ne pagalba, o priešingai – likimo smūgiai. Kaip tą atpažinti? Padeda atpažinti praktika, pats gyvenimas. Patys gyvenimo įvykiai padeda mums atskleisti, atidengti, kaip gi yra.

Aš tik bandysiu paaiškinti, nepretenduodama į absoliučią tiesą. Bandau aiškintis kartu su jumis, nagrinėti vieną arba kitą poziciją sutinkamai su bendrąja logika, su astrologijos klasikine logika. Tad ko gi gali tikėtis zodiako ženklai?

Avinui

Šiaip jau yra manoma, kad Avinas yra drąsus zodiako ženklas. Aš manau, kad tai yra tiesa, jei jo Saulė Avino zodiako ženkle yra harmoninga. Tuomet Selena, atėjusi į Avino zodiako ženklą, iš tiesų rems šio ženklo atstovus ten, kur jie bus drąsūs. Selenos Avine stipriosios savybės ir yra pažadinimas žmoguje drąsos būti šioje realybėje, nepasiduoti sunkumams, drąsiai tikėti, kad yra išeitis ir turėti drąsos ieškoti išeities sunkumų bei kliūčių perioduose. Nenurimti, nepasiduoti depresijai. Avino zodiako ženklas yra ugninis ženklas, o Selena Avine padeda pažadinti tą pirminį impulsą tikėti savimi, tikėti Dvasia gyvenime ir niekada nenusiminti.

Avino zodiako atstovai šiuo metu, be abejo, jei nori jausti palaikančią Selenos energiją, jie turėtų pradėti valytis labiau nei visada, pradėti kažką naujo ir šviesaus – tada jie taip pat gali tikėtis Selenos palaikymo. Jei Avino zodiako ženklo atstovai šiuo metu patirtų kažkokius smūgius į galvą per nelaimingus atsitikimus, tai reikštų, kad Dvasia bando sustabdyti kažkokias neteisingas idėjas, kurias puoselėjate savo galvoje – juk Avino zodiako ženklas pirmiausiai susijęs su galva. Ir atvirkščiai – tie, kurie jaučiate Avino zodiako ženklo vedimą ir esate Avino ženklo atstovai, šiuo metu galėtumėte pasigirti lengvai gimusiomis iniciatyvomis ir tuo, kad pasaulis jus palaiko. Tuomet Selena saugotų kaip niekada jūsų šviesią galvą ir šviesias idėjas, gimusias jūsų galvoje. Taigi jeigu taip nėra, laikas sustoti, atsisėsti ir ramiai pasvarstyti: „Ką galvoju ne taip? Kur rodau iniciatyvą, kurios nereikia pasauliui, kurios nepalaiko Dvasia?“

Jaučiui

Jaučio zodiako ženklui Avino zodiako ženklas stovi už nugaros, atitinka simbolinį dvyliktą būstą. Selena Avino zodiako ženkle yra pakankamai sudėtinga pozicija Jaučiui. Geriausiąja prasme tai būtų aktyvus skatinimas per Jaučio pasąmonę ieškoti dvasinių praktikų, kurios suformuotų jam stiprią apsaugą. Tai yra sėkmingų dvasinių praktikų periodas, tačiau jeigu Jautis bandytų ignoruoti Selenos buvimą Avino zodiako ženkle, tuomet gali formuotis situacijos, kada likimas arba gyvenimas, atrodytų, jį gąsdina. Juk Avinas yra aktyvus, dinamiškas ir kai viršija saiką, tampa agresyvus.

Taigi Selena Avine, jei Jautis nieko nedaro, kad išskleistų Selenos Avine šviesą, gali išryškinti Jaučiui tai, kas jis turi nesaugų užnugarį. Selena Avine yra jo užnugaryje, todėl Jautis turėtų šiuo metu užsiimti kokiomis nors dvasinėmis praktikomis, kurios sustiprintų jo dvasinį užnugarį ir visą jo gyvenimo situacijos užnugarį būtent per dvasinę jėgą, per įžvalgą. Na ir, be abejo, Jautis gali patirti likimo smūgius, jeigu jis šiuo metu bandytų kurti kokias nors pinkles, slaptus, tamsius reikalus, veltis į korupciją, kažkokią klastą. Būtent Selena Avine labiausiai jį stabdys nuo tokių darbų arba sumanymų. Selena Avine taip pat gali labai stipriai reikalauti Jaučio išsigryninti, sustabdyti blogus įpročius, nuodijimąsi, tai yra polinkį alkoholiui, rūkymui, narkotikams, vaistams ar panašiems dalykams. Selena Avino zodiako ženkle būtent Jaučiui atstovauja tokį griežtą reikalavimą išvalyti kūną, sustabdyti blogus įpročius, skatina pagalvoti, kaip suformuoti stiprų, galingą užnugarį dvasiškai praktikuoti.

Dvyniams

Selena Avino zodiako ženkle Dvyniui yra vienuoliktame simboliniame būste. Ką gi tai reiškia? Tai reiškia, jog Selena Dvyniui aktyvuoja sritis, susijusias su draugais, informacinėmis struktūromis, virtualia realybe, kolektyvine, partine veikla. Tai ne būtinai, vienareikšmiškai turi būti pozityvus, teigiamas suaktyvinimas. Selena Avino zodiako ženkle Dvynį skatina išsigryninti draugų sferą. Be abejo, pradžioje tai gali pasireikšti kaip nepasitenkinimas jau esamu draugų apsupimu, tais kolektyvais, kuriuose yra Dvynys – jis gali nepatenkintas pradėti matyti, kad tuose drauguose, kurie anksčiau buvo įdomūs, tuose kolektyvuose, kurie atrodė prasmingi arba svarbūs, daug kas yra ne taip. Drauguose yra ryškios ydos ar kažkokios negerovės. Tada yra pasirinkimas: arba bandyti keisti draugus, keisti savo apsupimą, kuriame yra Dvynys, arba bandyti pakeisti draugus. Ar tai įmanoma? Nežinau. Kiekvieną kartą vis kitaip. Daug kas pasakys: „Ne, tai neįmanoma“. Gal ir taip. Gal reikėtų tiesiog gryninti savo elgesį draugystėje, koks esi draugas, kaip bendrauji, ko ieškai, ko lauki draugystėje.

Vienuoliktas būstas taip pat yra susijęs su atsinaujinimu, vadinasi, į Dvynių gyvenimą turėtų ateiti kažkas naujo, kokie nors nauji kolektyvai. Galbūt laikas pasiieškoti naujo klubo, galbūt visai naujai vertėtų pasigilinti į virtualią realybę, sužinoti apie galimybes, ateinančias per kompiuteriją, techniką, per įvairią kolektyvinę veiklą. Vienuoliktas būstas taip pat yra ir netikėtumų būstas, ir Selena šiame būste ne būtinai atneša laimingus atsitiktinumus, o taip turėtų būti pravalius karmą šioje srityje. Vadinasi jei Dvynys iš tikrųjų kolektyvinėje veikloje, draugystėje sieks būti tyras, teisingas, geranoriškas, tai jam būtent per draugus, kolektyvinę, klubinę veiklą gali ateiti kažkas labai šviesaus, stipraus, reikšmingo ir atnaujinančio jo gyvenimą.

Na ir priešingai, jei darysite kiaulystes draugams, jei kenksite kolektyvams, tai gali krestelėti ir nelaimingi atsitiktinumai. Kiekvienam, be abejo, savo. Vienuoliktas būstas taip pat susijęs su mokslu, išradimais, ir jeigu jūsų išradimai harmoningai, pozityviai atnaujina pasaulį, tuomet gali ateiti užmokestis pinigais, karjera, galimybėmis. Jei tai, ką jūs darote per žiniasklaidą ar kitą kolektyvinę veiklą, kenkia pasauliui, tai atitinkamai gali labai stipriai išryškėti tas kenkimo aspektas, o jei tai pozityvi veikla, tai atvirkščiai, greičiau atsivers naujos perspektyvos ir galimybės.

Vėžiui

Vėžiukui Avino zodiako ženklas atitinka simbolinį dešimtą būstą, susijusį su karjera, profesija, tikslais. Selena, atsiradusi šioje erdvėje, visų pirma skatina išgryninti, išskaistinti Vėžio požiūrį į tikslus, į tai, kas jam svarbu, ko jis pasiryžęs siekti. Todėl pradžioje, kada Selena įeina į Aviną, Vėžys gali pradėti jausti nepasitenkinimą tais tikslais, kuriuos jis išsikėlė anksčiau, gali pradėti jausti nepasitenkinimą savo profesija, nepasitenkinimą tuo, kaip mažai jis pasiekė karjeroje, arba nepasitenkinimą viršininku. Čia vėlgi galimas pasirinkimas – arba likti tame pačiame darbe ir padaryti kažką daugiau, kad Vėžys pakylėtų karjeros laiptais, arba gerinti santykius su viršininkais, arba, jei darbas iš tikrųjų neperspektyvus ir Vėžys jau išaugo pagal tuos tikslus, kuriais jis yra nepatenkintas, tada keisti juos, peržiūrėti, išsikelti naujus, prasmingesnius tikslus, labiau reikalingus pačiam Vėžiukui ir aplinkiniam pasauliui.

Jei Vėžys iš tiesų giliai stengsis tai daryti, tai Selena Avino zodiako ženkle padės jam suvokti aukščiausius tikslus, kuriuos jis gali pasiekti šiame gyvenime. Selena Avine Vėžiui padės ir jų siekti – ne tik suvokti, bet ir jų siekti, padaryti karjerą ten, kur tie tikslai iš tiesų susiję su jo svarbiaisiais dvasiniais uždaviniais. Tai, be abejo, susiję ne tik su profesija, manau, kad čia į tikslų sritį vertėtų įtraukti ir sielos uždavinius – jie ne visada tie patys kaip asmenybės, pavyzdžiui, karjeros uždaviniai, svajonės. Kokie gali būti mūsų tikslai? Dažnai mes galvojame apie kūrybą, karjerą, partnerystę, tačiau kaip dažnai mes nesusimąstome apie tai, kad esame ne tik fizinis kūnas, jausmai, protas, mintys, žodžiai, bet kai kas daugiau – taip pat ir siela bei Dvasia. O kokie sielos uždaviniai šiame įsikūnijime?

Selena Avine Vėžiui aktualizuoja taip pat ir sielos uždavinius šiame įsikūnijime. Paklausk savęs, kokie yra tavo sielos uždaviniai šiame įsikūnijime. Juk sielos uždaviniai dažniausiai susiję ne su konkrečiais materialiais darbais, tačiau daugiau su charakterio savybėmis, dorybėmis, kurias reikėtų išsikelti kaip siektinybę. Pavyzdžiui, sielos uždavinys gali būti per šį įsikūnijimą sutvirtėti arba aiškiau suvokti, realizuoti laisvę, draugiškumą, arba sumažinti puikybę, įgyti kažkokių kokybių, kurias žmogus neš su savimi ir po fizinio kūno mirties. Be abejo, dažnai mes vengiame galvoti apie šiuos klausimus, ypač jei bijome mirties, netikime, kad žmogaus būtis yra tęstinė, ir tuomet bijome galvoti ir apie sielos uždavinius. Tai jau kiekvienam savo, tačiau nenustebkite, nes Selena Avine, tyčia ar netyčia, gali racionaliai ar neracionaliai versti jus apie tai galvoti. Gali tos temos iškilti nemigos metu. Kita vertus, manau, kad didžioji perspektyva asmenybei yra būtent tada, kada savo prote, sąmonėje ji išsikelia tuos uždavinius, kurie įdomūs ne tik asmenybei, bet taip pat ir sielai. Štai čia, manau, didžiule jėga įsijungia, pagelbėdama tokiam žmogui, ir Pasaulio Siela, ir Dvasia, ir aplinkinis pasaulis. Būtent tada gali apsijungti žmogaus vidinis ir išorinis pasaulis, eiti vieningoje bangoje įkūnijant tikslus, svarbius ne tik asmenybei, bet ir Sielai.

Dar vienas aspektas, kurį svarbu paminėti – sielos uždaviniai visada įsijungia į bendrąjį pasaulio audinį, jie visada yra vieningi, ne atskirti nuo bendrųjų Dvasios uždavinių. Aš taip galvoju. Būtent dėl to jie kartais pranoksta mūsų ego ir protą, todėl taip nelengva juos išsikelti, suvokti, ir kartais skausminga jų siekti. Bet kada žvelgi į žmonių įsikūnijimus, neretai matai, kad siela siekia būtent to, tiktai to, kartais skausmingai, kad išmokti, ko asmenybė, net spardydamasi, nenori mokytis, tačiau vis dėlto turi praeiti kažkokias pamokas. Taigi, Vėžiuk, įsigilink į savo tikslus, kiek jie prasmingi, gilūs ne tik tavo asmenybei, sąmonei, bet ir tavo sielai arba visam aplinkiniam pasauliui. Pasikoreguok tiksluose, svajonėse, kad tavo tikslai įkvėptų Pasaulio Sielą.

Liūtui

Selenos, arba Baltojo Mėnulio, Avino zodiako ženkle charakteristika Liūto zodiako ženklui – kaip gi atsilieps ši pozicija Liūtui? Selena Avine Liūto zodiako ženklui atsiduria devintame simboliniame būste, kuris yra susijęs su Liūto iškilimu, galimybių plėtra, dvasingumu, dvasiniu mokymu. Tai yra dvasiniai mokytojai Liūtui, ir pats Liūtas kaip mokytojas kitiems žmonėms, kaip autoritetas kitiems žmonėms. Tai yra ryšiai su užsieniu, tolimos kelionės ir panašūs dalykai, aukštasis mokslas. Liūtui be abejo ši sritis turėtų valytis. Liūtas turėtų dažniau mąstyti, apgalvoti savo įtaką kitiems žmonėms, apgalvoti, kaip jis reiškiasi autoriteto srityje kitų žmonių gyvenime. Jam yra proga išgryninti savo autoritetą, tapti autoritetu kitų žmonių akyse. Tačiau tai neįvyks, jeigu iš tiesų nebus kažkokios ryškios dorybės, atitinkančios tas savybes.

Liūtui užduotis yra tapti pavyzdžiu kitiems žmonėms savo dorumu, dosnumu, atliepimu arba gerumu. Ir tuomet jam iš tiesų gali vertis naujos galimybės, ateinančios per tolimas keliones, užsienį, per tai, kad jam pasiūloma administruoti kažką. Su devintu būstu yra susiję tokios pareigos, kaip buvimas, pavyzdžiui, direktoriumi, administratoriumi, aukštas postas kažkokiose stambiose įstaigose. Čia daugiau eina kalba ne apie vadovavimą aukščiausiame poste, pavyzdžiui, savo įmonės turėjimas, ir tai yra buvimas savininku. Bet tai daugiau yra karjera, kada esi samdomas darbuotojas, galbūt ir valstybinėse institucijose, diplomatiniame darbe. Tai yra galimybės, ateinančios Liūtui aukštojo mokslo srityje, tačiau tik tuomet, jeigu aukštasis mokslas, kurio siekiama, arba karjera, kuri daroma aukštajame moksle, atitinka ne tik asmenybės, bet ir sielos evoliucijos uždavinius.

Na ir ką gi, be abejo, vertėtų pasidairyti kažkokių šviesių gerų galimybių, ateinančių iš užsienio. Nebūtinai per keliones arba per žmones, bet tiesiog per tarptautinį ryšį su kitomis šalimis, per internetą ar kažkokiais panašiais būdais ateinančias.

Mergelei

Selenos, arba Baltojo Mėnulio, pozicija Avino zodiako ženkle Mergelės zodiako ženklui yra ko gero viena iš mažiausiai malonių, jeigu apžvelgti ir palyginti visus zodiako ženklus. Taip yra dėl to, kad Mergelė pakliūna į simbolinį aštuntą būstą, kuris yra susijęs su transformacija, pokyčiais, supurtymais. Tačiau čia vis dėlto Selena ir dėl to tie supurtymai, didesni ar mažesni, gali išeiti į gera, gali labai sustiprinti Mergelę.

Vienareikšmiškai galima pasakyti, kad Mergelei sunku palikti taip, kaip viskas yra, sunku nekeisti nieko, kada Selena yra Avino zodiako ženkle. Čia Mergelė gali būti priversta skolinti pinigų sumą, imti kreditą, pradėti kažkokį verslą, tačiau vis dėlto, jeigu tai yra iš tiesų reikalinga Mergelės sielos evoliucijoje. Šis užsiėmimas, pradžioje suvoktas kaip rizika, stresas, supurtymas, gali išeiti į gera. Tai taip pat gali būti supurtymas, susijęs su vyriškąja energija, su lytimi, su seksualinėmis energijomis ir lytiniu gyvenimu. Ir šios sritys taip pat turėtų išsiskaistinti, išsigryninti, pereiti kažkokią transformaciją ir pokytį. Į šią sritį turėtų daugiau įeiti dvasingumo.

Svarstyklėms

Selena Avino ženkle Svarstyklėms yra 7 simboliniame būste ir išryškina visus reikalus, susijusius su partneryste. Todėl Svarstyklėms ypač ryškiai gali jaustis tie negatyvūs dalykai, pasenę dalykai partnerystėje, kuriuos reikia keisti. Jei tai yra nedorybinga partnerystė, ji gali pradėti kelti pasibjaurėjimą. Tas pat pasakytina apie išorinį įvaizdį. Aplinkiniai taip pat lauks, kad atnaujinsite ne tik savo, bet ir savo veiklos įvaizdį. Šis būstas taip pat susijęs su teisingumu. Todėl šiuo metu ypač reikia laikytis taisyklių, susitarimų, sutarčių ne tik santuokoje, bet ir apskritai bet ir versle, nes šiuo metu karma grįš greičiau nei įprastai.

Skorpionui

Selena Avino zodiako ženkle yra susijusi su 6 simboliniu būstu ir padės išgryninti požiūrį į darbą, sveikatą. Natūraliai gali kilti noras švarintis, tobulinti savo kūną, užsiimti joga. Jei Skorpionas yra geronoriškas, nori bendradarbiauti su pasauliu, Selena gali jam suteikti naujas galimybes, naują darbą, kuris jį įkvėps, džiugins, bet ir pats Skorpionas turi panorėti naujai suvokti savo tarnystę pasauliui. Tokiu atveju darbo erdvė gali išsigryninti taip, kad darbas Skorpioną džiugins, stiprins, švarins. Ir, atvirkščiai, jeigu savo darbe žmogus jaučiasi ne vietoje, jis gali jausti didžiulį nepasitenkinimą.

Šauliui

Selena Avine Šauliui yra 5 simboliniame – žaidimų, kūrybos, atsipalaidavimo ir meilės – būste. Šauliui tai pakankamai rimti dalykai ir šiuo metu gali atnešti impulsą naujai kurti, naują saviraiškos būdą, hobi, galimos naujos šviesios meilės galimybės, atsinaujinusius santykius su vaikais. Tačiau meilė, ateinanti per Seleną, negali būti susijusi su gašlumu, primityviu seksu, tai turi būti kažkas daugiau – kas galbūt nusvilina savo ugnimi, kas galbūt neprognozuojama, nevaldoma, bet kas ištyrina meilės erdvę Šaulio gyvenime. Kad tai vyktų be dramų, svarbu neužteršti šios meilės, kūrybos erdvės nuopuoliu bei degradacija.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų