Spalio mėnesio astrologinės tendencijos

  / Antradienis, 01 spalio 2013 / Paskelbta: Astrologinės aktualijos

Sveiki sulaukę gražaus rudens! Trumpai apžvelgsiu spalio mėnesio astrologines tendencijas.

SAULĖS KELIONĖ SVARSTYKLĖMIS

Ką gi, atrodo, jog spalis šiemet bus gan margas, tačiau vis  dėlto ne dramatiškas, iš esmės gana sėkmingas.

Saulei judant Svarstyklėmis, ypač svarbu mokytis saikingumo, vidinės pusiausvyros, ramybės, taikaus santykio su pasauliu, visuomene, mylimaisiais. Palanku puoselėti grožį, santarvę, gražius santykius, mokytis diplomatiškumo, formuoti savo stilių, keisti įvaizdį, ieškoti harmoningos saviraiškos, pristatyti veiklą visuomenei. Bet koks maksimalizmas, kraštutinumai tokiu metu atrodo nesavalaikiai, nebrandūs. Tai prasmingų kompromisų paieškos metas.

Palankiu periodu – tai sutarčių pasirašymo, naujų darbų pradžios, reikalų tvarkymo valstybinėse institucijose metas.

Geresnė, ramesnė turėtų būti pirmoji mėnesio pusė.

Tiesa, pirmosiomis mėnesio dienomis, iki Mėnulio jaunaties, kuri įvyks spalio 5 paros pradžioje, bus keli faktoriai, kurie šias dienas darys mažiau sėkmingas.

Iki spalio 5 Mėnulis bus jau labai senas, nebepalaikantis naujų darbų pradžios ar senųjų plėtros. Šis metas geras nebent senus darbus tęsti arba užbaigti.

Dėl nepalankių Saulės aspektų pirmos spalio dienos taip pat gali būti nervingesnės, avaringesnės.

MĖNULIO JAUNATIS SVARSTYKLIŲ ŽENKLE

Spalio 5 paros pradžioje, 03:35 val., įvyks Mėnulio jaunatis Svarstyklių ženkle.

Šią dieną svarbu daryti tai, kas jums svarbu, ką norite matyti plėtojantis visą mėnesį, bei vengti daryti tai, ko nenorėtumėte kartoti.

 Labai svarbu spalio 5 dieną nevartoti alkoholio, nesipykti, neskubėti, įsiklausyti į save, kviesti dvasios vedimą, palaiminimą, užmegzti gilesnį ryšį su Žeme, parodyti jai pagarbą. Galvokite, puoselėkite tai, kas jums svarbu.

GERIAUSIOS, RAMIAUSIOS DIENOS SPALIO MĖNESĮ

Geriausios, ramiausios, produktyviausios dienos spalio mėnesį turėtų būti nuo 7 iki 17 spalio dienos. Būtent šis periodas yra palankiausias pradėti veiklą, kurioje norite ramaus augimo – ar tai būtų santykiai, ar darbas, ar persikėlimas į naują vietą, ar kelionė.

MĖULIO UŽTEMIMAS

Vėliau,  17 – 20 dienas, stipriai veiks Mėnulio užtemimas, kuris  įvyks spalio 19 dieną, 02:38 val.  Šiuo metu bus juntama didesnė įtampa, išryškės prieštaravimai santykiuose, požiūryje. Ypač didelės įtakos šis Mėnulio užtemimas visam mėnesiui neturės, tačiau minėtomis dienomis geriau elgtis santūriau, atsargiau, kitaip didinsime įvairių nemalonumų riziką.

MERKURIJAUS KELIONĖ REVERSU

Nuo spalio 21  iki lapkričio 10 dienos Merkurijus ims judėti reversu. Tokiu metu dažniau abejojama, dažniau surandamos   klaidos tame,  kas buvo daroma anksčiau, sunkiau sėkmingai pristatyti ar pradėti naujas idėjas. Pravartu intensyviau naudoti jau anksčiau surastą, suarchyvuotą ar atidėtą į šoną informaciją, taisyti klaidas dokumentuose. Santykiuose dažniau atsiras abejonių, gręžiojimosi atgal, grįžimo prie senų modelių. Tai informacijos, santykių, dokumentų, ryšių pertikrinimo, taisymo metas.

 Nauji informaciniai projektai tokiu metu juda lėčiau, stringa, išryškėja kliūtys komunikacijose.

 Taigi, jei norite gauti kokius nors naujus dokumentus, parašus, suskubkite tai daryti iki 21 dienos, vėliau tai gali ilgiau užtrukti.

Visgi trečia spalio dekada nėra negatyvi, netinkanti verslui ar svarbiems darbams. Ji tik turės tam tikrų ypatumų, kuriuos tuojau išnagrinėsiu.

SAULĖS KELIONĖ SKORPIONO ŽENKLU

 Nuo spalio 23 dienos Saulė, kuri yra pakankamai svarbus faktorius bendroje astrologinėje laikmečio charakteristikoje, pereis į Skorpiono ženklą.

 Be abejo, dėl to paskutinė dekada įgis skorpioniškų bruožų – aistringumo, uždarumo, polinkio rizikuoti, provokuoti.

IŠŠŪKIO METAS – IŠSKIRTINĖ PLANETŲ SANKAUPA SKORPIONO ŽENKLE

Tačiau šiemet Saulės kelionė Skorpiono ženklu yra ypatinga dėl to, jog tuo pat metu Skorpiono ženkle taip pat bus Saturnas, judantis reversu Merkurijus, Karminis Mėnulio mazgus Rachu bei Selena, arba Baltasis Mėnulis.

SATURNAS SKORPIONE

Saturno bei Saulės vienu metu buvimas Skorpiono ženkle paskutinei dekadai suteiks griežtumo, reiklumo, asketiškumo, nebūtinų ar atgyvenusių dalykų atsisakymo  siekį. Kai kur  to reiklumo, griežtumo gali pasijusti ir per daug. Svarbu, kad jis neperaugtų į žiaurumą, žmonių ar pasaulio nekentimą.

KARMINIS MĖNULIO MAZGAS RACHU SKORPIONE

 Karminis Mėnulio mazgas Rachu skatins aktyviau ieškoti tobulėjimo, galimybių, taip pat formuos neapsikentimą su tuo, kas neefektyvu, netikra, atgyvenę.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, SKORPIONE

Selena, arba Baltasis Mėnulis, juo labiau susijusi su  poreikiu jausti dvasios vedimą,  dvasiniu  ir kitokiu apsivalymu, tiesos paieška. Kai jos įtaka yra išryškėjusi, daug didesni tampa dvasiniai reikalavimai. Net ir menki prasižengimai gali nuaidėti didesnėmis nei kitu metu pasekmėmis. Todėl svarbu tokiu metu susitelkti dvasingumui,  net smulkmenose vengti nedorybingo elgesio, sąmoningo kenkimo.

“ATBULAI”, ARBA REVERSU,  SKORPIONU JUDANTIS MERKURIJUS

 Merkurijus, judantis reversu Skorpione bei po truputį tarsi “atbulas” artėjantis link Saturno, vers tikrinti viską, kas patiriama, abejoti, analizuoti, daug ką atmesti. Nemažai kam tai formuos  „revizoriaus“ kompleksą, norą kritikuoti, neigti, tikrinti. Geriausia būtų šią Merkurijaus Skorpione jėgą nukreipti į save – skaniai iš savęs pasijuokti, užuot šaipiusis iš kitų, apmąstyti, ką kalbame, rašome, paskatinti save atsigręžti į tiesą, tikrumą faktuose, kalboje.

TVIRTYBĖS IR IŠŠŪKIO METAS

Visa tai apibendrinus, galima numatyti, jog nuo 23 dienos spalis bus iš tiesų įdomus, reikšmingas tiek dvasine, tiek karmine prasme. Ko gero, labai suintensyvės vidinė gyvenimo prasmės, dvasinio kelio, pašaukimo paieška. Ji gali būti tokia stipri, jog net tapti kankinanti, pereiti į maksimalizmą, neapsikentimą, išvirsti į griežtumą darbe, kolegų bei artimųjų santykiuose. Spalio pabaigos planetų išsidėstymas gali taip pat paskatinti įvairias griežtesnes sankcijas jėgos struktūrose, valstybinėse institucijose, paaštrinti gėrio – blogio jėgų susidūrimą, konkurenciją, išryškinti atpildo tendencijas situacijose.

 Manau, svarbu ne gąsdintis šio momento,  o skirti daugiau laiko dvasinėms praktikoms, maldai, sau pačiam taikyti griežtesnius reikalavimus. Įdėkite pastangų atsisakydami blogų įpročių, santykių – šis metas ypač stipriai padės jums tai padaryti.

Tai didelės gana griežtos apvalančios jėgos metas. Atsiverkite jai, ir greičiau, nei kitu metu, išgyvensite emocinį, dvasinį pakilumą, patirsite naujas, transformuojančias gyvenimą patirtis. Kai kas galbūt išgyvens ir pritrenkiančia mistines patirtis, pašaukimo atsivėrimo, stipraus ryšio su dvasiniais mokytojais momentus. Jei jaučiate, kad kam nors prasikaltote, darote kažką ne taip – atsiprašykite, padarykite jei ne išorinę, tai vidinę atgailą.

Tai svarbių sprendimų tiek dvasiniame gyvenime, tiek versle, tiek valstybių, nacijų gyvenime metas. Puikus laikas kolektyvo suvienijimui idėjiniu pagrindu.

Visgi šis metas gali pasireikšti ir skausmingais problemų proveržiais, skausminga prasmės paieška tiek šeimoje, tiek versle, darbe.

RYŠKIAUSIŲ ĮVYKIŲ DIENOS

 Ryškiausiai šios tendencijos reikšis  24 -29 dienomis. Vėliau, spalio 30, 31 dienomis, Mėnulis ir vėl taps senas, sušvelninantis jaunatvišką entuziazmą bei veržlumą, atveriantis erdvės brandesniems veiksmas bei emocijoms, sumažinantis veiksmų įtampą.

MISTIKOS IR DVASINIŲ PATIRČIŲ, APSIVALYMO METAS

 Visgi artėjimas į Helouvyną bei Visų šventųjų dieną tebeneš stiprias mistiškas tendencijas, stipraus dvasinio vyksmo energijas, tai bus išskirtinis dvasinio vystymosi, dvasinių patirčių  metas. Paskutinėmis dienomis venkite vulgarumo, keiksmų, gašlumo, žiaurumo vaizdinių ar veiksmų – jie ypač nederės su išryškėjusios  šiuo metu Selenos apvalančia jėga, todėl gali atnešti staigius smūgius sąmoningai besirenkantiems ydingą, tamsų kelią.

 Taigi spalio pabaiga pareikalaus susitelkimo, tvirtybės, gilaus, nepaviršutiniško žvilgsnio į gyvenimą. Tai ryškus  metas stipriems, giliai ieškantiems  žmonėms. Net ir menkas šio meto prasižengimas gali turėt ryškias pasekmes. Tačiau šviesi pastanga, noras tobulėti, valytis taip pat neš stipresnes nei kitu metu pasekmes, stiprų rezultatą. Iš esmės tai apsivalymo, gilių dvasinių pokyčių, susitikimo su Amžinąja dvasia, Dvasiniais Mokytojais, vedliais metas.

MANTRINĖS PRAKTIKOS, MALDA

Spalio mėnesį iki 23 dienos palanku praktikuoti Veneros mantras, o nuo 24, 25 dienos Saturno mantras. Tačiau, šnekėdami Saturno mantrą, neužmirškite saiko, kitaip gali tekti mokyti tvirtybės per daug greitai :) Tačiau šiuo metu puikiai tiks ir bet kokia kita malda, kuri jums yra šventa, apvalanti bei padedanti gyventi ir tobulėti.

Linkiu jums šviesiausių, prasmingiausių patirčių, prisilietimo prie neišsenkančios tvirtybės, šviesos ir laimės šaltinių.

 Su meile, pagarba – Nijolė Gabija Wolmer

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų