Astrologinės lapkričio mėnesio tendencijos 2013

  / Ketvirtadienis, 31 spalio 2013 / Paskelbta: Astrologinės aktualijos

SAULĖS UŽTEMIMAS MĖNESIO PRADŽIOJE

Lapkričio mėnuo šiemet iš tiesų įdomus, ypatingas, gana sėkmingas – mėnesio pradžioje, lapkričio 3 dieną, 14:50 val., įvyks hibridinis (dalimis visiškas, dalimis žiedinis) Saulės užtemimas. Lietuvoje jis nebus matomas, ir tai yra gerai, nes užtemimo fatališkumas mažiau palies mūsų šalį. Lapkričio 1 – 6 dienomis, kuriomis jausis Saulės užtemimo įtaka,  elkimės atsargiau, nesivelkime į nebūtinus konfliktus ar keistas situacijas, neprovokuokime likimo neatsargiu elgesiu.

Užtemimas labiausiai darys įtaką gimusiems spalio 31 – lapkričio 6 dienomis.

PLANETŲ TELKINYS SKORPIONO ŽENKLE

Tiesą sakant, šio užtemimo įtaka bus pozityvesnė nei įprastai, juk iki lapkričio 22  dienos (kai Saulė pereis į Šaulio ženklą), Skorpiono ženkle bus susitelkęs planetų telkinys, ypač išryškinantis dvasinių ieškojimų, dvasios jėgos bei šviesos, pozityvių permainų siekį.

Šios planetos – tai Saulė, Merkurijus, Saturnas, Karminis Mėnulio mazgas Rachu bei Selena, arba Baltasis Mėnulis, (užtemimo metu šalia Saulės vienoje ekliptikos ilgumoje taip pat bus ir Mėnulis).

STIPRUS DVASINIO VYSTYMOSI IMPULSAS

Taigi iki 22 dienos Skorpiono ženklas bus susijęs su ypač stipriomis dvasinio vystymosi  energijomis, karminio išrišimo tendencijomis. Šiuo metu jausime ypač stiprų poreikį keisti tas gyvenimo sritis, kuriose įsivyravo inercija, užsistovėjimas, tamsa. Ypač akivaizdžiai pajusime tai, ką būtina keisti. Bus sunku nusisukti, ignoruoti, pamiršti nepatogias temas, dvasines, finansines ar karmines skolas.

SIEKIME POZITYVIŲ GILIŲ PERMAINŲ

Taigi šiuo metu ieškokime pozityvių gilių  vidinių permainų, įsitvirtinimo dvasios šviesoje būdų. Nevenkime atsisakyti to, kas mus daro silpnus, prisitaikėliškus, bedvasius.

Taip pat ypač ryškiai bus matoma, badys akis visokeriopa tamsa, korupcija, išnaudojimas, manipuliavimas, išryškės nepakantumas, kategoriškumas.

Išnaudokime galimybes padėti artimiesiems, stiprinkime savo fizinį kūną, grūdinkimės, sportuokime. Išreikškime pagalbą, paramą, solidarumą ten, kur tai mūsų pareiga. Šis periodas – tai puikus metas ugdyti drąsą, susisiekti su savo vidiniais dvasiniais resursais, dvasiniais mokytojais, stiprinti tikėjimą, dvasios jėgą.

DRĄSUOLIŲ, MAKSIMALISTŲ METAS

Tai metas, kai turime mokytis neišsigąsti sunkumų, išdrįsti siekti to, kas mums svarbu, net jei tektų mesti iššūkį nusistovėjusiai visuomenės nuomonei, mąstymo bei elgesio šablonams, atsisakyti kai ko svarbaus. Tai puikus metas visokeriopam asmeniniam apsivalymui bei teisingumo tendencijų atnešimui į visuomenę. Šis metas geras menininkams, ieškantiems ypač gilių išraiškos formų, palankus drąsiems dvasiniams ieškotojams.

KOVOS UŽ TIESĄ, DVASINGUMĄ METAS

Tai sėkmingesnis nei įprastai kovos už tiesą, teisingumą metas. Kas nepavykdavo kitu metu, gali suteikti sėkmingą proveržį šiuo periodu, jei tik mūsų siekiai yra savalaikiai, reikalingi, iš tiesų svarbūs pasauliui.

Nenustebkite, jog, ryškėjant šioms energijoms, galite jausti ypač didelį nepasitenkinimą savimi, savigraužą, irzlumą. Ypač ryškiai jausime savo silpnybes, komformizmą, tuos savo ir pasaulio aspektus, kurie yra netobuli. Nukreipkime šias emocijas  reikalingų permainų link.

Na, o jeigu jūs šiuo metu matysite tamsą tik aplinkiniame pasaulyje, tai pats metas paklausti savęs, ar ne laikas jos paieškoti savyje bei ką nors keisti, užuot kaltinus tik aplinką…

MERKURIJAUS JUDĖJIMAS

Iki lapkričio 10 dienos  vakaro Merkurijus judės  Skorpiono ženklu reversu, tai yra prieš Saulės judėjimo dangaus skliautu kryptį. Tokiu metu pravartu aktyviau naudoti jau anksčiau sukauptą informaciją, prisiminti senus ryšius.  Tai natūraliai metas, kai reikėtų užsiimti anksčiau padarytų klaidų taisymu ar nebaigtų darbų užbaigimu, ypač, jei tai susiję su informacija, santykiais.

Nuo 10 dienos vakaro, jam ėmus judėti direktyviai, kursis tendencijos formuoti naują požiūrį, naujus kontaktus. Lengviau kils naujų idėjų. Kita vertus, visą mėnesį, Merkurijui judant Skorpionu, traukte trauks aštriau pašiepti savo ar kitų silpnybes, kandžiai juokauti, dažniau kils noras atsikeršyti žodžiu ar ieškoti teisybės ypač aštria, nemalonia forma. Pasistenkime, kad liežuvis netaptų peiliu, o teisybės paieškos – griovimo instrumentu

JUPITERIO JUDĖJIMAS REVERSU

Visgi, nors Merkurijui pajudėjus direktyviai nuo lapkričio 10 dienos pajudės į priekį informacijos, prekybos, pašto, transporto reikalai, to negalima pasakyti apie didžiuosius  arba naujai formuojamus projektus, kuriuose, atvirkščiai, įsivyraus atsargumo, prisistabdymo tendencijos dėl nuo 7 dienos reversu ėmusio judėti Jupiterio (taip jis judės iki 2014 03 06). Ši Jupiterio pozicija susijusi su sulėtėjusia veikla politikoje, didžiajame versle. Projektai dažniau sustabdomi, peržiūrimi, koreguojami nei plėtojami ar priimami. Tai lėtesnės plėtros verslo, politikos bei kituose dideliuose procesuose etapas. Tai geras metas pertvarkyti verslą, taisyti jame tai, kas trukdo judėti į priekį efektyviai.

Taigi didžiajame versle ims greičiau judėti aiškiai apmąstyti reikalai jau nusistovėjusiuose, anksčiau pradėtuose projektuose ir susiję su prekyba, tarpininkavimu, anksčiau suformuotais kontaktais.

SAULĖS PERĖJIMAS Į ŠAULIO ŽENKLĄ

Nuo 22 dienos, Saulei perėjus į Šaulio ženklą, sustiprės ugnies ženklo įtaka, nuslūgs reiklumo banga, vyravusi anksčiau, atsiras daugiau optimizmo, entuziazmo, džiaugsmo, atlaidumo bei tolerancijos – ypač asmeniniuose santykiuose.

PUIKI MARSO POZICIJA

Visą lapkričio mėnesį Marsas bus puikioje pozicijoje Mergelės ženkle, ypač dažnai sudarydamas palankius aspektus į planetas Skorpiono, Ožiaragio, Vėžio ženkluose. Tai suteiks pagalbą tiems, kurie norite sveikai gyventi bei maitintis, poselėti kūną, sveikatą, švarą bei tvarką. Ši Marso pozicija padės vyrams įvairiuose remonto darbuose. Gera ji susijusiems su mokslu, išradimais, tai puiki pozicija amatininkams, chirurgams, besidarbuojantiems farmacijos srityje, aktyvioms pertvarkoms jėgos struktūrose.

SELENA, ARBA BALTASIS MĖNULIS, SKORPIONO ŽENKLE

Vertėtų neužmiršti, jog Selena, arba Baltasis Mėnulis, šiuo metu yra Skorpiono ženkle bei bus ten iki  2013 metų gruodžio vidurio. Selenos poveikį Skorpiono ženkle galima palyginti su Archangelo Mykolo ginančia šviesa, su visa galybe išsiskleidžiančiu dvasios reiklumu, su besąlygine tikėjimo šviesa, suteikiančia apsaugą, tačiau ir reikalaujančia švaros, tyrumo, pasiaukojimo dvasios vedimui, gerumo. Lapkričio mėnesį, kai Skorpiono ženkle kartu su Selena susiteks visas planetų steliumas, Selenos jėga išryškės, taps didesnė.

DAUGIAU SITUACIJŲ, KURIŲ ŠAKNYS – PREITŲ GYVENIMŲ KARMOJE

Sąmoningai tarnaujanties blogiui ši pozicija gali pasireikšti staigias smūgiais, o ir visiems mums atnešti netikėtas karminio apsivalymo ar atpirkimo situacijas, pasireiškiančias tiek atkuriamu teisingumu, tiek ir gana skausmingomis situacijomis, kurių prasmę ne taip lengva įžvelgti. Bus daugiau situacjų, kurių šaknys slypi praeitų gyvenimų karmoje.

LAPKRIČIO SĖKMĖS RECEPTAS – NEPASIDUOK, NEDEJUOK, STIPRĖK, TIKĖK SAVIMI

Todėl, kas bevyktų lapkričio mėnesį, pasistenkite nekeikti likimo bei Tvėrėjo, nes tik pablogintumėte situaciją. Šis metas išbando mūsų gebėjimą priimti Tvėrėjo valią, kokia ji bebūtų, be bambėjimo, smerkimo, nusigręžimo ar puolimo į liūdesį.  Nepasiduok, nedejuok, stiprėk, tikėk savimi bei Aukščiausiąja Valia, jos prasmingumu. Žiūrėkime į tai, kas šiame mėnesyje žadina mūsų jėgą, orumą, šviesą, ir rasime daugiau, nei tikimės. Geriausias metas lapkritį – nuo 7 iki 28 dienos. `Linkiu visiems sėkmės. Neužmirškime, jog šis lapkritis – stiprių žmonių sustiprėjimo bei sėkmės metas, o silpniesiems padės tokiems tapti.

 

 

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų