Gerovės sąvokos išgryninimas

  / Ketvirtadienis, 20 birželio 2013 / Paskelbta: Kitos dvasinės praktikos

Svarbu išgryninti sąvokas mūsų sąmonėje, galvoje tam, kad jos galėtų tarnauti mums kaip jėga, o ne kaip toks prišiukšlintas karminis bagažas. Užterštos yra dauguma sąvokų, netgi labai malonių, pavyzdžiui, poilsis daugelio žmonių sąmonėje tuoj pat susijęs su asociacija: „Oi, poilsis, vadinasi, šalia yra nuovargis“. O aš siūlau prisiminti, pajusti, įkvėpti tiesiog poilsio sąvoką, nesusietą su jūsų konkrečiais prisiminimais, kad „ilsiuosi tik tada, kai nusivarau kaip kuinas“.

Kas iš viso yra poilsis – tiesiog jo archetipinė sąvoka, pirmapradė sąvoka? Pirmapradė, neužteršta poilsio sąvoka skamba visai kitaip, negu suvokiama, pavyzdžiui, ligoto žmogaus. Taigi siūliau įkvėpti poilsio sąvoką – tą pirmapradę, tarsi jūs pirmą kartą girdėtumėte šitą sąvoką – kartu su oru, su deguonimi: „Įkvepiu poilsį – išspinduliuoju poilsį“. Ką dar jūs galite padaryti, kad sau padėtumėte? Ogi paklauskite savo širdies arba sielos, arba savo vidinio vaiko – to, kuris jumyse amžinybėje žino viską: „Kokios spalvos tau yra poilsis? Kokios jis iš tikrųjų tau turėtų būti? Žydros, salotinės, rožinės? Gal baltas, perlamutrinis?“ Pabandyk pajausti, kokios spalvos tu turėtum įkvėpti energiją kartu su sąvoka „poilsis“, kad į tave atvilnytų nuostabi banga, nešanti tave būtent į atsipalaidavimą ir poilsį? Tai puiki, nuostabi praktika. Tiesiog pabandykite.

Dar viena sąvoka, kuri atpalaiduojančiai, gražiai veikia ir su kuria taip pat nuostabiai galima dirbti, tai gerovės sąvoka. Kaip dažnai absoliučios daugumos žmonių sąmonėje gerovė yra susijusi su baisiu vargu: „Och, gerovę sukurti jau taip neįmanoma, taip reikia stengtis ir t.t.“ Tai yra karminis santykis – santykis, kuris žino apie sunkumus, bet gerovė pirmaprade savo prasme skamba visai kitaip. Gerovė ir yra gerovė. Ji yra susijusi su geru būviu.

Kvėpuokite, sau sakydami, kad jūs įkvepiate archetipinę, pirmapradę gerovės sąvoką ir energiją. Pakvėpuokite gerove – šviesia, užtarnauta. Nesvarbu kaip – tiesiog prisilieskite prie šviesios ir lengvos gerovės – gero būvio, savaime suprantamo, kuris yra šventa, tyra, visavertė gerovė, gerovės energija. Pakvėpuokite gerovės energija. Paklauskite savo vidinės išminties: „Kokios spalvos šviesa, energija tau, žmogau, bus susijusi su gerove?“ Kažkam galbūt tai medaus, kažkam rožinė spalva. Jūs galite paklausti savo vidinio išminčiaus: „ Koks kvapas, kokia spalva tau simbolizuoja gerovę? Įkvėpk gerovės kvapą, įkvėpk gerovės spalvą, įkvėpk šviesą ir spalvą, kuri tau simbolizuoja gerovę. Šitaip tu save gydysi, grąžinsi sau jėgas. Juk gali būti ne tiktai materiali gerovė – daiktų turėjimas. Gali būti fizinio kūno gerovė (sveikata), emocinio kūno gerovė (sveikos, geros emocijos), minčių kūno gerovė (geros, harmoningos mintys), sąmonės gerovė (kad jinai neserga, savęs nenaikina). Visokeriopa, visa apimanti – socialinė, profesinė ir t.t. – gerovė. Yra prasmė pamąstyti apie visokeriopos šviesios, užtarnautos, ramios gerovės sąvoką ir su ja padirbėti.

Kokios spalvos tau būtų tobula profesinė gerovė? Įkvėpk tai. Galbūt tu pamatysi gerovę savo namuose. Kas ją tau simbolizuotų? Kokia forma? Galbūt tu gali pasakyti, kokia gėlė tau simbolizuos gerovę? Galbūt tau reikėtų namuose ją pamatyti? Gali įkvėpti gerovės spalvą, skonį, kvapą. Pabūk tame, pakvėpuok pirmapradės, užtarnautos visokeriopos šviesios gerovės spalva, šviesa, kvapu, oru. Prisodrink to save ir savo erdvę, ir tu pamatysi, kad tau sugrįžta jėgos, pusiausvyra – būtent gerovė ateina į tave. Ji yra ne kažkur – gerovę mes taip pat formuojame iš savo vidaus – kaip ir laimę, kuri yra ne „kažkur“. Jei ji „kažkur“, tai jums nepasiekiama. Laimė turi atkeliauti į vidų, pradėti skleistis iš vidaus – tada jinai bus jūsų.

Į viršų