Dvasingumas ir materiali gerovė

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Kalbėdama apie žmogaus sielos brandą, aš turiu omenyje ne fizinio kūno brandą, bet sielą, kuri keliauja per įsikūnijimus. Pradžioje, kuomet ji yra jauna, aktyvi, įnirtinga, veikli, jai be galo rūpi materialios vertybės, jėga ir šlovė. Ji veržiasi į tai, trokšta to, nemato nieko kito. Kada ji jau įsitvirtina jaunos sielos amžiuje, neretai būtent tai ir

Gerovės sąvokos išgryninimas

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Svarbu išgryninti sąvokas mūsų sąmonėje, galvoje tam, kad jos galėtų tarnauti mums kaip jėga, o ne kaip toks prišiukšlintas karminis bagažas. Užterštos yra dauguma sąvokų, netgi labai malonių, pavyzdžiui, poilsis daugelio žmonių sąmonėje tuoj pat susijęs su asociacija: „Oi, poilsis, vadinasi, šalia yra nuovargis“. O aš siūlau prisiminti, pajusti, įkvėpti tiesiog poilsio sąvoką, nesusietą su

Ryšys su būties elementais

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Žinau, kad mes kiekvienas galime padėti sau, Žemei ir žmonijai, jei tik to norime. Yra daug maldų bei kelių į Dievą, dvasingumą, daug puikių, veiksmingų praktikų, tačiau savo Dvasioje radau būtent šiuos žodžius, šias praktikas. Manau, kad jos giliai transformuoja juos tariančiojo sąmonę, širdį, protą, emocijas, aplinką, pasaulį, kuriame esame, gali labai stipriai padėti valytis.

Ryšys su širdimi kaip vidiniu patarėju

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Kaip galima atkurti ryšį su savo širdimi ir grąžinti jai statusą bei įgaliojimus Vidinio Patarėjo – nepaperkamo, kartais įsižeidžiančio, bet vis dėlto niekada nemeluojančio? Visada žmogus turi vieną iš stipriausių sąmonės instrumentų – jis turi kvėpavimą, gebėjimą įkvėpti į save oro stichiją ir kartu su ja – energiją, kuri gali būti transformuojama, keičiama Viešpaties mums

Gaivinančių, maloniausių dalykų pasaulis

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Tai dar viena nesudėtinga praktika – paprastos praktikos gali duoti didžiulę naudą, tačiau tiktai tada, jeigu jas darome kantriai, nuosekliai, bet svarbiausia – darome. Didžioji paprastų praktikų bėda yra ta, kad dauguma, jas perskaitę, taip ir palieka neišbandę… Ši praktika, kurią dabar noriu aprašyti, taip pat yra paprasta ir remiasi sąlyga, kad Jūs darysite ją

Į viršų