42 metai – „vidurio amžiaus krizė“

  / Ketvirtadienis, 11 liepos 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

Vidurio amžiaus krizė – tai yra ryškus, grandiozinis ciklas, trunkantis nuo 40 iki 42 metų, kada sutampa net 4 planetų ciklai: Urano pozicija, Selenos grįžimas į savo vietą, Jupiterio opozicija ir Karminių mazgų atėjimas į viršutinę kryžiaus dedamąją. Didžiuliai reikalavimai, laisvės troškimas, įprastų autoritetų nebepripažinimas ir bandymas išgirsti dangų, Angelą sargą, Seleną… Žmonės ieško laisvės, daro nesąmones, patiria stipriausius, didžiausius sukrėtimus savo gyvenime ir, per šią krizę jie arba randa laisvę naujame lygmenyje, atsinaujina arba tiesiog pridaro kvailysčių. Kiekvienas savaip.

Visų žmonių gimimo horoskope kažkur yra Uranas. Uranas Saulės sistemoje buvo prieš milijonus metų ir, manau, bus dar ilgą laiką. Jo apsisukimo aplink Saulę periodas yra 84 metai. Vadinasi, būtent per 42 metus nuo Jūsų gimimo momento Uranas, viena iš svarbiausių tolimųjų planetų, praeina pusę rato – pusę savo ciklo. Ir štai būtent šis jo atėjimas į opoziciją sau pačiam, ten, kur jis buvo gimimo momentu, ir nulemia tai, kad 42 metų gimimo diena yra pakankami svarbi ir atneša savas aktualijas. Kokias gi būtent?

Žinoma, pirmiausiai išryškėja Urano energijos. O Uranas visiems žmonėms yra susijęs su savarankumo pojūčiu, su požiūriu į draugystę. „Aš galiu daryti, arba ne – aš esu priklausomas“, „Aš noriu būti laisvas – ne, aš bijau būti laisvas”, “Man būtini draugai – ne, aš bijau draugauti”, – štai, tokios jo aktualijos. Arba žmogus moka realizuoti Urano aktualijas savame gyvenime, arba jų vengia, bijo.

42 metų žmogus dažniau negu bet kada užduoda sau klausimus: „Ar tu suvoki, kas yra laisvė?” Arba jis pasako sau (kartais tiktai tyliai, mintyse): „Tu kažkam vergauji (pavyzdžiui, Onutei, Marytei arba Petrui). Tu vergauji savo vaikams, visuomenei. Tu nebegyveni. Tu nebeturi jokio laisvo laiko. Tu nebegali nieko daryti savo malonumui. Nutrauk visa tai. Maištauk. Daryk kažką.” Laisvės siekis prabunda staiga, netikėtai, ir jis kartais nugali logiką, protą.

Uranas į savo opoziciją pirmą kartą ateina pakankamai garbiame amžiuje ir žmogus iki to laiko dar neturi patyrimo, ką tai reiškia susidurti su Urano energijomis veidu į veidą (Uranas stovi priešpriešiais savo pozicijai gimimo metu). Žmogus šiame amžiuje jau yra daugmaž įsitvirtinęs finansiškai, dažnai jau ir vaikai yra paaugę. Jam sukyla noras būti laisvam, gyventi savarankiškai, turėti polėkį, tikrus draugus, tikrąją draugystę, supratimą. Jeigu to jo gyvenime nėra, žmogus ima maištauti, jis jaučia nepasitenkinimą. Kartais nueina į depresiją arba per maištą jis ima degraduoti, pradėdamas gerti arba ištvirkauti (ieškoti laisvės seksualiniuose santykiuose), arba pridaro nesąmonių darbe: susipyksta su viršininkais ar pavaldiniais ir t.t. Tokiais būdais jis bando išplėsti savo gyvenimo dėžutės rėmus, nesutikdamas su apribojimais. Ir tai galima daryti harmoningai arba neharmoningai, protingai arba ne.

Jeigu darbas, profesija nesuteikia kūrybos erdvės, jei tai yra per maža dėžutė sielai ir sąmonei, būtent šiuo periodu, artėjant į 42-jį gimtadienį, žmogus ypač pradės purtytis, norės atsikratyti darbo, kentės, kankinsis ir patirs abejones: „O gal vis dėlto mano gyvenimas beprasmis ir reikėtų gyventi kažkaip kitaip? Gal reikėjo pasirinkti visiškai kitą kelią?” Žinoma, kad tai kelia stresą. Tai yra šokas, krizės periodas. Juk ne be reikalo ir psichologai šį laikotarpį vadina „vidurio amžiaus krize“. Astrologine prasme tai yra aktualijos, kurias sukelia Urano atėjimas į opoziciją padėčiai gimimo metu.

Kokia vidinė pozicija būtų teisinga, kad šitą krizės periodą mes galėtume pereiti švelniau? Koks galėtų būti protingas, išmintingas elgesys šito ciklo metu? O juk šiuo metu, nuo 40,5 iki 42 metų, yra ne tik Urano, bet ir Karminių mazgų,ir Selenos, ir Jupiterio aktyvavimosi momentas – 4 ciklai sukrenta į krūvą. Bet pradžioje Uranas, ko gero, pats reikliausias šiame cikle.

Jeigu tai yra vedęs žmogus, tai paprastai jam išryškėja klausimas: „Ar mano sutuoktinis yra man taip pat ir draugas?“ Vyrui nebeužtenka, kad žmona būtų tik gera motina. Neretai norima išbandyti: „Ar tu esi man draugas? Ar tu gali mane suprasti, kada aš blaškausi, ieškau, darau nesąmones? Ar tau svarbu tik prisirišimas, tik seksas ir artumas, ir vaikai – tik šeima. Ar tu gali suprasti mano ieškojimus?” Ir neretai žmogus bando – daro nesąmones. Neretai tai yra poreikis išbandyti tiesiogiai, ar artimas žmogus gali suprasti tą laisvės troškimą? Ir todėl neretai šeimos, kur nėra to draugystės įvertinimo, kur partneris nėra ir draugas, subyra, nutrūksta, jeigu negali atleisti neištikimybės ar kažkokių kitų padarytų nesąmonių. Dažniausiai tai yra kvailiojimo metas. Tada ir išryškėja, ar tu nori būti draugas savo partneriui, sutuoktiniui? Ar tu gali, ar tu iš tikrųjų nori įsigilinti, kas su juo vyksta? Galų gale paieškok, kas galėtų šitam žmogui suteikti daugiau laisvės.

Vienas nueina neištikimybės keliu, kitas nusiperka sportinę mašiną. Pats tas – Uranas, vadinasi, skrydis. Uranas – tai raketos, tai internetas. Aišku, daugelis tuo metu norėtų nusipirkti raketą, bet neišeina. Tai ką gi tada daryti? Perka sportinę mašiną. Ir nereikėtų su tuo kovoti arba tam prieštarauti, jeigu tik turite lėšų. Geriau tą daryti ramiai. Gal, įsėdęs į tą sportinę mašiną, žmogus pasitenkins, tai apramins jo maišto troškimą. Kartais reikalingi tokie dalykai, kad žmogus išvis neimtų naikinti savo gyvenimo dėl prasmės nebematymo.

Turi būti padaryti kažkokie judesiai, kad gyventi taptų įdomiau. Galbūt reikia įsigyti naujos technikos. Gal kažkokios informacijos gauti. Galbūt nuvažiuoti į tolimą šalį. Galbūt praplėsti pažintis, surasti naujų draugų, įstoti į kokį nors klubą. Visa tai – kolektyvinė veikla. Tai taip pat yra Urano sritis.

Turi keistis požiūris į savo gyvenimą – jame turi atsirasti daugiau laisvės. Kitaip prasidės destruktyvūs procesai. Jeigu žmogus per daug save užspaudžia, po to jis tiesiog išsprogdina savo gyvenimo erdvę ir aplink atsiranda daug griuvėsių. Kad jų nebūtų, galima ruoštis iš anksto.

Uranas vieną zodiako ženklą praeina maždaug per 7 metus. O tai reiškia, kad visų tų žmonių, kuriems dabar yra 40, 42 metai, Uranas gimimo momentu buvo Mergelėje. Dabar Uranas yra Žuvų ženkle. Taigi šie žmonės dabar išgyvena Urano, gimimo momentu buvusio Mergelėje, opoziciją iš Žuvų ženklo.

Kai kuriems pasireiškia spontaniška įžvalga: staiga pradeda nežinia iš kur žinoti, suvokti kažką, ko niekada nežinojo. To nereikėtų gąsdintis – tai taip pat Urano energija. Kyla noras staiga pakeisti profesiją. Tai gali būti kvailai daroma, neišmintingai arba vis dėlto tai gali būti daroma, paskatintam staigios įžvalgos. Tai gali būti momentai, kada žmogus nusipliko, nusidegina, kažkokių avarijų momentai. Tai yra periodas, kad, aišku, norisi sportinės mašinos ir kada kaip tik reikėtų ypač atsargiai važinėti automobiliais.

Ką gi šiems žmonėms būtų galima patarti? Dabar pasakysiu tik tiek: patys ieškokite sau laisvės harmoningai ir išmintingai. Jūs turite teisę (ypač šiuo metu) į šias paieškas, galų gale į savo vidinį tobulėjimą.

Manau, kad mūsų karmą – tai, ar mes sėkmingai važinėsimės, ar su avarijomis, – lemia ne tiktai, kiek mes esame atsargūs, bet ir tai, kiek mes esame darnoje su savo sąžine, su savo Dvasia. Kiek jinai sutinka su tuo, kad mes būtume šitame, materialiame pasaulyje? O jeigu vyksta vidinis karas, nesantaika? Štai tada yra daugiausiai dramų, daugiausiai griaunama savo gyvenime. Ir kuo daugiau žmogaus gyvenime telpa dvasingumo, laisvės supratimo ir galų gale tiesiog draugiškumo, tuo lengviau jis pereina šitą periodą.

Kaipgi galima padėti sau arba artimajam, jeigu jis pereina tokią krizę? Jeigu jūs esate artimasis, tai visų pirma supraskite, kad šiam žmogui iš tikrųjų giliai, nesuvaidintai, ne žodžių lygyje, reikia draugiškumo, supratimo – jo idėjų supratimo. Uranas taip pat yra susijęs ir su pasaulėžiūra, su žvilgsniu į pasaulį. Tokiu metu reikia suteikti žmogui galimybę pasijusti laisviau negu visuomet.

Tai yra metas, kada neretai byra senos draugystės: arba kada Jūs apsižiūrite, kad negalite turėti draugų, arba kad seniai juos išdavėte, arba kad jie jus išdavė. Juk, kaip sakoma, draugas yra tas, kuris padės, nors ir sunku, nemalonu. Naktį atvažiuos, jeigu to reikia, palaikys, net jeigu tai yra rizikinga, apgins ir t.t. Ir jeigu savo gyvenime jūs nučiuožėte į konformizmą, į tokią realybę, kur atvirumui, pasitikėjimui, nuoširdiems santykiams, dalijimuisi idėjomis, pagalba vienas kitam nebėra vietos, tai šiuo periodu Jūs ypač ryškiai pajusite tuštumą: „Nenoriu taip būti, kur nėra man dvasioje artimų žmonių, kurie mane suprastų, palaikytų, su kuriais aš jausčiau savo vienybę, bendrumą, tiesiog tą gerą pojūtį, kai esi su tikrais draugais, kai smagu. Ir todėl nieko keisto, kad Jūs pradedate aštriau ir griežčiau žiūrėti į savo draugystę, į draugus ir neretai baigiate santykius, kurie truko ilgą laiką. Na, o jeigu jie nutrūko, – nieko keisto.

Negraužkite savęs – po to ta tuštuma turėtų kažkaip užsipildyti. Po krizės gali ateiti kiti, nauji draugai, atnešantys kažką naujo, kažką geresnio. Ir Jūs patys turite surasti savyje kažką, dėl ko būtumėte vertas būti draugu, ir neišduoti to. Tai paprastai yra sunkus virsmas – tikrumo, laisvės, pagarbos sau ir kitam žmogui virsmas. Kartais draugystė, perėjusi šitą krizę, atveria gilius dalykus, kad iš tikrųjų yra visai kitaip, negu Jūs manėte anksčiau. Kartais šeimos tik sustiprėja per šitą krizę, jeigu jie atranda vienas kitą kaip draugą, kurio nematė vienas kitame iki šiol, kol santykiai nebuvo išbandyti. Taigi ši krizė, šis išbandymas, manau, yra reikalingas ir, aišku, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip mes jį pereiname.

Na, bet šiuo periodu ne tiktai Uranas apeina pusę savo rato, bet ir Selena grįžta į savo vietą 6-ąjį kartą (Selenos, Baltojo Mėnulio, ciklas yra 7 metai. 6×7 = 42). Selena įtvirtina savo buvimą toj vietoj, kur ji buvo gimimo momentu. Tai reiškia, kad Selena reikalauja prisiminti šviesiausius, nekonformistiškus dalykus savyje – kartais tą jaunystės maksimalistinį požiūrį į pasaulį – nebijantį, nepaisantį sunkumų ir apribojimų. Tai ir vėl tas momentas, kai Kosminė Ugnis leidžiasi į žmogų ir reikalauja kažko labai šviesaus ir stipraus. Ir, turint omeny, kad tai eina kartu su Urano ciklu, žinoma, nėra lengva.

Tai yra brandus amžius, kada norisi vadovautis logika, racionalumu. Norisi užtikrinti savo gyvenimą toli į priekį, išlaikyti autoritetą. O štai Selena grįžta į savo vietą – kažkoks Angelas sargas nori priminti apie Dvasią, Dievą, maksimalistinius dalykus. Uranas stoja į opoziciją – kyla laisvės poreikis, vidinis maištas, tikrojo draugo paieška. Ir dar vienas – Jupiterio ciklas. Jis praėjo 3,5 ciklo, vadinasi, opozicija, o tai reiškia, kad žmogus tokiais periodais gali griauti savo paties autoritetą: „Tai, ką auginau, dėl ko taip stengiausi, kaip aš bandžiau pagarbą įgyti – visa tai dabar man atrodo nebereikalingi dalykai. Ir kam aš tai dariau? Geriau nebūčiau daręs. Visa tai – niekai. “ Žmogus pasielgia taip, kad kiti nebegali jo gerbti ir suabejoja jo keliu. Tai nėra lengvas momentas. Uranas reikalauja laisvės, o Jupiteris sako: „Ech, ką čia ta pagarba. Tie autoritetai nieko verti.” Taigi įdomios pozicijos susijungia į vieną vietą. Selena reikalauja maksimalistiško, naujo žvilgsnio į Dvasią, kažko tyro, reikalauja nuprausti sielą. Uranas reikalauja laisvės, maišto, draugystės atsinaujinimo, šviežumo. Jupiteris siūlo: „Pažvelk į autoritetus naujai”. Tada kartais atsiranda cinizmas, nepagarba religijai arba viršininkams, maištas prieš visuomenę.

Be to, tai sutampa su dar vienu ciklu. 4-asis ciklas – Karminių mazgų. Tikslus jo laikas – 41,85 metų ( 41 metai ir 10 maždaug mėnesių), bet kartais tai įvyksta apie pusę metų prieš ar po. Karminiai mazgai tuo metu yra atėję į apatinę kryžiaus dalį (33 metų viršuj, 42 – apačioj), praėję du su ketvirčiu ciklo. Jie tarytum sako: „Pažvelk į savo karmą visai kitaip. Neverta stengtis, neverta veržtis, neverta forsuoti. Galima eiti iš viso naujais keliais.” Tai yra karmine prasme nugrimztama gilyn – į kažkokių resursų, nepraeitų kelių paiešką arba tiesiog į vangumą, pasidavimą karmos lygyje. Tai yra viena iš sudėtingiausių karminių mazgų pozicijų.

Taigi 4 planetų ciklai sueina į vieną krūvą ir tarp jų nėra nei vieno, palaikančio žmogaus autoritetą, stabilumą, palaikančio jį socialine prasme. Tai yra ego išjudinimo, sukrėtimo laikas. Ir todėl šis momentas nėra palankus, pavyzdžiui, formuoti naują savo tikslą. Galima būtų sakyti taip: „Išlaikyk tai, ką turi geriausio. Ir harmoningiausiu, ramiausiu būdu pažiūrėk, kaip tu gali atnešti į savo gyvenimą harmoningų naujovių, daugiau draugystės, daugiau laisvalaikio, daugiau skrydžio, daugiau polėkio, negriaudamas savo ir artimųjų gyvenimo. Kaip tu gali padaryti savo šeimą savo draugais? Savo namus – savo draugais?” Kažkam gal mini priemonė bus įsigyti šuniuką – blogiausiu atveju, bent šunį galėsi turėti kaip draugą. Kartais mums padeda išlikti kokia katytė, kuri miauksi ir glaustosi aplink koją, nes tuo metu tai bus vienintelis draugas, kuris neišduos. O išeis – na, ką gi, ir teisti jos negali. Taigi, brangieji, tiek apie 40-42 metų ciklą.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų