N. Gabija Wolmer. Sekmadienio MEDITACIJA. 2022-5-1

Sekmadienio meditacija 2022 05 01

/ / Dienoraštis
N. Gabija Wolmer. Sekmadienio MEDITACIJA. 2022-5-1

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį kviečiame visus geros valios žmones, mylinčius žmoniją, mūsų planetą Žemę ir visą gyvybę joje, įsijungti į sekmadieninę meditaciją už taikos, doros ir dvasinės šviesos plėtrą Žemėje ir Žmonijoje. Jei negalite dalyvauti meditacijoje 12 val., tuomet atlikite ją 13 arba 14 val., 20 valandą vakare – svarbu, kad ji išvis įvyktų.

Į meditaciją jau įsijungė žmonės iš 20 šalių: Lietuvos, Latvijos, Indijos, Nepalo, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Airijos, Anglijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Italijos, Ispanijos, Baltarusijos, Afrikos, Meksikos, Brazilijos, Norvegijos.
„Tu gali prisijungti paprastai: tiesiog nurimk, įsiklausyk į save, pajausk meilę širdyje. Atsigręžk į savo šviesą, kviesk palaiminimą Žemei, Žmonijai, gyvybei.
Keiskime Žemę kartu. Veikime kartu. Kvėpuokime tikėjimu, meile, dvasios jėga bendroje meditacijoje.
Žinau, kad Žemėje yra labai daug šviesių žmonių, kolektyvų, kurie siekia to paties. Turbūt mūsų daug daugiau nei galvojame. Žinau, kad viena mažai tepadarysiu.
Kvieskime palaiminimą žmonijai, gyvybei kartu. Patikėkime vienas kitu, įkvėpkime, sustiprinkime vienas kitą. Aš tikiu tavimi, šviesus, stiprus žmogau. Aš tikiu jumis, žinomi ir nežinomi šviesuoliai. Atsiliepkite, keiskime kartu Žmoniją ir Žemę.”

TOP