Mėnulis Mergelėje

Penktadienis, 14 birželio 2013  

Mėnulis Mergelėje – mokslo, prekybos dievo Merkurijaus globoje, Žemės stichijoje. Emocijos, elgsena. Mėnuliui įėjus į Mergelės ženklą, įsivyrauja konkretumas, praktiškumas. Žymiai daugiau dėmesio kreipiama į smulkmenas. Tai puikiausias metas prisiminti savo pareigas, susitvarkyti, ypač dokumentus, buitį. Didesnis dėmesys kreipiamas sveikatos palaikymui. Didžiausias svoris tenka žodžiui, informacijai, racionalumui. Tai labai darbingas metas, tačiau daugėja ginčų, disputų.

Mėnulis Liūte

Penktadienis, 14 birželio 2013  

Mėnulis Liūte – Saulės (meilės, džiaugsmo, kūrybos, sąmoningumo deivės) buveinėje. Plutono (magijos, seksualinių, transformacijos energijų, įtakos kitiems, valdingumo dievo) soste, Ugnies stichijoje. Emocijos, elgsena. Mėnuliui įėjus į Liūto ženklą, emocijoms būdingas didingumas, spindesys. Žmones traukia pasipuikuoti, parodyti savo taurumą, dosnumą. Emocijų daug, tačiau jos mažiau pažeidžiamos, nei Mėnuliui esant Vėžyje. Vyrai linkę į riteriškumą, vyrauja

Mėnulis Vėžyje

Penktadienis, 14 birželio 2013  

Mėnulis Vėžyje – savo buveinėje, Mėnulio karalystėje, Vandens stichijoje. Emocijos, elgsena. Mėnuliui įėjus į Vėžio ženklą, jis karaliauja savo buveinėje, globoja pasąmonę, motinas, gimdyves, kūdikius. Saugo tradicijas, namus, šeimą, vandens telkinius. Žmonės tampa emocionaliai jautresni, intuityvesni. Didėja saugumo, švelnumo poreikis. Poelgiai mažiau logiški, labiau iš pasąmonės, jausmų. Geras metas pasirūpinti šeima, namais, tradicijomis, giminės reikalais,

Mėnulis Dvyniuose

Penktadienis, 14 birželio 2013  

Mėnulis Dvyniuose – svečiuose pas prekybos, mokslų dievą Merkurijų, Oro stichijoje. Emocijos, elgsena. Emocijos greitos, lengvos, permainingos, paviršutiniškos. Didžiausias dėmesys nuo materijos, kūno, emocijų (kai Mėnulis Jautyje), pereina prie žodžio, minties, informacijos, bendravimo. Tai intelektualų, žurnalistų dienos. Mėnuliui esant Dvyniuose – puikiausias metas bendrauti, išsakyti savo nuomonę. Žymiai daugiau kalbama, daugiau telefono skambučių, bėgiojimo, važinėjimo,

Mėnulis Jautyje

Penktadienis, 14 birželio 2013  

Mėnulis Jautyje – meilės, grožio, finansų deivės Veneros buveinėje. Mėnulio (susijusio su švelnumu, motinyste, pasąmone) soste, Žemės stichijoje. Emocijos, elgsena. Mėnuliui įėjus į Jautį, įsigali ramus, moteriškas pradas. „Aviniškas” šurmulys, kova dėl valdžios nurimsta. Jausmai tampa natūralesni, gilesni, tikri. Grįžtama prie sveiko proto balso, konkretumo ir praktiškumo. Dingsta skubotumas, mažiau rizikuojama, elgiamasi atsargiau. Mažiau galvojama

Į viršų