Seminaras „Asmeninio egregoro stiprinimas palaimos, harmonijos, sėkmės energijomis“, I dalis

  / Antradienis, 01 rugsėjo 2015 / Paskelbta: Mokymai, Savaitgalio seminarai, Seminarai
Egregoras – tam tikra gyva, kintanti visuma, susiformavusi iš žmogaus valios, emocijų, minčių, poelgių, sprendimų, svajonių bei sąmonės visumos, nukreiptos pasiekti tam tikrus specifinius tikslus, patenkinti tam tikrus interesus. Egregorą gali animuoti tiek vienas žmogus, tiek žmonių grupelė, tiek didelis žmonių kolektyvas, tiek kitokių būtybių kolektyvas, nacija. Kuomet egregoras gyvuoja ilgai – dešimtmečius, šimtmečius etc., jis įgyja tam tikrą iš dalies savarankų gyvenimą. Jam sergėti bei prižiūrėti dvasios hierarchijos priskiria tam tikrą dvasinė būtybę, kuri geba ir nori atlikti tokį darbą. Egzistuoja tautų, miestų, šalių, bendruomenių, religijų egregorai, profesinius interesus vienijantys egregorai, pavz.: mokslininkų, rašytojų, dailininkų, gydytojų, pedagogų.

NIJOLĖ GABIJA WOLMER

NAUJAS SEMINARAS

A S M E N I N I O    E G R E G O R O    S T I P R I N I M A S

P A L A I M O S,    H A R M O N I J O S,    S Ė K M Ė S    E N E R G I J O M I S

2015 m. rugsėjo 19 – 20 d., 10 – 19 val.

maxresdefault

I. Egregoro sąvoka:

1. Egregoro sąvokos aiškinimas bei pajautimas.
2. Meditacija – kvėpavimas – pajutimas įvairių nacijų, religijų, profesinių sąjungų egregorų. Smulkesnių, asmeninių egregorų: darbo, šeimos, kūrybos, dvasinio kelio, namų, giminės egregorų suvokimas bei pajutimas.

II. Šeimos egregorо stprinimas, harmonizavimas:

1. Šeimos egregoro aiškinimas, suvokimas.
2. Aptarimas, kokios gali būti šeimos stiprios ir silpnos pusės.
3. Meditacija bei kvėpavimas, siekiant pajausti savo šeimos egregorą.
Jame – ir jūsų protėvių energijos, visų šeimynykščių gyvenimas, jausmai, mintys, troškimai, santykiai. Buvusių šeimų karma, prisiminimai.
4. Savo šeimos stiprių ir silpnų pusių analizė, suvokimas, ką jūs norite užtvirtinti, matyti augant, plečiantis šeimoje, (pvz.: supratimą, atliepimą, darbštumą, meilę), o ką, atvirkščiai, norite matyti išeinant iš šeimos gyvenimo (pvz.: tinginystę, ligas, barnius, apsirijimą, nesupratimą, abejingumą ir pan.) Jei seminare dalyvauja sutuoktiniai, galima bendra jų kūryba bei praktika, bendras darbas analizuojant šeimos gyvenimą, kuriant šeimos simbolį, bendras kvėpavimas.

25-photos-that-show-that-life-is-actually-beautiful-artnaz-com-5.png
5. Buvusių išsiskyrimų, barnių gydymas. Išpiešimas negatyvių įtakų ar įpročių, situacijų, susiformavusių šeimoje. Ritualinis piešinio sudeginimas, prašant padėti „išvesti“ nepageidaujamus dalykus iš šeimos erdvės, egregoro.
6. Šeimos egregoro stiprinimas įkvėpuojant jį meile, harmonija, palaima, supratingumu. Gali būti daroma sėdint, gulint, kartu su švelniu judesiu ar šokiu… Sutuoktiniai gali kvėpuoti kartu, poroje, bendrame kvėpavime, judesyje, šokyje…
7. Taros, Mahalakšmės, protėvių palaiminimo kvietimas šeimos egregorui stiprinti, tobulinti kvėpavimo ir postulavimo būdu… Sielos bei Monados kvietimas dalyvauti bendroje kūryboje, transformuojančioje praktikoje…

Screen Shot 2015-09-04 at 19.33.47
8. Meditacija – kvėpavimas, vizualizuojant Simbolį, jums išreiškiantį sėkmingos jūsų šeimos esmę bei sėkmingą gyvenimą šeimoje. Simbolio piešimas ar kūrimas iš parankių medžiagų. Vėliau simbolis gali būti pasiūtas, išmegztas, išpintas, išdrožtas, nulipdytas ir pan…
9. Šeimą globojančio angelo, ar kitos dvasinės esmės kvietimas, vizualizacija. Sėkmingo šeimos egregoro vizualizavimas, laimėjimų užtvirtinimas.
Postulavimas, judesys ar šokis, užtvirtinant pozytyvias permainas bei nuostatas, svarbius šeimos tikslus, prisimenant bei animuojant įkvepiantį šeimos simbolį. Užtvirtinimas negatyvių dalykų išėjimą iš šeimos visam laikui.
10. Nuveikto darbo šeimos egregore analizė, aptarimas poroje bei grupėje.

III. Namų, nekilnojamo turto egregoro stiprinimas:

inspiration-photo

1. Namų bei nekilnojamo turto egregoro atpažinimas, suvokimas, išsiaiškinimas.
2. Aptarimas, kokios gali būti silpnos ir stiprios namų egregoro pusės.
3. Kvėpavimas – meditacija, atpažįstant, pajaučiant savo namų bei nekilnojamo turto egregorą, prajaučiant stiprias bei silpnas jūsų namų egregoro savybes.
4. Meditacija – kvėpavimas, suvokiant, ką norite matyti

apleidžiant jūsų namus (blogus įpročius, netvarką,

skurdą, barnius, tvankumą, netinkamus baldus, nereikalingus daiktus, blogą karmą susijusią su namais, žeme ir pan…).

1251202814_15
5. Meditacija – kvėpavimas ką jūs norite matyti augant, plečiantis jūsų namuose, namų bei žemės egregore (gerovę, ramybę, turtą, patogumą, šviesą, erdvumą, gerus santykius su kaimynais, vietove, vietovės dvasiomis, gerą karmą, susijusią su namais, žeme ir pan…)
6. Negatyvių įtakų, įpročių, skurdo, blogos karmos, susijusios su namais bei nekilnojamu turtu, atpažinimas bei išpiešimas. Ritualinis piešinio sudeginimas.
7. Namų egregoro stiprinimas, įkvėpuojant juos harmonija, palaima, ramybe, gerove.
8. Dzambhalos, Taros, Mahalakšmės, Kšitigarbhos palaiminimo kvietimas į kvėpavimą. Savo Sielos bei Monados kvietimas dalyvauti transformuojančioje praktikoje. Ryšio su naminuku užmezgimas, draugystės, supratimo didinimas meditacijoje – kvėpavime.

02
9. Piešimas arba kūrimas jums sėkmingų namų simbolio, realybės.
10. Kvėpavimas – meditacija – šokis, užtvirtinant tai, kas nuveikta pozityvaus namų egregoro erdvėje.
11. Nuveikto darbo stiprinant namų egregorą analizė, aptarimas porose bei grupėje.

Informacija pasiteiravimui ir registracija tel.: +370 610 44008

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų