Kvėpuokime ir būkime laimingi

Antradienis, 30 rugpjūčio 2016  

Užuot dejavę, mes galim kvėpuoti pasaulio grožiu, jo dovanomis. Kvėpuodami mes galime susijungti su beribės energijos, atsinaujinimo šaltiniais. Tačiau kad taip įvyktų, mes turime sakralizuoti savo kvėpavimą. Lengviausia tai padaryti, užpildant jį dėkingumu. Juk dėkingumas pakylėja, atveria žmogų šviesioms energijoms bei jo gerajai karmai. Su kiekvienu įkvėpimu galime suvokti, jog gauname dovanų gyvybę – neįtikėtiną,

NIJOLĖ GABIJA WOLMER Seminaras 2015 m. gruodžio mėn. 12 – 13 d. 11 : 00 – 19 : 00 val. Sąmoningas intuityvus kvėpavimas. Mantrų poveikio tyrimas. Seminare išmoksime naujos sąmoningo intuityvaus kvėpavimo technikos, padedančios giliau pajausti savo kūną, prisodrinti vidaus organus, meridianus, čakras spindinčia energija, susisieti su dieviška sąmone, su energijos tėkme. Mokysimės fiksuoti suvokimus

Apie meditaciją

Penktadienis, 21 birželio 2013  

Meditacija – tai natūrali žmogaus būsena, tačiau, kaip ir vaikščioti ar kalbėti, jos reikia mokytis. Pageidautina – dar vaikystėje. Meditacijoje nurimęs, nebesikabindamas į trumpalaikes konkrečias mintis, žmogus susisiekia su gamtos, žmogaus ir dvasios gydančiosiomis, harmonizuojančiomis, pakylėjančiomis jėgomis. Tai padeda nuraminti įtampą, atkurti jausmų pusiausvyrą, harmoniją, išgyventi tyrą palaimą, gilią ramybę. Be abejo, meditacijų yra daug

Sekmadienio meditacija

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Atsisėskite patogiai, nurimkite. Pasakykite sau: „Nuraminu savo protą bei jausmus. Meditacijos eigą bei jos rezultatus įteikiu Viešpaties valiai, malonei, palaiminimui. Tegu ši meditacija atneš naudą visoms mano būties sritims bei visoms gyvoms būtybėms. Tevyksta tai iš Viešpaties malonės“. Pajuskite, kaip Jūsų kūną apgaubia švelni, balta visa persmelkiančios šventos dvasios buvimo šviesa – tarsi be galo

Kvėpavimas eterio elementu

Ketvirtadienis, 20 birželio 2013  

Kai praktikuosime praktikas, susijusias su eterio elementu, tai padės mums išgyventi bendrumo su visu pasauliu pojūtį subtilios, ne žodinės, ne mintinės, tačiau prasminės informacijos lygyje. Juk informacija apie pasaulio visumą, jo aprašą išlaikančios struktūros egzistuoja nepriklausomai nuo žodžių, minčių, nuo to, ar apie jas žinome tuo momentu. Jos gyvos ne tik žodžių, vaizdų, minčių lygyje,

Į viršų