I. Šiek tiek apie Sielos evoliuciją…

Sekmadienis, 05 sausio 2014  

 Sielos esminio posūkio Dvasios link momentas Grįžimo į šaltinį, Amžinos Dvasios link posūkio momentas – vienas svarbiausių etapų Sielos evoliucijoje, jos gyvenime. Jis iš esmės keičia jos judėjimo kryptį, Jos evoliucinių uždavinių pobūdį. Asmenybė, jam ruošdamasi, gali  išgyventi vieną didžiausių krizių visų ankstesnių įsikūnijimų sekoje. Tačiau šioje krizėje – taip pat ir Dvasinio Mokytojo, Dvasinio

Apibendrinimas Jei asmenybė, su kuria nori susisiekti išėjusios sielos, yra iš esmės sveika, stabili, savaranki, blaivaus proto, nepatiria gilios krizės, turi dvasinės praktikos patirties, gyvena stabilų, moralų, sveiką gyvenimą, o asmenybė, kurios siela nori susisiekti, taip pat buvo  rimta, atsakinga, šviesi, pakankamai sąmoninga, tuomet galima tikėtis, jog šioje istorijoje yra kažkas iš tiesų rimta, į

7. Perspėjimas apie svarbius džiugius įvykius Tai gali būti perspėjimas apie būsimas vestuves, svarbią kelionę, tam tikrus šviesius pokyčius asmeniniame ar giminės likime. 8. Bendravimas su sielomis tarpininkėmis, globėjomis, mokytojų sielomis Kartais sielos bendrauja su mumis, norėdamos perspėti apie kokius nors įvykius Žemėje, kurie svarbūs daugeliui, ištisoms nacijoms. Kartais toks bendravimas gali aprėpti temas, kurios

Neseniai gavau vieno žmogaus klausimą: “…gal galėtumėte pasakyti, kodėl žmogus po mirties praėjus ne vieniems metams norėtų per sapnus pasakyti savo dukrai šalies pavadinimą, kurioje šiuo metu gyvena? Kam to reikia? Kokia prasmė grįžti į buvusį pasaulį, į buvusią savo realybę ir savo ten turėtam artimui pasakyti tai, kur jo siela šiuo metu gyvena? Kam

Žurnalistė: Kas nutinka sielai, kai miršta fizinis kūnas? N.G.Wolmer: Sielos gyvenimas – sudėtinga, gili paslaptis. Nepretenduoju į absoliutų žinojimą – puikiai suvokiu, jog mano žinios – tik smiltelė beribiame pažinimo vandenyne. Absoliutų, visa aprėpiantį žinojimą, nesąlygotą jokių įtakų, papročių, proto ribotumo, turi tik visiškai nušvitusi sąmonė, realizavusi visas įmanomas gebas, dorybes, tobulą, išbaigtą įžvalgą, išmintį.

Į viršų