63 metų ciklas

  / Trečiadienis, 19 birželio 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

Labai įdomus yra ciklas, susijęs su 63 metais, tačiau jis susijęs jau ne su materialiomis planetomis, o su ezoteriniais taškais: būtent šiame amžiuje į savo vietą sugrįžta ir Lilit, arba Juodasis Mėnulis, ir Selena, arba Baltasis Mėnulis (Selenos ciklas – 7 metai, o Lilit – 9 metai). Kas gi tuomet vyksta ir kokios yra užduotys?

Selena, arba Baltasis Mėnulis, siejamas su šviesiausiomis energijomis žmogaus gyvenime, karmoje, kada bunda jo Dvasia, kada sąmonė nukrypsta į gėrio pažinimą, į pasiaukojimą, į beasmenes vertybes, į pagalbą aplinkiniam pasauliui, į susiliejimą su absoliutu, Dvasia. O Lilit, atvirkščiai, – tai tie dalykai, kurie reikalingi pačiam žmogui individualiai, asmeniškai. Tai ego reikmės. Tai yra tai, kuo mes skiriamės iš kitų, kur mes norime pasirūpinti savimi. Ir, jeigu rūpinamės per daug, tai užsidarome, nugrimztame į egoizmą ir drauge į pagundas, į klaidas, į blogį.

Na, o kas gi vyksta, kada vienu metu išryškėja ir vienas, ir kitas polius? Galima sakyti, jog vienas iš variantų – tai blaškymasis. Kas yra svarbiau? Panirti į cinizmą ir sakyti: „Jokios tiesos nėra, kiekvienas sau. Žmogus žmogui – vilkas. Galvok tik apie save. Gyvenimas yra beprasmis ir tiesiog čiupk ką gali geriausio”. Bet juk yra senatvė ir vien malonumais vadovautis jau nebeišeina. Kitas polius – tiesiog sakyti: „Viską, ką galiu, atiduodu kitiems. Aš pats nesvarbus”.

Tai būtų priešybių kelias. O vis dėlto tai yra laikas pakilti į tą išminties lygį, jog suprastum, kad yra daug momentų, kada iš didžiausių išbandymų, iš tamsos, iš klaidų gimsta šviesa; kad sureikšminus tiktai heroizmą, susitelkimą, pasiaukojimą iš to gali kilti klaidos. Tai yra momentas, kada žmogus turėtų pakilti į visko iliuziškumo suvokimą – į nedualumo lygį. Pamatyti, kad žmogaus gyvenime viskas eina bangomis, kad viskas kinta: tai išryškėja šviesusis pradas, tai tamsioji pusė. Šiuo metu turėtų gimti išmintis, kaip priimti ir tamsiausias savyje esančias savybes, jų nenaikinant, negriaunant, o randant visuose dalykuose išmintį. Tai toks įdomus momentas, kada žmogus turėtų suvokti gėrio ir blogio principus, polius, kaip jie gyvenime reiškiasi, sugebėti atskirti tamsą ir šviesą, Materiją ir Dvasią ne tik supriešinant juos, bet ir pamatant juos gyvenimo visumoje, pakylant virš dualumo. Tokios yra 63 metų užduotys.

Na, o kuris gi polius vis dėlto išryškėja? Tai jau lemia kiekvieno žmogaus gyvenimo savybės. Tai gali būti momentas, kada ypač išryškės pagundos, silpnybės. Arba, atvirkščiai, kada žmogus pasuks pasiaukojimo, beasmenio tobulėjimo keliu. Arba kada jis tiesiog bandys susivokti, suintegruoti savyje šviesą ir tamsą kažkokiame kitame, nebedualiame lygmenyje. Tokia 63 metų misterija.
Be to, 63 metų Uranas apeina tris ketvirtadalius rato (visas jo ciklas yra 84 metai). Tai yra momentas, kada jis ateina į kryžiaus viršutiniąją dedamąją, iš kurios jau galima apžvelgti praeitą kelią, klaidas, išbandymus ir pamatyti, kuo gi viskas baigiasi. Atsiranda įžvalga, pamatymas savo buvusiųjų veiksmų pasekmių, karmos dėsnio įžvelgimas, jeigu tiktai žmogus tuo domisi.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų