51 metų ciklas

  / Pirmadienis, 08 liepos 2013 / Paskelbta: Žmogaus gyvenimo ciklai

51,15 metų aktyvuojasi viena iš Jupiterio ciklo dalių, 51 metų su trupučių – viena iš Saturno ciklo dalių, 51,6 metų susiformuoja pakankamai reikšminga Karminių mazgų pozicija. Taigi po 51-ojo gimtadienio, artėjant į 52 metus, vieną po kito mes pergyvename 3 ciklus.

Pirmasis yra Jupiterio ciklas – jis atsiduria apatinėje savo rato ketvirčio pusėje ir tai nėra gerai autoriteto prasme, pasitikėjimo savimi prasme. Galima sakyti, kad 51 metai – tai laikas, kada yra suabejojama tuo, kuo tikite ir ką gerbiate, galų gale – ir savimi. Tai yra kažkokių naujų gerbtinų dalykų, naujo gyvenimo pagrindo paieška. Žinoma, tai nėra labai malonus metas.

Šiek tiek vėliau Karminiai mazgai ateina į viršutinę kryžiaus dedamąją (tai yra apeina 2,75 ciklo) ir tai momentas, kada žmogus pamato, įžvelgia arba nujaučia to, ką jis anksčiau darė šitame cikle, pasekmes. Tai taip pat ir noras pasiekti kažką naujo, gyvenime aukščiau pakelti savo kartelę. Kyla klausimai ir noras numatyti pasekmes: „Ką būtų svarbu kultivuoti? Ką būtų svarbu plėsti, išskleisti? Kokius naujus dvasinius horizontus reikėtų pasiekti?“ Bet vis dėlto amžius yra jau virš 51 metų ir todėl tie atradimai nėra labai džiaugsmingi, tačiau brandūs, verčiantis giliai mąstyti ir ieškoti.

Daugiau nei 51 su puse metų Saturnas praeina tris ketvirtadalius ciklo – ateina į viršūnę. Tai momentas, kada mes daug reikalaujame iš savęs, kada esame nepakantūs kažkokioms savo silpnybėms. Taigi galima sakyti, kad laikas link 52 metų yra sudėtingas, tačiau nėra sėkmingas. Tai paieškos, kurias nelabai kas mato išorėje, kurias nelabai kas ir įvertins. Ir socialine, ir dvasine prasme tai nėra lengvi metai, o kaip tik momentas, kada žmogui iš aplinkos reikia pagalbos, patarimo, paguodos.

Yra momentai, kada mes turime daugiau negu visuomet pasitikėjimo, jėgų. Tai vyksta, kai Jupiteris grįžta į savo vietą (kas 12 metų). O yra momentai, kai viskas lyg ir neblogai, o kažkodėl jautiesi, lyg iš po kojų slystų pagrindas. Toks momentas ir yra po 51-ojo gimtadienio. Ir, žinoma, kad tokios pamokos nėra be reikalo. Jos reikalingos tam, kad, praėję tą gyvenimo klausinėjimo momentą, rastume kai kuriuos atsakymus. Tai yra metas savarankiškos pasaulėžiūros paieškos naujame lygmenyje, kada yra bandoma išsivaduoti nuo priimtų autoritetų ir paieškoti visai kitaip – giliai, vienatvėje, nebeatsižvelgiant į tai, ką kiti pasakys, dėl savęs paties.

Kokia to meto užduotis? Galima būtų pasakyti taip: „Nebijok pradėti mąstyti savarankiškai – ieškok giliai. Neišsigąsk, jeigu pajusi, kad tavęs nebetenkina visa tai, ką gyvenime jau esi suradęs. Neišsigąsk, nekaltink savęs, nemanyk,kad esi beprotis ar ligonis, jeigu staiga pajutai, kad tau reikėtų Dvasioje žymiai daugiau suvokti, suprasti, pareikalauti. Galbūt kai kur netgi keisti kryptį. Žinoma, yra per vėlu keisti profesiją (juk jau ir pensija šalia), bet galbūt tu gali surasti naują hobį, kad per malonų užsiėmimą tu rastum kažką svarbaus tavo gyvenimui, jo kokybei. Ir čia yra svarbu leisti sau ieškoti – per kažkokius naujus užsiėmimus, naujus draugus, per susidomėjimą kažkokiais naujais dalykais.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų