Ženklai ant kūno. Jaučio zona

  / Šeštadienis, 15 birželio 2013 / Paskelbta: Ženklai ant kūno

Jaučio zona
(smakras, kaklas)
Veneros buveinė, Mėnulio sostas

Teigiami ženklai vyrams dešinėje kūno pusėje, moterims – kairėje rodo, jog šis žmogus moka mylėti, pats yra vertas sėkmingos meilės. Paprastai yra apdovanotas jei ne grožiu, tai bent simpatiška, patrauklia išvaizda, aplinkiniams malonu į jį žiūrėti. Toks žmogus moka vertinti grožį, harmoniją, taiką, vengia agresijos, vertina materialųjį pasaulį, gražius daiktus, moka juos pritraukti bei sukaupti, jei tik drįsta to siekti. Jo santykis su pinigais adekvatus – žino jų vertę, tačiau nesudievina. Neretai toks žmogus – pasaulio puošmena, jis yra patikimas, natūralus, kantrus.

Atsiradę apgamai šioje zonoje reikštų vieną arba kelis iš šių dalykų:
• į Jūsų gyvenimą atėjo arba tuoj ateis tikra, gili meilė;
• savo poelgiais nusipelnėte būsimo ar jau esančio gerbūvio;
• išmokote vertinti arba kurti grožį, materialias vertybes;
• Jūsų poelgiai prisideda prie taikos, harmonijos kūrimo Žemėje;
• išmokote natūralumo, tikrumo, patikimumo, gerumo;
• išmokote mylėti save, kitus žmones, aplinką.

Smulkesni ženklai – randeliai, įsipjovimai – teigtų tą patį, tik žymiai mažesniu mastu.

Neigiami ženklai vyrams kairėje, moterims dešinėje pusėje byloja, jog šis žmogus dar neatrado adekvataus santykio su Veneros vibracijomis – šių savybių arba per daug, arba per mažai, nėra pusiausvyros. Todėl tai gali būti ženklai, rodantys, jog šis žmogus nevertina meilės, ją griauna, yra pavydus, nevertina grožio, taikos, materialių vertybių, yra grubus arba nemyli savęs, o drauge nejučia užsisklendžia ir nuo kitų meilės. Tokiu atveju ženklas perspėtų apie galimą nelaimingą meilę šiame gyvenime. Šis ženklas gali liudyti ir apie dramatiškus meilės išgyvenimus praeituose gyvenimuose. Antra vertus, Veneros ženklai „nelaimingoje” pusėje gali rodyti, jog žmogus yra godus, savanaudis ar materialistas, daiktus, pinigus, kūniškus malonumus, žemišką meilę vertinantis labiau už dvasines vertybes – perspėti apie ištvirkimo, kitų tvirkinimo, godumo, materializmo pavojų.

Nelaimingi ženklai šioje zonoje moko, jog reikia išmokti mylėti, vertinti ne tik save, bet ir aplinkinius, mokytis taikumo, grožio pajutimo, vertinti materialųjį pasaulį, labiau priartėti prie gamtos, paprastumo, natūralumo, atkurti harmoningą ryšį su Žeme, moteriškuoju pradu.

Ženklai, atsiradę šioje zonoje, turėtų vieną arba kelias iš šių reikšmių:
• savo elgesiu išduodate meilę;
• Jūsų poelgiai griauna Jūsų arba aplinkinių gerbūvį;
• yra pavojus prarasti gerbūvį, materialias vertybes;
• per daug prisirišate prie materijos, malonumų, tapote materialistas;
• neigiate materiją, materialias vertybes, galite jas prarasti;
• nemylite savęs, o drauge – ir kitų;
• Jūsų elgesys tvirkina aplinkinius.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų