Šeštadienį – Gaidžio metų pradžia II

  / Penktadienis, 27 sausio 2017 / Paskelbta: Astrologija, Astrologinės aktualijos

Jaunaties metu be vandeniško akcento ( Saulė bei Mėnulis bus vandenyje) nemažai planetų bus susitelkę Žuvų ženkle. Čia bus Karminis Mėnulio mazgas Ketu, Neptūnas, Chironas, Venera bei Marsas.

Šis nemažas planetų telkinys ženkle, kuriuo keliauja Ketu, išryškins karminio išgryninimo tendencijas laikmetyje, ypač srityse, susijusiose su Žuvų ženklu bei planetomis, kurios jame tuo metu yra.
Žuvų ženklas yra susijęs su paslaptimis bei jų atskleidimu, dvasingumu, religijomis, atjauta, pagalba silpniesiems teigiama prasme ir kvaišalais, apgaulėmis, iliuzijomis, priklausomybėmis neigiama prasme.
Taigi, šis telkinys žmonėms, gebantiems išgirsti šių kosminių energijų pozityviąją pusę, skatins padaryti kažką gero silpniesiems, vargstantiems, parodyti atjautą, atsisakyti kvaišalų ar blogų įpročių, atsisakyti melo, apgaulės, pasukti sveikesnio, dvasingesnio, geranoriškesnio gyvenimo link.
Kitiems, nenorintiems girdėti geriausio, ką neša šios energijos, gali formuoti likimo smūgius, ligas, nelaimes, susijusias su priklausomybėmis nuo kvaišalų, ištvirkimo, bėdas, susijusias su apgavikais ar nesėkmėmis apgaulėse.
Dar viena sritis, kurioje pasireikš šios energijos – tai poveikis religijoms, ypač krikščionybei. (Juk krikščionybė tiesiogiai susijusi su žuvų ženklu.) Įvairių paslapčių, anksčiau nežinomų faktų, negerovių atsiskleidimas gali paliesti būtent šią sritį. Vis-gi, panašios tendencijos turėtų paliesti ir kitas religijas, tik kiek švelniau, neutraliau. Šios tendencijos ypač jausis iki balandžio 28 dienos, kuomet Ketu pagaliau apleis žuvų ženklą.
Priminsiu, jog ta sritis, kur keliauja Ketu, (šiuo atveju, žuvų ženklo sritys) patiria „karmos subrendimo“ efektą. Todėl tai, kas turi įvykti, yra nebeatidedama, būtinai turi įvykti. Karminio atpildo, kristalizacijos procesas ima vykti visu tempu.
Todėl žmonės, kenčiantys nuo kvaišalų, įvairių priklausomybių, arba tai suvokia bei jų atsisako, arba ima patirti vis rimtesnes stabdančias nuo šio įpročio pasekmes.
Taip pat ir kitose srityse, susijusiose su žuvų ženklu – jei žmogus yra žiaurus, kankina, išnaudoja, žudo gyvas būtybes, ( savo artimuosius, gyvūnus ar tiesiog silpnesnius už save), jis šiuo metu gali atsipeikėti, suvokti, jog tai negerai bei bei pasuka doresnio elgesio link, arba įvyksta kažkas, kas jį ima stabdyti jį nuo tokio elgesio. Tai gali būti ligos, avarijos, finansiniai ar kiti praradimai, aplinkinio pasaulio pasmerkimas tokio elgesio ir pan…
Taip pat ir su paslaptimis bei apgaule – jei yra persistengta kažkokioje srityje, apgaudinėjant, ar yra kažkas, kas turi išaiškėti, šiuo periodu, iki balandžio pabaigos – būtinai išaiškės, bus atidengta…

GAIDZIO METU PRADZIA, JAUNATIS VANDENYJE

Be abejo, tai nereiškia, jog išaiškės visos šio pasaulio ar religijų paslaptys, ar visi ypatingo žiaurumo ar apgaudinėjimo atvejai, tačiau bus atsidengs ta dalis, kuri yra visiškai karmiškai subrendusi, jog būtų atidengta, išaiškinta, atpirkta…
Dar svarbu žinoti, jog minėtas planetų telkinys padės išgryninti, išsiaiškinti tai, kas mūsų gyvenime suvelta, neaišku, supainiota, ypač, jei to sieksime. Patys siekime aiškumo, paprastumo, o kosminės energijos mums padės.
Dėl tokio stipraus žuvų bei Karminio mazgo akcento jaunaties metu iš tiesų vertėtų pamąstyti, ar pakankamai mūsų gyvenime yra atjautos, ar nesame žiaurūs, abejingi artimiesiems, aplinkiniam pasauliui, ar pakankamai skiriame dėmesio dvasingumui, ar padedame kam nors, kam turėtume padėti… Nepalikime be globos senolių, neįgaliųjų, kuriems padėti yra mūsų pareiga – šiuo metu likimo atatranka bus stipresnė, nei kitu metu.
Dar svarbu žinoti ir tai, jog sprendžiant apie pakankamumą ar ne visų minėtų dalykų mūsų gyvenime, neverta dairytis į aplinkinius, vertinant: štai jie nieko nedaro ir jiems viskas gerai, o aš stengiuosi, bet to vis nepakanka… Tai, kiek turime parodyti atjautos, gerumo aplinkiniam pasauliui, tai, kiek dvasingumo turi būti mūsų gyvenime, negali būti matuojama viena liniuote. Tai priklauso ir nuo individualios mūsų sielos brandos. Tai, ko dvasia dar nereikalautų iš vienos sielos, jau būtinai turi ugdoma kito žmogaus gyvenime ir atvirkščiai. Ką turime daryti, o kam dar nesame subrendę, sprendžiame tik mes patys, tačiau su sprendimais prisiimame ir pasekmes. Šiuose apmąstymuose, sprendimuose, susijusiuose su dvasingumu, atjauta, svarbu pasitelkti intuiciją, įžvalgą, sveiką, protą, išmintį, maldą, meditaciją – visus mums prieinamus resursus, kol pajusime, jog suvokiame, ką ir kaip turime daryti. Turime jausti, jog darome, tai, ką turime daryti ir mūsų vidus, sąžinė, širdis tam pritaria. Svarbu nepataikauti sau bet ir neužkelti per didelių reikalavimų…

Moon-Phases

Dar vienas akcentas jaunaties metu bei Gaidžio metų pradžioje bus Ožiaragio ženkle – šiame ženkle bus Merkurijus bei Plutonas. Ožiaragio ženklas yra susijęs su konkrečiomis, blaiviomis, praktiškomis energijomis, tikslingumu planavimu. Šios planetos, kartu su Saturnu Šaulio ženkle, bus antrame astrologiniame būste, arba ekliptikos sektoriuje, susijusiame su finansais, ekonomika. Merkurijus bei Plutonas bus prastai aspektuojamas jaunaties metu Jupiterio bei Urano. Paprastai šnekant, tai reiškia, jog ateinančiame Mėnulio cikle formuosis nemažos įtampos finansų, ekonomikos srityse. Bus ypač svarbu ekonomiškumas, taupumas, apdairumas.
Kartu su dvasingumo reikalavimais šiame cikle visgi, svarbu ir ožiaragiškos savybės – blaivumas, konkretumas, gebėjimas teisingai paskaičiuoti savo pajamas bei išlaidas, tinkamai įvertinti, ką galime sau leisti finansinėje srityje.
Taigi, šeštadienį, sausio 28 dieną, 02:07 val. įvyks Mėnulio jaunatis.
Nusiteikime pozityviai, nesipykime, mąstykime apie tai, kas svarbiausia, būkime su tais žmonėmis, kurie mums svarbūs. Leiskime sau jausti tik tas emocijas, kurias norime jausti visą ciklą, svajokime, atsigręžkime į gyvenimo džiaugsmą bei grožį, gerumą. Padarykime, ką galime, geriausio – šią dieną labiau, nei kitu metu, esame savo likimo bendrakūrėjai.
Tebus jaunatis, Gaidžio metų pradžia šviesi, palaiminta, sėkminga mums visiems… Su meile – N.Gabija Wolmer

Į viršų