Savaitės astrologinė analizė

  / Penktadienis, 22 balandžio 2022 / Paskelbta: Astrologija, Astrologinės aktualijos

ASTROLOGINĖ SAVAITĖS ANALIZĖ  BALANDŽIO 25 – GEGUŽĖS 1

(Pagal N. G. Wollmer „DIDĮJĮ ASTROLOGINĮ MĖNULIO KALENDORIŲ 2022“)

Balandžio 25, pirmadienis:

Šiandien gan rami diena – Mėnulis bus jau brandus, tačiau dar ne per daug senas, kad palaikytų šiandien pradėtą darbą ar naujus santykius. Tai bus 24 Mėnulio diena, kuri prasidės 04:54 val., jos simbolis – Meška. Simbolis atspindi šios Mėnulio dienos rimtumą, jos didelį potencialą, palankų ilgiems santykiams, įvairioms sutartims sudaryti, pasirašyti.  

Visgi, šiandien 13:14 val. Mėnulis pereis į Žuvų ženklą bei liks jame apie dvi paras. Tačiau prieš pereinant į Žuvis, nuo pusės penkių ryto iki 13:14 val. Mėnulis bus neefektyvus, tai gan tuščias metas. Ir tik po 

13:14 val. išryškės palankiausios šios dienos energijos, formuosis ramios, harmoningos galimybės. Taigi, svarbesnius šios dienos darbus verta skirti po 13:14 val. Iki to meto pastangos duos mažesnius, nei tikimės, rezultatus.

Mėnulis Žuvų ženkle skatina pačias jautriausias, subtiliausias emocijas, grožio troškimą, kūrybingumą. Neigiama prasme jis  gali paskatinti polinkį į dramatizmą, savęs gailėjimą, nepraktiškumą, iliuzijų kūrimą. Dienos pabaigoje, 23:08 val., susiformuos palankus Mėnulio bei Saulės sekstilio aspektas, todėl tai, ką darysime anksčiau iki šio aspekto paliks malonų, harmoningą įspūdį.

Iš esmės diena nuo 13:14 val. palanki kūrėjams – dizaineriams, mados specialistams, architektams, dailininkams, muzikantams, psichologams, užsiimantiems dvasine veikla, grožio puoselėjimu. Šiuo metu palanku pasirašyti sutartis, pradėti santykius, pristatyti veiklą arba kūrybą visuomenei, rengti kultūrinius renginius.

Balandžio 26, antradienis:

Kaip ir didžiąją pirmadienio dienos dalį, šiandien Mėnulis keliaus Žuvų ženklu. Taigi, kaip vakar, ši jo pozicija skatins jautrumą, subtilumą, grožio bei dvasingumo poreikį, bus palanki veikloms, susijusioms su grožio, dvasingumo puoselėjimu, kūryba, menais, socialine rūpyba, kultūra, meile, jausmų suvokimu. Šią dieną lydės rami bei išmintinga 25 Mėnulio diena, kurios simbolis – Vėžlys. Tai paskutinė bent kiek palanki naujiems darbams Mėnulio diena iki jaunaties.  Ji brandi, siejama su išmintimi, palanki ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus, medituoti, užsiimti dvasinėmis praktikomis. Šią dieną įvyks du svarbesni planetų tarpusavio aspektai. Vienas jų – 14:39 val., tai bus Mėnulio bei Urano sekstilio aspektas. Jo įtaka, kuri truks nuo 13:39 val. iki 15:39 val., skatins teisingas įžvalgas, originalumą, laisvės siekį, žadins naujas vertingas idėjas. Dar vieno aspekto, kuris įvyks 23:26 val., Veneros bei Rachu palankaus aspekto įtaka, truks ilgiau – kiek mažiau, nei parą iki ir po tikslaus aspekto. Jo įtaka padės suvokti, ko riekia mūsų kūnui – kokio maisto, kokių priežiūros priemonių. Padės suvokti bei išreikšti savo jausmus, daryti sprendimus, susijusius santykiais, finansais, kitomis materialiomis vertybėmis.

 Balandžio 27, trečiadienis:

Šią dieną iki 19:09 val. Mėnulis keliaus Žuvų ženklu, vėliau pereis į ugninį Avino ženklą. Taigi, iki šio meto Mėnulis išskleis visas „žuviškas“ savybes, juolab, kad jis formuos net šešis aspektus su kitomis planetomis. Visi šie aspektai palankūs, nešantys naujas galimybes, jei mokame jas išgirsti bei jomis pasinaudoti. 

Palankiausi, produktyviausi periodai šią dieną – nuo šeštos iki dešimtos valandos ryto, vėliau – nuo 13 iki 17:35 val. vakaro.

Dar vienas aspektas įvyks vėlai vakare, 22:11 val. vakaro, tai bus Veneros bei Neptūno jungties aspektas. Jo įtaka, kuri truks kiek mažiau, nei parą iki ir po aspekto, išryškina meninius gebėjimus, polinkį į mistiką, paslaptis, grožio pojūtį, jis palankus menininkams. Tačiau žmonėms, neįvaldžiusius Neptūno energijų, gali skatinti norą kvaišintis, pasiduoti įtakoms, iliuzijoms.

Nuo 19:09 val., Mėnuliui perėjus į Avino ženklą, emocinis fonas pasikeis – taps paprastesnis, aiškesnis, konkretesnis, skatinantis aktyvią veiklą, norą judėti, daryti greitus sprendimus. Neretai – gan kategoriškus.

Šią dieną lydės ne ypač palankios 26 Mėnulio dienos,kurios simbolis Rupūžė, fonas. Labiausiai vertėtų vengti puikavimosi, gyrimosi.

Balandžio 28, ketvirtadienis:

Visą šią parą Mėnulis judės ugniniu Avino ženklu. Ši Mėnulio pozicija skatina norą aktyviai veikti, rodyti iniciatyvą, sportuoti, reikšti savo nuomonę. Visgi, ji pasižymi ir nepastovumu, spontaniškumu. 

Kita vertus, šią parą lydės 27 Mėnulio diena, kurios simbolis – Laivas. Tai romantiška, tačiau sena Mėnulio diena, palanki svajoti, bendrauti, tačiau nepalanki pradėti naujus darbus – senas Mėnulis neturės pakankamos jėgos palaikyti darbų augimą, plėtrą. Taigi, diena palankiausia tęsti arba užbaigti tai, ką pradėjote anksčiau.

Šią dieną įvyks tik vienas palankus planetų tarpusavio aspektas – tai bus Merkurijaus bei Plutono trigono aspektas, padedantis suvokti informaciją, daryti sprendimus, rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Jis įvyks 15:04 val., jo įtaka truks nuo 14:04 iki 16:04 val. Tai produktyviausias, sėkmingiausias metas šią dieną. Vakaras palankus poilsiui sportui, meilei. 

Balandžio 29, penktadienis:

Kaip ir ketvirtadienį, Mėnulis bus Avino ženkle, šią dieną lydės 28 Mėnulio kalendoriaus diena, kurios simbolis – Lotosas. Tai dvasinga Mėnulio diena, padedanti pajausti brandžiausias savo sielos puses,

kreipianti dėmesį dvasingumo link, skatinanti atsipalaiduoti, kurti grožį, atsiverti kitiems. Kita vertus Avino ženklas, kuriuo judės Mėnulis, nėra brandus, atvirkščiai, tai pats nebrandžiausias zodiako ženklas. Dėl to emocijose gali jaustis tam tikras prieštaringumas – vaikiškumas, naivumas, susipynęs su filosofiniu išminčiaus nusiteikimu. 

Šią dieną 16:15 val. įvyks vienas planetų tarpusavio aspektas, tai bus Mėnulio bei Saturno aspektas. Jo įtaka, kur truks nuo 15:15 iki 17 :15 val., padės suvaldyti bei suvokti emocijas, skatins praktiškumą, ramybę, filosofišką žvilgsnį į gyvenimą, gebėjimą priimti realybę tokią, kokia ji yra. 

Vis-gi, šį penktadienį jau gali pradėti jaustis būsimo Saulės užtemimo, kuris įvyks balandžio 30 dieną, įtaka. Jei taip būtų, galite jausti logiškai nepagrįstą baimę, nerimą, dirglumą. Kad šios įtakos būtų mažesnės, tiesiog praleiskite šią dieną ramiau, nekeldami sau ar kitiems iššūkių.

Dar vienas gan svarbus šios dienos aspektas – tai, jog 21:35 val. Plutonas ims judėti reversu. Taip truks penkis su puse mėnesio. Reversu judantis Plutonas pristabdys procesus, susijusius su dideliais kolektyvais, didelėmis žmonių masėmis, kolektyvine žmonijos sąmone. Ši pozicija skatina ieškoti kitokio požiūrio, abejoti anksčiau darytais sprendimais, koreguoti tai, kas pradėta.  Individualiame gyvenime šis pakitęs Plutono judėjimas gali skatinti pasąmonines baimes, abejones anksčiau išsikeltais tikslais, gyvenimo prasmingumu. Geriausia, jei ši Plutono pozicija paskatintų giliau pažvelgti į savo vertybes, veiksmų motyvaciją. 

Balandžio 30, šeštadienis:

Tai kritiškiausia balandžio mėnesio diena. Paros pabaigoje, 23:38 val., įvyks  jau antra šį mėnesį Mėnulio  jaunatis. Beveik kartu su jaunatimi įvyks ir dalinis Saulės užtemimas, nematomas Lietuvoje. Jo maksimumas įvyks 23:42 val. (plačiau žr. 13 p.). Užtemimo bei jaunaties metu ypač daug planetų bus ekliptikos sektoriuje, susijusiame su kūryba, meile, žaisme, prekyba, bendravimu. Stabiliems, darbštiems, kūrybingiems žmonėms ši jaunatis suteiks puikias galimybes versle,

prekyboje, gamyboje, žemės ūkio veikloje, meilėje bei kūryboje. Jis žadins pokyčiams atsinaujinimui, naujam požiūriui į gyvenimą, materialius daiktus, kūną, meilę, vertybes. Vis-gi, užtemimas yra užtemimas. Todėl žmonėms, kurie linkę į dramas, yra labai jautrūs, tai kritiška diena. Ją nereikėtų nieko pradėti, galima planuoti, tačiau neverta daryti galutinio sprendimo. Palikime tai kiek vėlesniam laikui po jaunaties, kuomet Mėnulis šiek tiek „paaugs“ danguje.

Šios paros ankstų rytą, 05:48 val., prasidės 29 Mėnulio kalendoriaus diena, kurios simbolis yra Aštuonkojis. Tai nepalankiausia Mėnulio kalendoriaus diena, ji truks iki jaunaties. Tokiu metu neverta ne tik nieko pradėti, bet ir vystyti, neverta skirti susitikimų, priimti pasiūlymų. Bus geriausia, jei darysime tvarką namuose, darbo vietoje, užbaiginėsime darbus. Pasistenkite neleisti galvoje įsisukti dirglioms ar piktoms mintims – tik nualinsite save ar išprovokuosite konfliktą. Tokią dieną ( 29 Mėnulio) svarbu išsaugoti tai, ką turime geriausio, pasirūpinti jau turimomis vertybėmis. Viskas, kas naujo atidėkime po jaunaties – taip susiderinsime su kosminiais ciklais. Jei diena bus rami, tai jau bus laimėjimas. Jei linksma – į „aštuokojiškas“ linksmybes verta žiūrėti atsargiai, jos dažniausiai vėliau nuvilia. 

Vis-gi, šią parą mus pradžiugins Merkurijus – 01:23 val. jis pereis į Dvynių ženklą, kur jo pozicija yra stipri, ypač palanki mokslams, bendravimui, naujos informacijos įsisavinimui, prekybai, logistikai, švietimui, tiesiog mąstymo procesams, atminčiai, susivokimui, rašymui, visokių naujų įgūdžių įgijimui. Tokių, kaip vairavimas, važiavimas dviračiu ar kitomis judėjimo priemonėmis, darbas su informacinėmis technologijomis, įvairūs amatai,  Kūdikiams – vaikščiojimas, naujų judesių įsisavinimas ir pan. Šiame ženkle jis judės iki gegužės 15 dienos. Taigi, prasidėjus naujam ciklui, pravers kibti į mokslus!

Gegužės 1, sekmadienis: 

Ši diena yra pirma po Saulės užtemimo, taigi, verta pasitelkti santūrumą, saiką, atsargumą, tuomet ji bus sėkminga. Visą parą Mėnulis judės produktyviu, praktišku Jaučio ženklu, atgręžiančiu dėmesį kūno, materialių vertybių, gamtos, meilės, žemės link. Dėl to šią dieną gerai pasirūpinti kūnu, jį lavinti, puoselėti. Ypač gerai, jei būsite gryname ore, atliksite vandens procedūras, pasirūpinsite kūno sveikata bei grožiu, harmoninga aplinka namuose, sodo sklype, kieme.

Nuo 05:59 val. prasidės 2 Mėnulio diena, kurios simbolis Žuvis. Ji neša savyje didelę, sukauptą viso būsimo ciklo energiją, kuri dabar po truputį ima atsiverti. Gerai bus, jei galėsite neskubinti savęs ar kitų, pajausti prasidėjusio ciklo energijas, aktualijas, gamtos bei ši ciklo jėgą. 2 Mėnulio dieną lengva pajausti, kokio maisto reikia mūsų kūnui – tinkamas maistas atrodys patrauklus, reikalingas. Todėl neprievartaukite savęs valgyti tai, ko nenorite, neverskite ir vaikų.  Šiandien labai svarbu sukaupti jėgų, pajausti bendrumą su žeme, aplinka, vandeniu, darną su savimi, kūnu, visa aplinka, pasauliu, prisipildyti meile, taikingomis, harmoningomis emocijomis.

13:37 val. įvyks Veneros bei Plutono palankus tarpusavio aspektas. Jo įtaka padės suvokti bei išreikšti savo jausmus, kurti grožį.

P.S.: Visų metų astrologines mėnesių lenteles su aspektais, metų aktualijas, svarbius astrologinius įvykius galite rasti, įsigiję mano „Didžiojo Astrologinio Mėnulio Kalendoriaus 2022“  skaitmeninę versiją adresu: http://www.menuliokalendorius.com/…/2022-didysis…/ 

Kalendoriaus skaitmeninę versiją galėsite naudoti kompiuteryje, I-pade, išmaniajame telefone.

#astrologija #astro #Wolmer #gepardometai #saturnas #jupiteris #marsas #venera #menulis #saule #kalendorius #gabijawolmer #menuliokalendorius #astroprognoze  #gabijawolmer #savaitesprognoze #menuliodiena #menuliodienos #zodiakas #zodiakozenklai #horoskopas #horoskopai

 

Į viršų