Rytoj – Mėnulio jaunatis!

  / Penktadienis, 16 kovo 2018 / Paskelbta: Astrologija, Astrologinės aktualijos

(Iš “ Didžiojo Astrologinio Mėnulio kalendoriaus 2018″, papildyta )

Mėnulio jaunatis įvyks kovo 17 dieną, 15:11 val. Jaunaties metu Saulė, Mėnulis, Neptūnas bei Chironas bus Žuvų ženkle, 8 ekliptikos zonoje, susijusioje su dramatizmu, stambiais finansais bei emocine įtampa. Šalia, Avino ženkle, sėkmingoje 9 ekliptikos zonoje, susijusioje su iškilimu, dvasingumu, tolimomis kelionėmis, administravimu, bus Venera, Merkurijus ir Uranas. Dar vienas nemažas planetų telkinys bus Ožiaragio ženkle, Jupiteris – Skorpione. Taigi jaunatyje bus įvairios, margos energijos, suteikiančios šiam ciklui įvairius vystymosi variantus. Patarimas galėtų būti toks: nepasiduoti niūrioms nuotaikoms, liūdesiui, savigailai, baimėms, kuriuos gali kelti Saulės bei Mėnulio pozicija. Atsiverti optimistiškoms, dinamiškoms, atnaujinančioms Veneros bei Merkurijaus energijoms, tačiau vengti neapgalvotų pažadų, kalbų ar lengvabūdiškų seksualinių santykių. Šių planetų pozicija Avino ženkle įkvepianti, aistringa, ambicinga, tačiau ir nebrandi. Palanku bendrauti su vyresnybe, plačiai mąstančiais žmonėmis, plėsti ryšius su užsieniu, tačiau tik tuos, kuriais pasitikite, daryti visa gerai apgalvojus, nesivelti į avantiūras. Tolimos kelionės neš sėkmę, tačiau ne visos: gerai atsirinkite, kur ir kodėl važiuojate. Turintiems pastovias vertybes, patikimumo, gerumo šis ciklas padės sustiprinti santykius šeimoje, pagerinti gyvenimo sąlygas, suteiks galimybių nekilnojamojo turto srityje, padės pajusti dvasines šaknis, atvers dvasingumui.


Ko gero, verta atskirai paminėti Saulės poziciją – jaunaties metu Saulė kartu su Mėnuliu bus šalia Neptūno bei Chirono. Chirono kaimynystė – labai įdomi. Ji išryškina pasirinkimo būtinybę, tačiau atneša ir įžvalgas, reikalingos informacijos atsivėrimą pasirinkimui padaryti, jei jo ieškome. Be abejo, tai neįvyksta tučtuojau – svarbu įdėti pastangų, kad rastume atsakymus. Šios tendencijos jausis iki 22 dienos, vėliau jau būsime padarę pasirinkimus arba juos pamiršime, dėmesys nukryps kita linkme. Šios dienos – nuo 17 iki 22 kovo, labai svarbios ir vidiniam, dvasiniam gyvenimui. Tai galimų pokyčių požiūryje metas, ypač svarbus šiuo periodu dvasinio apsivalymo poreikis, kurį galite jausti. Negatyvus šių dienų aspektas – tai skatinamas stiprių Neptūno energijų poreikis kvaišintis arba savęs gailėti. Pozityvioji Neptūno realizacija galima per kūrybą, atsigręžimą į dvasinę jėgą, pasaulio grožį, atjautą aplinkiniams, tikėjimo svarbiausiomis vertybėmis stiprinimą.
Nuo 20 dienos pavakarės Saulė pereis į Avino zodiako ženklą. Tai ryškiai pakeis laikmečio energijas – atsiras daugiau džiugumo, aktyvumo, optimizmo, noro konkrečiai veikti. Dėmesys nukryps nuo vidinių dalykų link išorinio veiksmo. Šiuo periodu svarbu, kad teisingai susidėliotume prioritetus, darbų tvarką, turėtume aiškius tikslus. Didelės prabudę energijos skatins spontaniškumą, nebrandiems žmonėms – blaškymąsi nuo vieno darbo prie kito, staigią emocijų kaitą. Kad taip nevyktų, padės disciplina, planavimas, aiškus prioritetų suvokimas.
Jaunaties popietę, vakarą, akcentuokime tai, ką norime matyti įsikūnijant, kreipkime dėmesį nuo baimių link optimizmo, tikėjimo savimi, pasauliu, meilės, harmoningo bendravimo link. Svarbu, kad jaunačiai prasidėjus, mąstytume bei veiktume tai, kas iš tiesų vertinga, link gyvenimo, kokį norime gyventi. Džiaukimės tuo, ką jau turime, akcentuokime sveikatą, ne ligas, sutarimą, o ne konfliktus.
Geros, šviesios mums visiems Mėnulio jaunaties bei viso būsimo Mėnulio ciklo!!!

Su meile – N.Gabija Wolmer

Į viršų