Mėnulio jaunatis Skorpione, II d.

Dar vieną puikų aspektą jaunaties metu sudarys Jupiteris Svarstyklėse bei Venera ir Saturnas Šaulyje. Atkreipkime dėmesį, jog viena planetų, tai yra Venera, bus taikingame, mėgstančiame bendrauti Svarstyklių ženkle, o dvi kitos – ugniniame, dinamiškame, padedančiame įveikti didžiulius atstumus bei didžiausias kliūtis Šaulio ženkle.

Šių planetų derinys harmoningame aspekte suteiks šiai jaunačiai bei Mėnulio ciklui ypatingo šarmo, stilingumo, aktyvią, ugningą bendravimo energiją. Puikiosios Veneros energijos padės užmegzti įdomius, svarbius santykius, besitęsiančius ilgą laiką, jei tik įdėsite pastangų. Juk šį kartą Venera glaudžiasi prie rimtuolio Saturno, kuris, vis-gi, keliauja dinamikos erdvėje – Šaulio ženkle.

Labai įdomu bei naudinga paanalizuoti svarbių momentų planetų konfigūracijas danguje astromisterijos požiūriu, tarsi žvelgtume į vieningą karalystę suteikiant planetų pozicijoms, zodiako ženklams analogijas, kokias lengvai suprastume žmonių gyvenime.
Kaip tą padaryti?

Štai Jupiteris – tai oficialaus, visų gerbiamo autoriteto, mokytojo, tradicinio šventiko ar valdžios atstovo simbolis. Tai figūra, atstovaujanti religiją, valstybę, naciją, partiją, auštąjį mokslą, mokslo įstaigą ir pan… Šiuo metu Jupiteris juda Svarstyklėmis, pasaulietišku ženklu, kuriam svarbūs visi visuomenės reikalai, įstatymai, gražus, harmoningas bendravimas, sėkmės, materialios gerovės įtvirtinimas per aktyvų socialinį gyvenimą. Taigi, mokytojas, autoritetas, vardu Jupiteris, šiuo metu užsiėmęs aktyvia socialine veikla, aktyviai bendrauja, jam nėra kada skirti laiko vienatvei, moksliniams ar dvasiniams tyrimams, užsidarymui nuo žmonių aukštame pilies bokšte, kalnuose, šventykloje ar laboratorijoje, valstybės rūmuose.

Todėl ir mums, siekiant autoriteto, siekiant šiuo periodu sėkmės, svarbu ne tiek ugdyti save vienatvėje, kiek dalintis gerąja patirtimi su žmonėmis, kolektyvais, bendrauti, megzti ryšius, sugebėti aktyviai įsilieti į visuomenės gyvenimą. Žinoma, tai nėra būtina, tačiau tuomet ir didžioji Jupiterio nešama sėkmė, jos energija nepasieks mūsų.
Kita figūra šioje karalystėje, Venera – tai gražuolė, kuri, būdama Šaulio ženkle, yra arba užsienyje, arba visiems matomoje vietoje (Šaulys – užsienis, tolimos kelionės, administravimas, aukštas mokslas, parlametas, įstatymdavystė, šventyklos, dievo paieška) arba užsiimanti administravimu, darbu parlamente, aukštuoju mokslu, arba mezganti tarptautinius ryšius. Vienu žodžiu, Venera šiuo metu – tarsi „gražuolė su dideliais užmojais“, dideliais tikslais, matomoje vietoje…Mums, siekiant harmoningai atliepti Veneros nešamoms energijoms, taip pat svarbu megzti tarptautinius ryšius, keliauti, arba užsiimti administravimu, jo tobulinimu. Arba skirti daugiau dėmesio bei laiko gilinimuisi į šventus raštus, pažintims su garbiais žmonėmis.

planets-625x350
Ši Veneros pozicija taip pat palanki moterims užsiimti rimtais darbais – veikti politikoje; tarptautiniame, dvasiniame, visuomeniniame gyvenime, įstatymų leidyboje, knygų leidyboje, visuomenės informavimo, tobulinimo srityse.
Šio ciklo ypatumas yra tas, jog Venera glaudžiasi šalia Saturno – rimtuolio, žynio, arba šios sąlyginės karalystės karaliaus patarėjo – ministro. Saturnas susijęs taip pat su ilgalaikiais procesais. Todėl Veneros įtakoje padaryti sprendimai, nauji darbai turės tendenciją trukti ilgą laiką. Tarptautiniai užmegzti ryšiai taip pat duos daug naudos, atvers naujas perspektyvas.

Dar vienas puikus šios jaunaties aspektas yra tas, jog aukštai virš horizonto jaunaties metu bus Uranas – ugniniame Avino ženkle, šalia Selenos, arba Baltojo Mėnulio. Uranas – planeta, susijusi su naujovėmis, laisve, įžvalgomis. Būdamas šalia Selenos be aukštai virš horizonto, Uranas suteikia ypač stiprią atsinaujinimo energiją, ypač tiems, kuri jai atsiveria, yra tam pasiruošę.

Jei pažvelgtume per mistišką astromisterijos prizmę į Uraną šioje pozicijoje, galėtume jį įvardinti, jog tai keistuolis, išradėjas, novatorius, turintis puikią įžvalgą, degantis laisvės, įkvėpimo ugnimi, sunkiai suvaldomas, tačiau turintis stebėtiną populiarumą kolektyvuose. (Uranas jaunaties metu bus ekliptikos sektoriuje, susijusiame su kolektyvine, visuomenine veikla, draugyste).

Vadinasi ir mums šis ciklas suteiks ypač stiprią atsinaujinimo jėgą, puikias įžvalgas, globojamas apvaizdos, ypač, jei nestokosime optimizmo, tikėjimo savimi ir pasauliu. Juk Uranas šiuo metu veikia ugninėje, optimistiškoje Avino ženklo erdvėje. (prisiminkime – šalia Urano, arba mūsų „keistuolio išradėjo, novatoriaus“, jaunaties metu glausis „ angelas sargas – Selena.

Taigi, nežiūrint į tai, jog Mėnulio jaunaties metu Saulė bus gan niūrioje Lilit bendrijoje, šiame cikle yra daug šviesos, daug ugninės energijos, daug pozityvios mentalinės energijos. Todėl labai svarbu, kur nukreipsime dėmesį, ką pasirinksime, kaip savo emocijų objektą – karą, priešprieša, gašlumą ar dvasingumą, socialumą, bendradarbiavimą, o gal atsinaujinimą?

Be abejo, norint nuodugniau apžvelgti bet kokią jaunatį, visas joje veikiančias esmines jėgas, pavojus arba galimybes, reiktų žymiai daugiau rašyti. Tai pirmas kartas, kuomet platesnei visuomenei pateikiu trumpą astromisterijos analizės pavyzdį, kurios dėka galime žymiai gyviau, suprantamiau suvokti planetarinių energijų poveikį momentui. Tokioje analizėje susipina kūrybingumas bei džiugumas, ji labai tinka meniškos prigimties žmonėms bei neretai yra atmetama rimtuolių. Tačiau kiekvienas metodas turi savo pliusų ir minusų. Jei matysiu, jog šis metodas yra patrauklus didesnei mano skaitytojų, dažniau pateiksiu laikmečio analizę, paremtą astromisterijos pagrindu. Todėl labai lauksiu jūsų atsiliepimų.

Į viršų