Ką verta žinoti apie jaunatį, I d.

  / Penktadienis, 28 spalio 2016 / Paskelbta: Astrologija, Astrologinės aktualijos

1. Kiekvienos Mėnulio jaunaties metu Saulė bei Mėnulis“susitinka“ vienoje ekliptikos ilgumoje, tame pačiame ekliptikos sektoriuje, todėl maždaug dvi paras iki ir po šio įvykio Mėnulis yra nematomas Saulės spinduliuose. Šis metas vadinamas juodo mėnulio periodu. Kita vertus, tikslus jaunaties momentas dar vadinamas „Saulės bei Mėnulio vedybomis danguje“

2. Paskutines keturias paras iki jaunaties Mėnulis yra per senas, kad palaikytų bet kokių tokiu metu pradėtų darbų augimą. Todėl, jei norime, kad pradėti darbai augtų, verta juos pradėti augančio mėnulio metu iki pilnaties arba anksčiau, nei likus keturioms paroms iki Mėnulio jaunaties.
3. Jaunaties dienos energijos, mintys, įvykiai turi tendenciją kartotis visą Mėnulio ciklą, tai yra, apie mėnesį laiko. Taigi, tai, ką darysime, turės tendenciją tarsi savaime atsikartoti, pvz.: žmogus jaunaties metu nebuvo namuose, buvo kelionėje. Šį mėnulio ciklą nuolat formuosis situacijos, reikalai, dėl kurių teks dažniau, nei kitu metu, išvykti iš namų. Kitas žmogus jaunaties metu vakare susitiko su draugais, išgėrė alkoholio, vėlai grįžo namo. Šį mėnesį jis dažniau, nei kitu metu, gaus pasiūlymų tai pakartoti. Neįdėjus valingų pastangų, jam sunku bus įveikti šią tendenciją – tai, jog lyg savaime nutinka taip, kad vėl ir vėl jis susitinka su draugais, vartoja alkoholį, vėlai grįžta namo. Gali atrodyti keista, jog taip gali būti, tačiau apie tai, kokias stiprias pasikartojančias tendencijas, pasikartojančius įvykius kuria jaunaties metas, rodo tiesiog patirtis, faktai, kuriais dalinasi žmonės, stebintys jaunatį bei mėnulio mėnesio tendencijas.

4. Jaunaties metu mintys, ketinimai, žodžiai, pažadai turi didesnę, nei visuomet jėgą. Todėl yra svarbu, kad mąstytume tomis temomis, kurios yra mums svarbios. Kad formuotume emocijas, kurias norėsime dažniau išgyventi visą Mėnulio mėnesį. Yra nemažai pavyzdžių, jog tai, ką jaunaties metu mąstome, svajojame, lengviau, nei kitu metu, įsikūnija. Pvz.: moteris labai norėjo, kad vyras surastų darbą. Jau keli metai jis jo negalėjo rasti, nors dėjo nemažai pastangų. Mėnulio jaunaties dieną moteris susitelkė ties šia tema, vizualizavo, jog vyras gauna darbą, jame puikiai dirba. Svajojo apie tai, meldėsi. Per tris dienas po jaunaties vyras gavo kelis darbo pasiūlymus, kurių vieną priėmė bei ėmė sėkmingai dirbti. Galima sakyti, jog tai sutapimas – gal būt. Informacijos, statistikos apie tai iš tiesų trūksta. Yra ir kitų pavyzdžių – žmogui svarbu, kad jis suspėtų ateinantį mėnulio mėnesį užbaigti rašyti tam tikrą mokslinį darbą. Jaunaties dieną jis susitelkia ties šiuo darbu, mąsto apie jį, rašo bei šį mėnulio mėnesį jį sėkmingai užbaigia. Kitu metu, nors jam taip pat svarbus rašymas, jam jaunaties dieną tenka užsiimti kitais darbais, išvykti. Šį mėnulio mėnesį jam taip ir nepasiseka surasti laiko rašymui – kiti svarbūs darbai nuolat jį atitraukia nuo šio užsiėmimo. Ką gi, nors faktų yra, jų vis tiek yra per mažai, kad jie iš asmeninės ar keleto žmonių patirties taptų statistika. O įvairiose tradicijose teigiamas taisykles, faktus taip pat verta patikrinti – ar jie tebeveikia mūsų dienomis, kaip stipriai? Bandykime susigaudyti patys! Kviečiu sąmoningiau sutikti jaunaties dieną, pasekti, kas iš jaunaties dienos įvykių, tendencijų kartojasi, o kas – ne. Kaupkime kartu patirtį, dalinkimės ja… Šiuo kart aš tiesiog dalinuosi savąja, suvokdama, jog jau turimų faktų tikrai nepakanka, kad jie taptų statistika, kuria galime remtis kaip moksliniais faktais.

menulis
5. Kiekviena jaunatis savyje neša tam tikras tendencijas, energijas, kurios yra stipresnės, nei kitu metu, nes viename ekliptikos sektoriuje, vienoje ekliptikos ilgumoje susitinka ir Saulė, ir Mėnulis. Dėl šio momento stiprumo svarbu šias tendencijas suvokti, kad nesikautume su kosminėmis energijomis, o susiderintume su jomis. Tokiu būdu momento jėga taps ir mūsų jėga: mes nesikausime, o susiderinsime su ja… Tai panašu į burlenčių sportą – panašiai, kaip jame, turime atpažinti, matyti, pajausti artėjančią bangą ( o būtent į artėjančią energijos bei įvykių bangą yra panaši kiekviena Mėnulio jaunatis), susiderinti su ja, ir jai atėjus, pajausti, kokiu būdu, kaip yra geriausia judėti toliau. Todėl jaunaties dieną svarbu įsiklausymas tiek į save, tiek į aplinkinį pasaulį, budrumas, kitaip jaunaties energijos gali nunešti mus kryptimi, kuria visai nesitikėjome judėti…. Sąmoningumas jaunaties metu padeda suvokti naujo ciklo energijas, tendencijas, susiderinti su jomis bei sąmoningiau pradėti visą ciklą. Argi ne akivaizdu tuomet, jog vartoti alkoholį, svaigintis jaunaties dieną būtų panašu, jei svaigintumės artėjančios bangos akivaizdoje… Atvirkščiai – labai budriai įsiklausykime, sutelkime visų mūsų dorybių šviesą, sąmoningumą, kad Saulės bei Mėnulio vedybų momentu būtume labiau susivokiantys liudininkai, jaučiantys, kas gimsta šioje dangaus misterijoje…

6. Jeigu Mėnulio jaunatis vyks ugnies ženkle, ji skatins aktyviai veikti srityse, kur reikia aktyvumo, iniciatyvumo, asmenybės jėgos, valios, drąsos ar autoriteto. Jeigu jaunatis vyks žemės ženkle, ji labiau skatins bei palaikys darbus, kuriuose reikia praktiškumo, konkretumo, rankų meistriškumo, racionalumo. Jei jaunatis vyks oro ženkle, ji ypač skatins mąstymo, bendravimo, rašymo, kalbėjimo, komunikavimo procesus. Jei jaunatis vyks vandens ženkle, ji išryškins emocijas, pasąmonės įtaką sprendimams, situacijoms. Daugiau reikš fantazija, kūrybingumas, tačiau bus sunkiau suvaldyti emocijas.
Bus daugiau….

Į viršų