Saulė Skorpione

  / Penktadienis, 14 birželio 2013 / Paskelbta: Dangaus kūnų įtaka laikotarpiams

Svarstyklėse Saulė daugiau nukreipia dėmesį į išorinį pasaulį, Saulė Skorpione jėgą gauna iš gebėjimo pasiremti savo vidine jėga, iš susiderinimo su savo paties valia, energija, giluminiais troškimais. Saulė Skorpione iškelia užduotį nebijoti juos pamatyti, tuos vidinius, giliuosius, tikruosius poreikius, išdrįsti sau pasakyti, kad jie yra ir jų siekti, kartais net patraukiant tas ribas, kurias pastatėme sau anksčiau dėl prisitaikėliškumo ar tingumo. „Patrauk savo galimybių ribas tolyn. Sukurk sau didesnę erdvę, įveikdamas kliūtis, suprask, kas esi. Nustok pataikauti – nebūk prisitaikėlis,“ – toks yra Saulės Skorpione kredo.

Saulė Skorpione mums gali daug atverti apie mus pačius visai nežinomų dalykų. Ji gali mumyse atverti bedugnę, iš kurios gimsta žvėris, arba tą gelmę, kurioje gimsta dievas. Saulei judant Skorpiono zodiako ženklu, mes labiau nei įprastai imame jausti tą begalinį gylį, gelmę mumyse, ir nuo mūsų pačių pasirinkimo priklauso, kuo tampame: skorpionu, ereliu ar taikos balandžiu. Tai yra skorpiono misterija, kaip ją pateikia P. Globa. Pagal jį, žemiausiame lygyje Saulės Skorpione pasireiškimas yra egoistinis: kovok už save, gelk, jei pajutai pavojų. Kitu lygiu skorpionas išreiškia save kaip erelis – kilnus, matantis perspektyvą, galintis pakilti virš vienadienių pasaulietinių reikmių, galintis įveikti didžiules kliūtis, sklęsti aukštai, remtis tuo, kokius uždavinius sau iškelia. Dar aukštesnis lygmuo – balandžio, šventos dvasios, begalinio pasiaukojimo dėl kitų žmonių. Taigi skorpionai nebūtinai blogi : tik kanda, ir viskas.

Galima sakyti, kad skorpionai yra maksimalistai. Jei jie kuo nors tiki, tai tiki labai aistringai, giliai, stengiasi padaryti tai, ką gali geriausio kitiems arba, atvirkščiai, gali iš principo pasakyti: „Aš gyvensiu sau, darysiu tai, kas man reikalinga, o jūs kaip sau norit“. Jie stiprūs savo nuoširdumu, tikrumu, gelme, kuri yra visada su jais. Be to, jie paprastai yra drąsūs, už ką juos galima gerbti ir pasimokyti iš jų kovingumo, atkaklumo, gebėjimo niekada nepasiduoti. Kuo labiau juos puola, tuo jie stipresni, atkunta: „Štai pagaliau turiu ką veikti“. Kovoje, konflikte jie suranda savo jėgą , pašaukimą, pereina į vis aukštesnius lygmenis. Dėl to neverta be reikalo jų pulti, o geriau pasimokyti narsumo, o iš kai kurių – tarnauti žmonėms. Būtent tokios ir yra Saulės Skorpione pamokos.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų