Karminiai Mėnulio mazgai Ožiaragyje-Vėžyje

  / Penktadienis, 14 birželio 2013 / Paskelbta: Dangaus kūnų įtaka laikotarpiams

Nuo 2009 m. rugpjūčio 21 d. pasikeitė Karminių Mėnulio mazgų Rachu ir Ketu pozicija. ko gero, reikėtų šiek tiek ją palyginti su praeita Karminių mazgų pozicija. Maždaug pusantrų metų, iki rugpjūčio 21 d., Karminis mazgas Rachu, arba Drakono galva, buvo Vandenyje, o Karminis mazgas Ketu, arba Drakono uodega, buvo Liūto zodiako ženkle. Dabar Rachu perėjo į Ožiaragį, o Ketu į Vėžį, ir bus čia apie pusantrų metų.

Rachu Vandenyje daugiau nurodė pagrindinę, perspektyviausią kryptį, susijusią su Vandenio zodiako ženklu bei visomis veiklos sritimis, susijusiomis su Vandeniu bei Vandenio zodiako ženklo valdovu Uranu. O tai yra kolektyvinė veikla, draugystė, įvairios naujovės, išradimai, įžvalga, astrologija, informacinės technologijos, internetas ir panašiai. Dabar Rachu perėjo į Ožiaragį. Vadinasi, Vandenio tendencijos šiek tiek sumažės, tačiau liks labai stiprios ir aktualios jau vien dėl šiuo metu prasidėjusios bendrosios Vandenio epochos, kuri truks ne mažiau kaip 2 tūkstančius metų. Tai yra bendroji, didžioji tendencija. Taip pat šiuo metu Jupiteris yra Vandenyje – tai atspindi kinų Buliaus metai, išreiškiantys Jupiterio Vandenyje poziciją. Dar Vandenyje yra Neptūnas, planeta, susijusi su vizijomis, dvasingumu, ir Chironas. Taigi Vandenyje susikaupę daug planetų. Rachu išėjo, bet vis dėlto Vandenis liko aktyvus, nors jau nebe taip.

Netrukus į Vandenį įeis Lilit, arba Juodasis Mėnulis, todėl Vandeniui reikėtų šiek tiek naujai, reikliau peržiūrėti savo kelią, reikalavimus sau, nes tai, kas judėjo labai stipriai ir galingai, vis dėlto dabar patirs tam tikrą dvasinį patikrinimą. Ožiaragiui yra kaip tik priešinga tendencija. Ožiaragis, kuris linkęs ir taip save labai apriboti (tai asketas pagal savo prigimtį), šiuo metu praeina nevienareikšmiškus procesus. Tai yra ir lėtas transformacijos bei plėtros procesas, susijęs su Plutonu, kuris trumpamįėjo į šį ženklą 2008 m., o 2009 m. įsitvirtino jau maždaug 15 metų. Tai stipriam Ožiaragiui, pasiruošusiam iš principo keistis, transformuotis, yra gerai. Rodo lėtą sustiprėjimo periodą.

Lilit, buvusi Ožiaragyje nuo metų pradžios, galų gale išeis iš Ožiaragio ir baigs jam tuos devynis mėnesius trukusį bandymo periodą. Ir štai visai neseniai į Ožiaragį taip pat įėjo Rachu, kuris atneša vystymosi troškimą, „neapsikentimą“ su tuo, kaip buvo anksčiau. Taigi Ožiaragis ir visos gyvenimo sritys, susijusios su Ožiaragiu,- profesija, profesionalumu, ekonomika, – tai yra tos sritys, kuriose mes nešame atsakomybę, patiria tarsi lengvą sukmrėtimą. Viena vertus, norėsis veikti fundamentaliai, giliai, ugdyti profesionalumą, kita vertus, yra daug baimių, kad nepavyks, neišeis, o tai jau Lilit tendencijos.

Į Ožiaragį įėjus Rachu, Ožiaragiai, manau, pradėjo nerimti giliai viduje, ieškoti naujų tikslų, nebepasitenkinti senais tikslais, profesija. Ir ne be reikalo – juk Lilit išėjus iš Ožiaragio, netingintiems, neapgaubtiems liūdesio arba pesimizmo Ožiaragiams likimas iš tiesų žada lėtą ir ilgą kilimo periodą.

O kokios gi šalys yra susijusios su Ožiaragiu? Visų pirma tai Kinija. Todėl manau, kad ji per ateinantį penkiolika metų ji nebus silpnose pozicijose. Tai yra Estija, tačiau Estijai sudėtingiau, nes tai yra maža šalis, vėtoma didelių kaimynų, bet vis dėlto ožiaragiukas: turi tvirtus ragučius ir kietą kūną. Žiūrėsim, kaip Estija savimi realizuos tą Rachu atneštą impulsą. Vis dėlto Ožiaragiams iš esmės tai yra gera pozicija, tačiau tik tiems, kurie yra pasiruošę evoliucionuoti.

2009 m. rugpjūčio 21 d. Karminis mazgas Rachu perėjo iš Vandenio zodiako ženklo į Ožiaragio zodiako ženklą, o Karminis mazgas Ketu perėjo iš Liūto zodiako ženklo į Vėžio zodiako ženklą ir bus čia maždaug pusantrų metų. Priminsiu, kad Karminiai mazgai yra labiausiai susiję su vystymosi tendencijomis – mums visiems tai yra tarsi visuomenės vystymosi vektorius, energijos tėkmė. Būtent Karminis mazgas Rachu yra taškas-pozicija, kur yra įeinančios energijos, nešančios pačius naujausius dalykus, o per Karminį mazgą Ketu yra tarsi išeinančios, išsifiltruojančios iš žemės auros energijos – tai, kas jau yra atidirbę ir su kuo reikia atsisveikinti arba suvokti ir jau užtvirtinti kaip savo fundamentą, pagrindą ir bazę. Be abejo, ties Karminiu mazgu Ketu visą laiką sūkuriuoja praeities karma, praeities karmos atidavimo aktualijos, karminių skolų atidavimo aktualijos, pristabdymo procesai, o ties Karminiu mazgu Rachu – atvirkščiai – veriasi naujos galimybės, visiškai nauji dalykai, yra suteikiamas likimo avansas, atveriami resursai. Per Karminį mazgą Rachu mes gauname ir tai, ko galbūt nenusipelnėme, bet kur likimas mus bando, kad mes atvertume: „O ar tu esi vertas? O ko galų gale tu esi vertas?“.

Taigi žvelgiant į tą bendrąją situaciją, į finansinę, ekonominę krizę, tas Karminių mazgų įėjimas į Ožiaragį iš tikrųjų yra gerai, nes jis padės mums suvokti, kas yra reikalinga, kas būtina, o ko reikia atsisakyti. Juk Ožiaragis pats yra susijęs su ekonomika, su ekonominėmis, finansinėmis struktūromis, gamybinėmis struktūromis ir Rachu, įėjęs čia, tiesiog padės konstruktyviaimąstyti, formuoti strategiją ekonomikoje ir finansuose. Na, tačiau kol kas taip pat Ožiaragyje yra Lilit ir tai kiek apsunkina tą naujų idėjų atėjimą iki spalio 1 d., kol Lilit, arba Juodas Mėnulis, išeis iš Ožiaragio ir pereis į Vandenio zodiako ženklą. Iki tol nereikėtų skubėti pulti įkūnyti idėjų, kurios gimė šiuo metu, būtent idėjų, susijusių su vystymusi, sprendimais, susijusiais su finansais, gamyba ir panašiais dalykais. Labai svarbu, jeigu tik įmanoma, duoti tą nors minimalią pauzę iki spalio mėnesio, kad reikalai, idėjos, sumanymai galėtų tarsi išsifiltruoti, išsigryninti ir kad galėtume aiškiau matyti, ar tai, ką sumąstėme, iš tikrųjų yra efektyvu.

Na, tačiau ne visada galime susiderinti, ne visada turime tiek laiko – tada tiesiog reikalingas ypatingas atidumas. Kartais kaip tik tokie periodai pasitarnauja mums tuo, kad mes pradedame, bandome ir tiesiog tai yra toks netikro starto periodas, kai mes išbandome ir pamatome, kaip nereikia daryti, kas vis dėlto yra neefektyvu, kad paskiau jau galėtume išeiti į ilgąją tikrųjų ir stipriųjų sumanymų distanciją.

Karminiai Mėnulio mazgai – tai ne materialūs taškai, tai vadinamieji ezoteriniai taškai, susiję su Saulės bei Mėnulio orbitų susikirtimo taško judėjimu. Vis dėlto jie turi tam tikrą savo išraišką žmonijos psichologiniame audinyje, žmonijos evoliucinėje tėkmėje. Astrologija teigia, jog Rachu yra susijęs su ta sritimi, kuri tampa ypač aktuali evoliucionuojant, įsisavinant naujus dalykus. Žmonijai, žmogui lengvai veriasi nauji dalykai per tą sritį, kurioje yra Rachu, o per Ketu yra sunkiau įsisavinti ką nors naujo, sunkiau ką nors gauti avansu, – kaip tik reikia dažniau atsigręžti atgal ir užbaigti darbus.

Štai dabar Rachu yra Ožiaragyje, o Ketu Vėžyje. Ten, kur yra Karminiai mazgai, paprastai šalia jų vyksta ir užtemimai, Saulės bei Mėnulio užtemimai. Na, kartais jie pakliūva į priešais esantį ženklą ar po jo esantį ženklą, bet esminė šių užtemimų ašis dabar persikelia į Ožiaragio bei Vėžio zodiako ženklus, taigi ir likimo dalykai taip pat sprendžiasi per šių zodiako ženklų ašį. Ožiaragiui šiuo atveju ateina palaikanti tėkmė ir srovė, skatinanti, transformuotis, eiti į naują kokybę, lygmenį. Kartais gali atrodyti Ožiaragiui, kad likimas netgi jį verčia ieškoti kažko naujo, blaškytis. Vėžiui, atvirkščiai, tai gali būti situacija, kada likimas verčia prisistabdyti ir pasižiūrėti, ką tu anksčiau išmokai, ką padarei, išnaudoti resursus, per daug nesiveržti į priekį, gebėti girdėti partnerį, gebėti girdėti išorinį pasaulį ir panašiai.

Avinui

Kaipgi Karminis mazgas Rachu Ožiaragyje veikia Avino zodiako ženklą? Ožiaragis Avinui atstovauja 10 – iškilimo, profesijos ir karjeros – būstui, todėl Avinui iš tiesų gali kilti pojūtis, kad kažkas reikšmingo, svarbaus artėja į jo gyvenimą, kad jis galėtų pasiekti daugiau, nei yra pasiekęs: „Ar nevertėtų keisti profesiją?.. Ar nereikėtų keisti darbą?.. Ar turėčiau mokytis kažko naujo?..“ Jam gali ateiti pasiūlymai vadovauti įmonei arba padaliniui.

Dar galbūt reikėtų paminėti tai, kad kiekviena Karminio mazgo pozicija gali reikštis ketveriopai ir iš išorės, ir iš paties žmogaus vidaus. Karminio mazgo pozicija gali reikštis pozityviai, pavyzdžiui, šiuo atveju Avinui gali pasiūlyti kokias nors naujas vadovaujančias, atsakingas pareigas. Gali reikštis negatyviai – tada darbe iškils klausimas, ar Avinukas atitinka savo savybėmis užimamą poziciją, bet vis dėl to tai galų gale jamturėtų atnešti kažką pozityvaus, jeigu tik Avinas stengsis evoliucionuoti, judėti į priekį. Tai privers jį pasistiebti, susitelkti. Galų gale gal jam reikia išeiti iš to darbo, jeigu jame kyla konfliktai ir problemos, susijusios būtent su vadovavimu ir iškilimu?

Šiaip jau Karminis mazgas Rachu atneša ką nors pozityvaus ir naujo, jeigu tik žmogus nors kiek atitinka tas nešamas naujas galimybes. Tai gali būti mišrus poveikis, kai ateina ir pozityvūs, ir negatyvūs aspektai, tai yra, kai darbe kažkas giria, kažkas bara, išryškėja ir negatyvūs, ir pozityvūs momentai. Vienoje srityje, pavyzdžiui, gali vykti lengvas kilimas, kitoje – pretenzijos ir panašiai. Ir, jeigu Karminis mazgas yra visai neakcentuotas, neaspektuotas, nestiprus, jeigu siela išsikėlė ramaus gyvenimo užduotį, tuomet Karminio mazgo pozicija gali būti tiesiog neutrali, mažai juntama. Taigi iš išorės Karminio mazgo pozicija reikšis ketveriopai: pozityviai, negatyviai, maišytai (ir pozityviai, ir negatyviai) ir neutraliai.

Bet gali būti ir kita reakcija – tai procesai, vykstantys paties žmogaus viduje. Tai vėlgi gali vykti ketveriopai. Tai yra ne kad jam darbe, vadovaujančiose situacijose, tikslo, profesijos srityje kažkas iš išorės kažką siūlo ar bando atimti, sako pretenzijas, bet kad paties žmogaus viduje jis ima kelti klausimus, jis suvokia, suranda kažką, kur jis gali prisiimti atsakomybę, kur jis suvokia svarbesnius tikslus, kad tai būtų pozityviai. Negatyvas: jis staiga suvokia, kad tikslai, kurie buvo įdomūs, jau visiškai atrodo beprasmiai, tušti, nereikalingi, atgyvenę. Tai būtų negatyvus santykis, verčiantis ieškoti. Maišytas: kad šiuo atveju Avinukas susivoktų apie tai, kad kažkas jam yra svarbu, reikalinga, kažką reikia tęsti, o kažkas jau atgyvenę. Tai yra, kad ateinanti srovė neša ir sumaištį, ir vis dėlto kažką naujo, ir skaudina, ir verčia tobulėti. Ir vėlgi viduje, neutraliai: kad žmogus negirdi, beveik nėra aktyvuojamas Karminio mazgo Rachu.

Panašiai mes galėtume nagrinėti Karminio mazgo Ketu aštuoneriopą poveikį. Tai yra gana grubus skirstymas, išreiškiantis ketveriopą poveikį, ateinantį iš išorės, iš gyvenimo, iš aplinkybių, iš išorinio pasaulio, ir ketveriopą, galintį būti jo viduje ( pozityvų, negatyvų, maišytą, sumišusį ir neutralų).

Karminis mazgas Ketu pozityviąja prasme Avinui, jeigu jis sukaupė gerąją karmą, gali išryškėti kaip kažkoks palikimas, nekilnojamasis turtas giminėje. Namuose namiškiai gali pradėti elgtis kitaip, gali įvertinti. Negatyvas būtų priešingas, kai giminė ima reikšti pretenzijas, kai iš išorės yra sakoma: „Kodėl tu nepadarei šito, ano, trečio, ketvirto, giminei, šeimai, namams?“ Maišytas būtų, kai ateina ir tai, ir tai, bet vyksta, verda gyvenimas. Ir neutralus, kai nieko to nemato. Na, o iš vidaus pozityviąja prasme Avinas suvokia, kad, nepaisant kliūčių, šeima yra jo tvirta atspara, vienas svarbiausių dalykų jo gyvenime, kad gali remtis į tai realiai. Tai reiškia, kad žmogus surado šeimą kaip fundamentą, kaip atsparą.

Negatyviuoju aspektu būtų, kai žmogus suvokia, kad būtent šeima nėra jo atspara ir fundamentas: nėra nuoširdumo, nėra stabilumo, nėra atvirumo ar dar ko nors. Ir čia irgi galima ieškoti pozityvo. Ieškok, kaip tą pasiekti, kaip tai išspręsti. Juk Karminiai mazgai nėra kažkas apspręsto – jie turi nešti naują gyvybę, naują gyvenimo kokybę. Maišytas santykis būtų, kai yra tuo pačiu metu ir vieno, ir kito. Na, ir neutralus – kad yra taip, kaip visada.

Jaučiui

Jaučiui ši pozicija yra vienareikšmiškai žymiai palankesnė ir patogesnė jau vien todėl, kad Ožiaragis su Jaučiu dera žymiai geriau. Ožiaragis ir Vėžys, kur dabar yra Karminiai mazgai, su Jaučiu dera žymiai geriau, harmoningiau ir ramiau nei Vandenis ir Liūtas – zodiako ženklai, kuriuose Karminiai mazgai buvoprieš tai. Jie formavo Jaučio zodiako ženklui kvadratūros aspektą, tai yra kūrė Jaučiui įtampas. Tai galima palyginti su tuo, kad, pavyzdžiui, Karminis mazgas Rachu Vandenyje Jaučiui yra tarsi raudonas skudurėlis, mosuojamas jam prieš nosį. Kaip gi tai pasireiškia tiesiog gyvenime, kokiomis situacijomis? Tai skatina Jautį visą laiką būti nepatenkintu kažkuo, visą laiką graužti save: „Ne, aš dar nepadariau to, ką reikia. Kodėl aš nedarau šio, to ir ano? Aš turėčiau padaryti tą ar aną…” Tai savigrauža savo atžvilgiu. Iš pasaulio taip pat Jaučio atžvilgiu galėjo būti daugiau pretenzijų nei įprastai. Kvadratūros aspektai išskleidžia energiją arba-arba, maksimalistinius reikalavimus. Ką gi, gerąja prasme Jautį tai skatino pasistiebti, susitelkti, siekti kažko svarbaus, labai stengtis. Be abejo, tai taip pat ir vargina, gali ir alinti.
O štai dabar, kada Karminiai mazgai perėjo į Ožiaragį ir Vėžį, yra visai kita situacija: iš Ožiaragio į Jautį plūsta trigono aspekto energijos ir padeda jam vystytis, išgirsti galimybes tarsi savaime. Čia šneka, bendrauja žemės stichija su Žemės stichija ir abu tokiu būdu ženklai gerai supranta vienas kitą. Stichijos nesikauna viena su kita. Prieš tai buvo Vandenio zodiako ženklas ir pasiūlymai, ateinantys iš oro stichijos, iš Vandenio, į Jautį, į žemę, jam atrodo tarsi sunkiai pasiekiamos arba per sudėtingos temos, pavyzdžiui: internetas, tolimi ryšiai, mokslas, išradimai, genetika, televizija, partinė, klubinė veikla. Jaučiui kartais tai tiesiog yra svetima, sako: „Na, gal to ir reikėtų, bet kaip tą padaryti? Aš čianieko nesuprantu”. O štai Ožiaragis jau yra gamyba, metalai, žaliavos, statybos, žemės ūkis – tai jau visai kiti dalykai, žemės stichijos dalykai, kuriuos Jautis supranta žymiai geriau.

Rachu, įėjęs į Ožiaragį, po truputėlį, ramiai Jaučiui vers naujas galimybes: visų pirma skatins jį plačiau pažvelgti į pasaulį, harmoningesnis ir platesnis versis ryšys su Dvasia. Jautis tiesiog ims geriau girdėti naujausias pasaulio tendencijas, Dvasios vedimą, jam ateis daugiau galimybių iškilti visuomenėje, lengviau ir paprasčiau jis pelnys pagarbą ir autoritetą, lengviau sutars su viršininkais, lengviau formuosis ryšiai su užsieniu, lengviau ateis šansai vykti į tolimus kraštus. Visos šios tendencijos dar labiau išryškės, kada Lilit išeis iš Ožiaragio (iki tol visi šie šansai gali ateiti su ydų ir vilionių apnašomis, todėl nereikėtų skubėti viso to įkūnyti, laiko dar yra daug – daugiau negu metai), šie šansai versis ir bus dar labiau išskleidžiami ir užtvirtinami dėl to, kad Ožiaragyje taip pat ilgam laikui, daugiau nei dešimčiai metų, įsitvirtino Plutonas. Taigi iš esmės Jaučiui yra geresnė situacija, nei buvo anksčiau.

Kaip gi veiks Jautį Karminis mazgas Ketu Vėžyje? Tai yra daugiau reikalai, susiję su gimine, artima aplinka. Na, be abejo, šiek tiek skirtingas tas poveikis priklausomai nuo to, kokio fizinio amžiaus yra žmogus, kurio Saulė yra Jautyje. Pakomentuosiu: štai Ketu Vėžyje Jaučiui atitinka trečią būstą, susijusį su giminėmis, artimaisiais, mokymosi procesais, prekyba, tarpininkavimu, panašiais dalykais. Iš to galima spręsti, pasakyti, jog kada šiame zodiako ženkle yra Ketu, šios sritys bus stabdomos ir todėl Jaučiui yra svarbu mokytis mažiau priklausyti nuo savo giminių, nesureikšminti jų, nesikabinti taip stipriai į giminę, daugiau kabintis į dvasinius dalykus, daugiau ieškoti Dievo, daugiau plėsti savo sąmonę, eiti universalumo link, tai yra pasaulietinius prisirišimus keisti į dvasinius interesus. Tokiu būdu Jautis gali sustiprėti. Be abejo, turbūt tokius reikalavimus mažiau galėtume kelti jaunuoliui, paaugliui arba vaikui nei subrendusiam arba senyvam žmogui.

Dvyniams

Dvyniams ši pozicija yra sudėtingesnė nei anksčiau buvusi. Juk Vandenis su Dvynių zodiako ženklu dera pakankamai harmoningai, o štai Ožiaragis ir Vėžys yra sudėtingesniame santykyje su Dvyniu. Dvyniams Ožiaragis atitinka aštuntąjį simbolinį būstą, kuris yra susijęs su sukrėtimais, su transformacija, su permainomis, geriausiu atveju su stambiais finansais, verslu. Vėžys, kuriame bus Ketu, Dvyniams yra sritis, susijusi su jų asmeniniu uždarbiu, su tais pinigais, kuriuos Dvynys gali turėti iš kažkokių darbų, kuriuos jis pats atliko.

Ką gi tai reiškia Dvyniui? Na, visų pirma tai reiškia, kad pusantrų metų į priekį Dvyniui yra svarbu reikliau pažvelgti į savo asmenines išlaidas, neišlaidauti, nes Ketu Vėžyje tiesiogiai yra susijęs su tuo ir išlaidavimas negatyviai paveiktų Dvynio karmą. Dvyniui taip pat šiuo metu, Ketu esant Vėžyje, gali tapti sunkiau užsidirbti pinigų iš asmeninio darbo, kada tiesiog štai Dvynys tarnauja kažkur ir gauna algą. Tiesiog kažkodėl gali būti tokios situacijos, kad jam nebenori mokėti arba vėluoja mokėti, arba išmoka mažiau, arba kažkokie kitokie kliuviniai, arba jis pameta pinigus. Tai, tiesą sakant, būtų susiję su negatyviąja karmos sankaupa Dvyniuose, jeigu jis tokios sukaupė. Gali būti ir pozityvi reakcija, tačiau, tiesą sakant, realiame gyvenime taip būna pakankamai retai. Jeigu Dvynys praeituose gyvenimuose arba ir šiame gyvenime anksčiau nenaudodavo to, ką jis realiai uždirbo, jeigu jis turi karminį rezervą, tai tada jam gali lengviau sektis uždirbti pinigus ir jam gali kažkas tiesiog atnešti, padovanoti. Priešingai būtų, kad pinigai išeina, prarandami.

Gali būti ir neutrali karma arba ir viena, ir kita, kai formuojasi ir pinigų praradimo situacijos, ir kažkokių keistų grąžinimų, kad kažkas grąžino skolas. Visgi jeigu žiūrėsime bendrąją tendenciją, tai Dvyniui pusantrų metų į priekį turėtų būti efektyvesnės ir perspektyvesnės situacijos, kada jis pinigus gauna iš bendros dalies, dalyvaudamas bendrame versle ir gaudamas savo dalį iš bendrojo verslo, tai yra, kad Dvynys vienaip arba kitaip yra dalininkas. Na, ir čia gali būti įvairiausios situacijos….

Dvyniai turėtų naujai pasižiūrėti į finansų sritį. Juk, pavyzdžiui, gali žmogus tiesiog dirbti individualiai su žmonėmis, klientais ir jausti, kad jis nesugeba uždirbti pakankamai lėšų pragyvenimui. Bet jeigu jis įeis į dalį su kažkuo, kas tą patį daro, jeigu bus formuojama kažkokia struktūra, tokiu atveju Dvyniui ateina didesni šansai užsidirbti daugiau – tiek, kiek jam iš tikrųjų reikia. Be abejo, kiekvienu tokiu atveju negalima sakyti, kad sėkmė bus ir einant į bendrą verslą, jeigu tą darysi bet kaip ir su bet kuo, nepasiruošęs, neturėdamas profesionalumo arba nežinodamas šiuolaikinės įstatymų bazės: koks gi yra tas bendras verslas, kokios galimybės, kokios sąlygos, kur pavojai, kur povandeniniai akmenys. Tik tada, kada tai daroma teisingai, su reikalingais žmonėmis ir pasiruošus, štai tada ateis galimybės.

Kita vertus, Rachu įėjus į Ožiaragį, Dvyniui lengviau bus gauti kreditą nei kitiems zodiako ženklams arba nei tai buvo iki tol, pavyzdžiui, šią vasarą, prieš tai, metus. Įdėjus pastangas, suradus būdus, būtent einant tinkama kryptimi, kai Dvynys ieško būdų, kaip dalyvauti tame bendrame versle, jis turėtų lengviau nei iki šiol rasti galimybes tokiai veiklai.

Dvyniui aktualūs vis dėlto ne tiktai finansai. Tai yra esminis virsmas, kuris kalba apie tai, ar Dvynys bus sėkmingas ateinančius pusantrų metų ir dar toli į priekį. Vadinasi, Dvynys turi įgyti ožiaragiškų savybių ir jam tai yra labai sunku, nes Ožiaragis yra labai tolimas Dvyniui: jis turi atsisakyti paviršutiniškumo ir drauge lengvumo. O kaip Dvyniui tai padaryti, juk jo jėga yra Oro stichijoje? Tik eidamas paviršiumi, neįsiknisdamas į tą informaciją, į tuos ryšius, kuriuose jis dalyvauja, jis gali išlaikyti tą dieviškąjį, Merkurijaus lengvumą. Bet situacija reikalauja ko kito, tarsi sako: „Žinai ką, Dvyny, dabar yra kitoks metas, tu turi įsigilinti, tapti atsakingas, gilus, įsiknisantis į situaciją iki pat ištakų, iki gelmių…“ Tuomet tai yra situacijos, susijusios su galima sėkme.

Dvyniui tai yra viena iš sudėtingiausių situacijų, reikalaujanti iš jo nuoseklumo. O kaip Dvyniui tai padaryti? Aš nežinau. Tai yra stresas. Kada Rachu ateina į aštuntąjį ženklą nuo mūsų ženklo, tai yra stresas, tai yra permainų metas – fundamentalių permainų metas. Dvyniui tai stresas – tapti nuosekliam, ne dvilypiui, ne sėdinčiam iš karto ant dviejų kėdžių, bet pasiryžtančiam atsisėsti ant vienos, pasiryžtančiam prisiimti atsakomybę už sėdėjimą ant vienos kėdės, o ne ant dviejų. Na, be abejo, yra įvairūs Dvyniai. Dar paprasčiau galima būtų sakyti taip, kad Dvyniui yra svarbu išmokti formuluoti aiškų tikslą, aiškius kelius į tą tikslą ir aiškius būdus, kaip bus einama į tą tikslą. Ir dar sunkesnis uždavinys būtent Dvyniui laikytis tos strategijos einat į tikslą. Be abejo, nėra lengva, tačiau būtent tai šiuo metu yra perspektyvu ir reikalinga. Tai yra susiję su aktualiausiomis vystymosi Dvyniui tendencijomi, ir ne tik jam, be abejo, tačiau dėl ženklų skirtumo Dvyniui tai yra ypač sudėtingos pamokos.

Vėžiui

Karminis mazgas Ketu šiuo metu yra Vėžyje ir kaip visada opozicijoje, priešais, yra Karminis Mazgas Rachu. Ketu neša priešingas tendencijas – neefektyviausio, neintensyviausio vystymosi, tačiau ir nurodo tas sritis, kurias reikia pristabdyti, išgryninti, stabilizuoti, nuodugniai peržiūrėti, tarsi revizuoti ir atrinkti tai, kas čia svarbu reikalinga, o kas nebe, kas yra atidirbusios energijos. Tai šiuo metu yra susiję su Vėžiu. Kaip gi šios tendencijos veiks Vėžį? Visų pirma tai, ką kalbėjau apie Ketu, be abejo, palies Vėžio zodiako ženklo atstovus – žmones, kurių Saulė yra Vėžio zodiako ženkle. Kaipgi tai gali reikštis? Be abejo, nebūtinai tiktai negatyviai. Kiekviena pozicija gali reikštis negatyviai: negatyviai labai stipriai, negatyviai silpnai, negatyviai vidutiniškai, negatyviai neutraliai, negatyviai vos juntamai. Pozityviai: pozityviai labai stipriai, vidutiniškai, truputėlį, beveik nejuntamai, neutraliai ir įvairiai, mišriai, maišytai.

Taigi Vėžys, kuriam Karminis mazgas Ketu šiuo metu reikšis labai negatyviai, gali pajusti, kad gyvenimas tarsi jo nebegirdi ir jį ignoruoja. Ten, kur jis buvo autoritetingas, niekas nebegirdi, kad jis yra autoritetas, ten, kur jam anksčiau atsiverdavo durys, dabar jos kažkodėl uždarytos. Taigi stop, stop, stop. Tai reikštų, kad Vėžys turi pasukti nauja kryptimi, kad tai, kur jis judėjo, yra senos vėžės ir kad jo gyvenime yra per mažai naujų, gyvastingų dalykų. Tai reiškia, kad jam labai rimtai reikia pergalvoti, išanalizuoti ir ieškoti naujų vystymosi krypčių. Tai yra karminės, stabdančios tendencijos. Kita vertus, jeigu Vėžys neišnaudojo savo sukaupto potencialo, nuopelnų, tai būtent Karminiam mazgui Ketu judant Vėžiu, jis gali pajusti, kad į jo gyvenimą galų gale ateina įvertinimas, nors jis jo net nesiekia – štai pozityvusis Ketu veikimas. Jam gali kažką siūlyti: „Vėžiuk, imk, naudokis, žiūrėk, tu gali, tu esi vertas, štai imk, vadovauk, daryk tą ir tą”. Ir jeigu tokie dalykai vyksta, tai Vėžiui nereikėtų išsisukinėti ir lįsti po kelmu, po akmeniu, nes tai reiškia, kad ateina į gyvenimą tai, ką reikia išbaigti: karminės programos, tendencijos, kurias reikia išbaigti, panaudojant sukauptą rezervą, resursus, panaudojant žinias, panaudojant meistriškumą.

Na, o jeigu tampa tiesiog tuščia: nei pasiūlymų, nei kažkokių atsirandančių karminių skolų, tai reiškia, kad tas vis dėlto balansas yra pakankamai neutralus ir tuomet Vėžiui yra svarbu žvelgti Karminio mazgo Rachu kryptimi Ožiaragio link. Tuomet, jeigu Vėžys imtų jausti kažkokį keistą tuštumą, beprasmiškumą, jam reikėtų žvelgti į Ožiaragio ženklo pusę, vis dėlto kiek palaukus iki spalio, kol Lilit išeis iš Ožiaragio. Tai reikštų, kad Vėžiui yra svarbu įsiklausyti į partnerius ir išorinį pasaulį: „O ką gi išorinis pasaulis man gali pasiūlyti?” Vėžiui yra svarbu neakcentuoti per daug savo asmenybės, bet intensyviai klausytis pasaulio, partnerių pasiūlymų, ieškoti žmonių, su kuriais jis gali bendradarbiauti, įdėti pastangų, kad jo išorės įvaizdis – kaip jis atrodo, kaip šneka, kaip jis pristato savo veiklą, – atitiktų turinį. Tai yra svarbu – adekvati išvaizda, forma, atitinkanti vidinį turinį. Tada būtent Vėžį galės surasti tie žmonės, kurie iš tiesų, matydami tai, ką jie mato, ras tai, ko jie viliasi ir laukia. Taigi Vėžiui tai yra daugiau bendradarbiavimo – intensyvaus bendradarbiavimo pasaulyje – metas.

Reikėtų žinoti, kad vis dėlto Karminis Mėnulio mazgas Ketu Vėžyje daro jautresnę kiekvienam iš mūsų visą limnę sistemą, skrandį, virškinimo sistemą, moterims – krūtis, lyties organus, jiems reikia daugiau priežiūros. Gali būti jautresni kūdikiai, maži vaikai, tiesiog motinos, senos moterys, – joms reikia daugiau priežiūros, jos gali būti daugiau linkusios į neviltį, į gręžiojimąsi atgal, į pasidavimą, nusivylimą ir t.t. Tai yra Vėžiukui reikia šiek tiek pagalbos šiuo metu ir, kita vertus, tokiu periodu jis kaip tik sunkiai gali ją priimti, būti labiau kompleksuotas. Na, bet turėtų stoti į pagalbą Vėžio partneriai – natūralūs, per ženklą. Priešais esantis ženklas yra ne tik priešas, priešė, bet tuo priešingumu jis gali mus papildyti viskuo, ko mums trūksta. Ir tik tada, jeigu mums užtenka atlaidumo ir tolerancijos, mes galėsime suprasti, kuo tas ženklas visai kitoks nei mes, kuo gali mus papildyti. Tam reikia, be abejo, atlaidumo, noro bendradarbiauti. Tai nėra lengva, bet vis dėlto tokios jungtys formuojasi gana dažnai gyvenime. Tai nelengvos partnerystės užduotys, jas nėra lengva realizuoti, bet vis dėlto jos yra pakankamai perspektyvios .

Liūtui

Kaip Liūtui atsilieps Karminio mazgo Rachu Ožiaragyje ir Ketu Vėžyje tendencijos? Vis dėlto, aš manau, kad iš esmės Liūtas galės galingai atsidusti: „Galų gale aš vėl Liūtas. Aš ne koks nupešiotas katinas.“ Iš tikrųjų Ketu, atėjęs į zodiako ženklą, apkarpo ir gaurus, ir karūną, ir uodegą, ir ką tik nori. Ir, rodos, turi suskliausti ausis ir tykiai sėdėti ir leisti sau tik tai, ką likimas tau leidžia. Kur Dvasia tau leidžia reikštis, tai ten ir gali, o kur ne – tai jau ir ne. Taigi šiuo metu Liūtas pajaus, kad vėl sugrįžo jam daugiau laisvės. Na, ką gi, jeigu Liūtas išlaikys tą discipliną, kurią atnešė Karminis mazgas Ketu, pusantrų metų buvęs Liūto zodiako ženkle, jeigu Liūtas pratęs tą disciplinos pamoką (nesipuikuok tu per daug, turėk saiką, neišlaidauk tu per daug, būk, kaip sakoma, Liūtas su protu), jis bus sėkmingas.

Deja, bet pajutę, kad Karminis mazgas išėjo iš Liūto, kai kurie gali nutrūkti nuo vadžių: „Na, dabar tai jau aš atsiimsiu, kas man priklauso“. Tai būtų negatyvi tendencija: jausdamas, kad Karminis mazgas Ketu nebevaržo, dabar jau kursi sau sėkmingai naująją nesėkmingą karmą, nes pajutai laisvę? Gali to nedaryti, o, pasijutęs laisviau, gali elgtis tiesiog harmoningai, pozityviai, kurti naują, bet geresnę karmą. Juk apsisuks ratas ir vėl iš naujo bus situacija, kad vėl teks susidurti su pasekmėmis. Ką gi, vis dėlto Liūtui tai yra geresnis tarpsnis nei buvęs ne tik pusantrų metų prieš tai, bet, sakyčiau, maždaug trejus metus, nes prieš Karminį mazgą Ketu Liūto zodiako ženkle buvo Saturnas – taip pat verčiantis atsakyti, disciplinuoti, susitelkti. Liūtui tai yra sunkiai įvaldomi dalykai, tolimi jo prigimčiai. Jis nori būti dosnus, didingas, turtingas, gražus, besidžiaugiantis. O kuo čia dėtas santūrumas? Džiaugtis reikia ar ne? Mylėti. Na, ką gi, Liūtui šiuo metu bus lengviau tą daryti.

Karminis mazgas Rachu, būdamas Ožiaragyje, Liūtui atsiranda šeštoje srityje, zonoje, susijusioje su darbo reikalais. Ir tai reiškia, kad Karminis mazgas skatins Liūtą pažiūrėti į darbą naujai, disciplinuotis darbe, ieškoti ir surasti naują tvarką darbe: įgyti naujų instrumentų, naujai reorganizuoti darbo vietą, darbo metodus. Galbūt pats likimas jį vers tą daryti. Nenori, tingi? Ką gi, likimas privers. Geriau daryti tai pačiam. Kita vertus, šeštasis simbolinis būstas, kurį Liūtui atitinka Ožiaragis, taip pat yra susijęs su sveikata, higiena, tiesiog su tarnyste, taip pat su kaulais, kaulų zona, stuburo zona. Dėl to pozityviąja prasme Liūtui tai yra metas, kada jis gali susirūpinti savo visa kaulų sistema, pradėti masažo sesijas, stuburo atstatymo procedūras, pasirūpinti visa savo kaulų sistema, sveikata, plaukais, oda, tiesiog dienotvarke, maitinimosi įpročiais. Karminis mazgas Rachu, būdamas Ožiaragyje, jam padės tai daryti.

Taip pat Liūtui gali ateiti respektabilus darbas ilgam periodui, įsitvirtinimas darbe, bet labai svarbu, kad jis žinotų savo ribas: tai yra tarnystės, o ne vadovavimo ir ne puikavimosi būstas. Tiesiog puikiai atliekant savo pareigas, gali būti puikus įvertinimas, per ką atsiveria Liūtui naujos galimybės, tačiau tik tada, jei yra atsakomybė, punktualumas, disciplina ir profesionalumas, gebėjimas būti vietoje, laiku ir atitikti, paklusti tai darbo vietai, kurioje esi. Na, o Karminis mazgas Ketu Vėžio zodiako ženkle atsiduria Liūtui už nugaros. Taigi šiek tiek mažiau šiuo metu reikėtų Liūtui dairytis atgal, ypač reikėtų vengti bet kokių užkulisinių žaidimų, intrigų, apkalbų, taip pat buvimo vienatvėje, sentimentalumo, liūdesio – tai yra tendencijos, susijusios su Ketu.

Mergelei

Kaipgi Rachu Ožiaragyje ir Ketu Vėžyje atsiliepia Mergelei? Mergelei Rachu Ožiaragyje yra penkto simbolinio būsto pozicijoje ir jai tai yra vienareikšmiškai žymiai geresnė pozicija nei Rachu buvimas Vandenio zodiako ženkle. Mergelei yra lengva jausti Rachu Ožiaragyje, lengva perimti pozityvų, teigiamą Karminio mazgo Rachu nešamą impulsą. Šiam Mazgui įėjus į Ožiaragį, Mergelei yra suaktyvinama meilės, kūrybos, saviraiškos, džiaugsmo, poilsio sritis, bet juk Mergelės, jei tai yra tikros Mergelės, ir į poilsį, ir į džiaugsmą, ir į meilę žiūri labai rimtai. Ne veltui būtent Ožiaragis atstovauja jų meilės, vaikų, džiaugsmo, kūrybos sričiai. Ir Rachu tik sustiprins tai. Taigi Mergelės, ko gero, turėtų ir galėtų būti sėkmingos, jeigu labai rimtai užsiimtų savo grožio puoselėjimu, žavesiu, kūrybos išskleidimu, rimčiau ir iš esmės strategiškai susirūpintų meilės reikalais. Tačiau giliai, ne paviršutiniškai – Ožiaragis yra rimtas ženklas, lengvų, paviršutiniškų pergalių jis neduoda. Taigi gyvenimas gali tapti Mergelėms žymiai įdomesnis.

Ožiaragis neša Mergelėms galimybę naujai pažvelgti į gyvenimą, surasti džiaugsmą, malonumą, kūrybą naujai, visai kitaip, nei jos yra įpratusios. Pats metas tai daryti – žymiai rimčiau pažvelgti į poilsį, į atsipalaidavimą, meilę, kūrybą, žaidimus, į save pačias ir rimtai mokytis save mylėti (na, ką gi, galime ir pajuokauti).

Ketu Vėžyje Mergelei yra vienuoliktojo simbolinio būsto pozicijoje, o tai reiškia, kad Ketu mazgas ims veikti Mergelėms kolektyvinės veiklos bei draugų sritis. Nieko keisto, jei Mergelės pamatytų, pajustų, jog jų nebetenkina tie draugai, kurie anksčiau tenkino, tie kolektyvai, kuriuose jos dirba, bendrauja, kad atsirado poreikis atsinaujinti, kad yra didelis poreikis naujų draugų, žmonių, kurie jas suprastų. Lengvai gali imti trūkinėti senieji draugystės ryšiai, tačiau panikuoti dėl to nereikėtų. Trūkinės tiktai tie ryšiai, kurie yra nebeefektyvūs, karmiškai nebenešantys jums gyvybės, gyvenimo šviesos, tačiau, ko gero, visi draugiški santykiai pereis patikrinimą; pradžioje teks susiorientuoti, kaipgi yra iš tiesų.

Dar vienas faktorius yra tas, jog Mergelėms yra svarbu šiuo metu atidžiau vairuoti – juk vienuoliktasis būstas yra susijęs ne tik su draugais, kolektyvine, klubine, partine veikla, bet taip pat ir su keliais, tolimais ryšiais, automobiliais ir panašiais dalykais. Taigi karma gali suskambėti ir šiuose reikaluose, tai yra dažniau ir greičiau stabdyti kelių policija, jei važiuoja ne visai pagal kelių eismo taisykles.

Svarstyklėms

Kaip gi Svarstyklėms atsilieps Karminis mazgas Ožiaragyje, Ketu – Vėžyje? Manyčiau, kad Svarstyklėms ši pozicija yra sudėtingesnė nei anksčiau buvusi. Rachu Vandenyje Svarstyklėms suteikė galimybę kurti, laisvinti save, ieškoti įvairių išraiškos priemonių. Ketu Liūte buvo susijęs su kolektyvais, draugais. Rachu perėjus į Ožiaragį, Svarstykles kosminės energijos skatina daugiau mąstyti apie būties fundamentą, apie esminius dalykus, apie atsirinkimą – realųjį, tikrąjį, gilųjį atsirinkimą, kas šiame gyvenime sustiprina jūsų būtį, laiko jas iš esmės ir gelmės, o kas yra tik tušti dalykai, nereikalingi, praeinantys, vienadieniai. Tai yra pozicija, skatinanti daugiau dėmesio skirti šeimai, giminei, namams, mąstyti apie nekilnojamąjį turtą arba tiesiog apie tą vietą, erdvę, kurioje įsitvirtinate, esate, ilsitės, atgaunate jėgas, padaryti kažką pozityvaus šioje erdvėje, ją kažkaip patobulinti. Vėlgi priminsiu, kad ši programa galios gana ilgą laiką, dar apie pusantrų metų, ir tai nereiškia, kad Svarstyklėms reikia tučtuojau pulti perstatinėti baldus, skubant ir jaudinantis: “ Ar teisingai aš pastačiau? Ar teisingai aš padariau?“ Na, neskubėkite, įsiklausykite, bent jau iki spalio mėnesio, kol Ožiaragyje yra Lilit. Tai vis dėlto apie pusantrų metų truksianti programa, tad išdėliokite savo pastangas ilgai distancijai, įsigilinkite, suvokite prieš kažką darydamos.

Svarstyklėms, kurios bus sėkmingos, įsiklausančios į gyvenimo ritmus ir jaučiančios pagalbą, ateinančią iš Dvasios, ši pozicija padės sukurti šeimą, jeigu jos dar neturi jos sukūrusios, surasti namus arba suformuoti, kaip jau minėjau, gyvenamąją erdvę palankiau sau, padaryti ją labiau sustiprinantą Svarstyklių energetika. Tai gali būti paskata persikelti į kitą gyvenamąją vietą, į kitą miestą, į kitą rajoną.

Ketu Vėžyje Svarstyklėms yra susiję su profesija ir karjera. Svarstyklės šiuo periodu neturėtų asmeniškai akcentuoti savo karjeros ir veržtis iškilti, siūlyti savo kandidatūrą į vadovaujančias pozicijas, nes ir rezultatas gali būti priešingas. Tai nereiškia, kad jos negalėtų iškilti. Bet situacija turi tarsi savaime nešti joms iškilimo bangą. Jeigu Svarstyklėms siūlys: „Na, Svarstykle, būk gera, maloni, eik ir vadovauk mums“, – štai tada, ko gero, tai yra reikalinga, nes vadovavimas, iškilimas Svarstyklėms šiuo metu eis tiek, kiek jos to nusipelniusios ir kiek sukaupusios karminio potencialo ir gebėjimų tai daryti. Jeigu, atvirkščiai, kils situacijos, kada Svarstykles nori pašalinti iš esamo posto, kada kyla konfliktai, kada kažkas reikalauja atsistatydinti ar šneka, kad jos neatitinka vadovo reikalavimų, galima sakyti, kad tai yra karmiškai suformuotas srautas, verčiantis susivokti, kas yra ne taip, ką reikia koreguoti arba keisti.

Rachu Ožiaragyje Svarstykles gali paskatinti naujai pažvelgti į savo gyvenamąją vietą, į erdvę, kur Svarstyklės gyvena, ilsisi, kur turi atgauti jėgas, suorganizuoti šią vietą kažkaip palankiau joms, kad energija būtų jas palaikanti, kad pati gyvenama vieta labiau atitiktų jų poreikius. Tai yra pozicija, padedanti sukurti šeimą, įgyti nekilnojamąjį turtą, pasirūpinti gimine, santykius su gimine padaryti geresnius, bent jau tobulinti kažką šitoje srityje. Na, o Ketu Vėžyje nurodo, jog Svarstyklėms ateinančius maždaug pusantrų metų nereikėtų per daug akcentuoti karjeros, nereikėtų veržtis vadovauti, nereikėtų siūlyti savęs, nes kitaip šie šansai bus apribojami. Jei savaime formuosis, tada viskas tvarkoj: kaip tik gali Svarstyklės iškilti, jeigu jos užsitarnavo kilimo, vadovavimo ir tiesiog to pačios nesisiūlo pačios, nesiveržia, o žmonės pasiūlo.

Skorpionui

Skorpionui Ožiaragyje esantis Karminis mazgas Rachu yra susijęs su mokymusi, su gebėjimu gauti reikalingą informaciją, surasti ją bei panaudoti prekybai, tarpininkavimui. Todėl Skorpionui vertėtų pagalvoti, ką jis gali naujo išmokti arba mokyti aplinkinius, tačiau šiuo atveju mokslas yra daugiau susijęs su pradmenimis, su pradiniu mokymu negu aukštojo mokslo sritimis, su žinių, informacijos dalijimusi ir gavimu, su tarpininkavimu, su kažkuo, ką Skorpionas daro kartu su jam artimais žmonėmis, galbūt giminėmis. Taip pat tai gali būti susiję su netolimomis kelionėmis, su kažkokiais amatais ir panašiais dalykais.

Ketu Vėžyje Skorpionui yra susijęs su pasaulėžiūra, plėtra, su tolimomis kelionėmis ir aukštuoju mokslu. Taigi Skorpionas, matyt, turėtų pradėti geriau, efektyviau išnaudoti tas žinias, kurias gavo aukštojo mokslo įstaigose. Jis taip pat turėtų nesiveržti per daug, per dažnai arba be reikalo, be svarbaus tikslo keliauti į tolimus kraštus. Tolimos kelionės bus stipriau reglamentuojamos, likimo apribojamos, jeigu nėra būtinos jo evoliucijai. Tačiau jeigu jos yra būtinos, o Skorpionas nedaro žingsnių, kad tai vyktų, kelionė gali formuotis lyg pati savaime, atrodo, kad kažkas nori išmesti Skorpioną kažkur į užsienį – siūlo išvežti, organizuoja ir t.t., – tačiau tai jau yra atskiras variantas. Taip, manau, kad vis dėlto dažnai taip ir vyks. Gana sunkiai gali sektis administravimo dalykai, dalykai, susiję su kilimu įvairiose didelėse struktūrose. Šiuo atveju reikėtų tiesiog pagalvoti daugiau apie plėtrą tarpininkaujant, apie plėtrą imant veikti per kažkokią asmeninę iniciatyvą, prekybą, tarpininkavimą arba amatus.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų