Jaunatis Mergelės ženkle – papildyta

  / Trečiadienis, 04 rugsėjo 2013 / Paskelbta: 2013 metų jaunaties apibūdinimai, Astrologinės aktualijos

Mėnulio jaunatis rugsėjo 5 d., 14:36 val.

Realybės kūrimo diena

Rytoj, 2013 09 05 dieną, 14:36 val. vietos laiku,  įvyks Mėnulio jaunatis. Jaunatis yra viena svarbiausių dienų mėnesyje – būtent Mėnulio jaunaties dieną, (šiuo atveju nuo 201 09 05 d. 14:36 val.  iki 2013 09 06  d.  06:45 val., tai yra iki mėnulio patekėjimo kitą Mėnulio dieną),  formuojasi būsimo Mėnulio mėnesio tendencijos. Todėl tuo metu yra svarbu daryti, galvoti, planuoti tai, ką norime matyti augant, plėtojantis visą mėnesį, bei nedaryti, negalvoti to, ko nenorime matyti savo tolesniame gyvenime. Tai puiki, labai svarbi diena savęs, savo pasąmonės programavimui, ilgalaikių nuostatų kūrimui, realybės programavimui. Visgi nereikia persistengti ar per daug prisirišti prie rezultatų, nes tai apsunkina jų įsikūnijimą. Pasauliui reikia mūsų vidinės ramybės, kad jis galėtų kuo takiau parinkti būdą, kokiu į mūsų gyvenimą ateis tai, ko norime.  Be to, mūsų norai neturi būti priešiški pasaulio tėkmei, kitų būtybių poreikiams, kitaip, įvykus susipriešinimui, mūsų ketinimo energijos sūkuriuoja ir tiek, negalėdamos pasiekti rezultato, susisiekti su galingomis pasaulio bei jaunaties tėkmėmis.  Labai svarbu, kad tai, ką darome, darytume taikiai, neegoistiškai, ne plėšriai, o harmoningai.

Saulės ir Mėnulio pozicija jaunaties metu

Šią Mėnulio jaunatį Saulė bei Mėnulis bus Mergelės zodiako ženkle, 14-ame laipsnyje, 9-ame būste (pagal astrologinę zodiako būstų sistemą). Būstas, arba pozicija ekliptikoje horizonto  atžvilgiu įvykio metu, yra gan svarbus dalykas. Jis suteikia papildomą informaciją apie įvykį, kuris žada įvykti. Šios jaunaties metu Lietuvoje Saulė bus aukštai virš horizonto, ir tai yra gerai – palanku profesiniams, visuomeniniams, dvasiniams reikalams vystyti.  Jaunatis, kai Saulė yra virš horizonto  (tai yra vyksta dienos metu), suteikia jaunačiai daugiau objektyvumo, sąmoningumo ir mažiau galimybių formuotis nesąmoningam ar nežmoniškam elgesiui.

Šuo atveju 9 būstas, kuriame jaunaties metu bus Saulė bei Mėnulis, atitinka Šaulio zodiako ženklo archetipą, yra vienas palankiausių iš 12 astrologinių būstų.  Jis susijęs su kilimu visuomenėje, autoriteto jėga, tolimomis kelionėmis, administravimu, politika, tarptautiniais santykiais, visokeriopa plėtra, Dievo paieška, religingumu, aukštuoju mokslu.

Tokiu būdu jaunatis Mergelėje nusispalvina ypač dinamiškomis, sėkmingomis Šaulio ženklo energijomis ir suteikia didelę plėtros jėgą po jaunaties palankiomis dienomis pradėtiems naujiems darbams. Tai viena geriausių jaunačių bei Mėnulio ciklų šiais metais.

Kaip geriau elgtis jaunaties dieną

Rugsėjo  5 dieną iki Mėnulio jaunaties, tai yra iki 14:36 val., tebesitęs senasis Mėnulio ciklas, palankus užbaigti reikalus. Būtų labai gerai, jei galėtumėte neskubėdami daryti tvarką namie ar darbe, skirti daugiau laiko pasiruošimui popiet prasidėsiančiai jaunačiai.  Gerai, jei jūsų rūbai būtų nauji ar bent jau švarūs. Švariai nusiprauskite prieš jaunatį. Apgalvokite nors kiek praėjusį Mėnulio mėnesį – kas buvo gerai, sėkminga, kokios klaidos, ko vertėtų vengti, o ką puoselėti kitą, po pietų prasidėsiantį Mėnulio mėnesį.

Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, nuo to momento, kai Saulė ir Mėnulis “susitiks” vienoje ekliptikos ilgumoje, svarbu užsiimti svarbiais reikalais, neleisti sau gąsdintis, baimintis.

Pasimelskite, paprašykite tos jėgos, tos sąmonės, kuri jums šventa, apsaugos, vedimo, palaiminimo tam, kas jums svarbu.  Gerai, jei būsite pastebimi, galvosite apie kilimą visuomenėje, apie ką nors labai pozityvas, gero, mylimo, apie jums svarbius darbus. Gerai,  jei planuosite svarbius susitikimus, jei svajosite apie tai, kas pranoksta jūsų  jau įveiktas ribas, bet ir liksite racionalūs, konkretūs, sąmoningi.

Nereikėtų jaunaties dieną būti vienatvėje (turiu omenyje metą po 14:36 val.).  Būkite su žmonėmis, kurie jums svarbūs, darykite tai, kas jums svarbu, visiškai atsisakykite kvaišalų, persivalgymo, sunkaus maisto. Palikite niekus ramybėje, negaiškite laiko tuščioms šnekoms, baimėms – planuokite, svajokite, skirkite laiko dvasiniam gyvenimui, maldai. Juk 9 būstas – tai ir ryšio su Dievu, Amžinąja Dvasia būstas. Skirkite laiko tam, kas jums iš tiesų reikalinga, malonu, svarbu, šventa, didinga. Jei esate kūrėjas – kurkite.

Tai puikus ciklas mokslininkams, pedagogams, amatininkams, žemės ūkio, medicinos, farmacijos, ryšių priemonių, transporto, paslaugų, prekybos darbuotojams.Vienas geriausių mėnesių įvairiems svarbiems darbams, verslui, santykiams pradėti,šeimai sukurti. Šis mėnuo ypač tinkamas pasirūpinti sveikata, dieta, dienotvarke, sportuoti, atlikti įvairias kosmetikos procedūras.

Parašykite komentarą

Jūs turite prisijungti , kad galėtumėte komentuoti

Į viršų